Home Auteurs Posts van Carolien Stam

Laatste artikelen van deze auteur

Solvabiliteitseis verzekeraars lokt hogere premie uit

Zorgverzekeraars moeten vanaf volgend jaar meer eigen vermogen gaan aanhouden. Minister Jan Kees de Jager van Financiën neemt een advies hierover van de Nederlandsche Bank (DNB) over.

Vakbond vindt ontslagen Maasstad onaanvaardbaar

Mensen mogen niet worden ontslagen vanwege de financiële schade die ontstaan is door de uitbraak van de klebsiellabacterie. Vakbond CNV wijst op een akkoord met de directie.

Specialisten wachten op salarisverhoging

Medisch specialisten in loondienst hebben nog steeds geen salarisverhoging gekregen. Die verhoging wordt afgeleid van de nieuwe CAO Ziekenhuizen, die per 1 juli is ingegaan. De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) denkt dat het overleg over de arbeidsvoorwaarden van de specialisten onder druk komt te staan.

Aantal zelfdodingen stijgt opnieuw

In 2010 hebben 1600 inwoners van Nederland een einde aan hun leven gemaakt. Hiermee steeg het aantal zelfdodingen voor het derde achtereenvolgende jaar. Vooral onder 40- tot 65-jarigen is de stijging van suïcide het grootst. Voor de groep 15- tot 30-jarigen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak.

Minder diabetesmedicijnen bij allochtone patiënten

Allochtonen van de eerste generatie gebruiken meer medicijnen tegen diabetes dan autochtonen. Dit verschil in verstrekking van diabetesgeneesmiddelen is verdwenen bij de tweede generatie allochtonen. Dat blijkt uit cijfers uit 2009 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Autochtonen gebruiken overigens vaak meer andere medicijnen dan allochtone mensen van de eerste generatie.

Populaire artikelen