Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Blog: Gezamenlijke preventie van het financiële zorginfarct

Het gaat niet goed in de ziekenhuissector. Volgens BDO dreigt zelfs een financieel ‘infarct’. In een tijd waarin de kritiek op zorgfusies stijgt, klinkt de roep om een ‘nieuw businessmodel’ gebaseerd op samenwerking steeds luider. BDO noemt bijvoorbeeld verdergaande samenwerking met ketenpartners, zoals huisartsen en ouderenzorginstellingen. Samenwerking met zelfstandige behandelcentra (zbc) kan echter ook perspectieven bieden.
Berend Reuder, advocaat Stek

Vrijwel tegelijk met het faillissement van de MC Groep signaleert BDO in hun benchmark van de Nederlandse ziekenhuizen dat een ‘zorginfarct dreigt’. Omzetten stijgen, maar de rendementen dalen al jaren. Uitgaven stijgen en de financiering staat onder hoge druk. BDO concludeert dat verdere optimalisatie van het huidige businessmodel van ziekenhuizen geen duurzame oplossing oplevert. Er is een radicaal nieuw businessmodel nodig. Als antwoord op de vraag hoe je als ziekenhuissector zelf de regie in handen houdt en kan zorgen voor transitie naar een ander model, doet BDO een aantal aanbevelingen. Een daarvan is nauwere samenwerking door ziekenhuizen met ketenpartners in de regio, zoals ouderenzorginstellingen en huisartsen, waarmee onnodige tweedelijnszorg vermeden wordt.

Negatieve opinie over zorgfusies

Ziekenhuisfusies worden niet gezien als een optie om de gesignaleerde problemen aan te pakken. In de sector is ook al lang het bericht doorgedrongen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kritisch staat ten opzichte van fusies tussen ziekenhuizen. De negatieve publieke opinie over zorgfusies werd eind oktober nog eens onderstreept door de brief van minister De Jonge aan de Kamer waarin hij nader onderzoek aankondigde naar aangescherpte fusiecriteria in de zorgsector.

Belang van samenwerking

Door de kritische houding jegens fusies komt steeds meer nadruk te liggen op samenwerking. Het belang van goede samenwerking tussen zorgaanbieders werd ook al genoemd in het rapport van de Taskforce Zorg op de Juiste Plek, dat als belangrijke inspiratiebron voor het hoofdlijnenakkoord fungeerde. Naast samenwerking met partijen als huisartsen en ouderenzorginstellingen kan ook samenwerking met een zbc perspectieven bieden. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld laagcomplexe zorg die goed en efficiënt binnen een zbc kan worden verzorgd, vormgeven in een samenwerking met een zbc. Door de samenwerking kan het ziekenhuis een zekere betrokkenheid houden bij de desbetreffende zorg, terwijl het tegelijkertijd profiteert van de gespecialiseerde werkwijze van het zbc. Doordat de ACM ziekenhuizen en zbc’s niet als directe concurrenten ziet, zullen dergelijke samenwerkingen bovendien op minder mededingingsbezwaren stuiten dan samenwerking tussen ziekenhuizen. Wellicht geen panacee, maar mogelijk wel een nuttige bijdrage aan de preventie van het zorginfarct.

Berend Reuder, advocaat Stek

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.