Home Auteurs Posts van Carolien Stam

Laatste artikelen van deze auteur

Espria en Woonzorg Nederland: vier vrouwen in toezicht

Zorgconcern Stichting Espria en woningcorporatie Stichting Woonzorg Nederland hebben vier nieuwe commissarissen benoemd, allen vrouw. De commissarissen houden toezicht op het samenwerkingsverband van Espria en Woonzorg Nederland. De raad van commissarissen en de raad van bestuur van beide stichtingen bestaan uit dezelfde personen.

Zorgverzekeraar verantwoordelijk voor AWBZ

Vanaf 2013 wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) door zorgverzekeraars uitgevoerd. Dat heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS besloten.

Geen indicatiebesluit nodig voor 80-plussers

Twee groepen cliënten die langdurige zorg nodig hebben, hoeven geen indicatiebesluit meer aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat zijn zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar.

‘Minder breed zorgpalet beter voor patiënt’

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam staat op plaats 1 van de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. “Zorgvuldig je medewerkers betrekken in het verbeterproces,” is het advies van Henk Gerla, voorzitter van de raad van bestuur. Het bestuur wil verdere kwaliteitsverbetering met de “discussie over verdeling van specialistische zorg tussen ziekenhuizen.”

Hersengebakje als protest tegen overheveling AWBZ

Mensen met hersenletsel en hun familie protesteren dinsdag 13 september tegen de overheveling van de AWBZ naar gemeenten. Zij vrezen dat gemeenten te weinig kennis hebben om hen – financieel – voldoende te ondersteunen. Tweede Kamerleden krijgen dinsdag op het Binnenhof een ‘hersengebakje’ aangeboden.

Populaire artikelen