Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Manifest: Vrijgevestigd medisch specialisten zijn onmisbare partners voor de toekomst

Gastauteur
Vrijgevestigd medisch specialisten verzetten zich tegen verplicht loondienst, daarom overhandigden ze op 24 maart een gezamenlijk manifest aan minister Ernst Kuipers van VWS. 'Wees trots op de bijdrage van 7000 vrijgevestigd medisch specialisten aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor iedere patiënt. Wees zuinig op de creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht om de transformatie naar passende zorg vorm te geven.' Het manifest is hier te lezen.
Group Of Modern Doctors Standing As A Team With Arms Crossed In Hospital Office. Physicians Ready To Examine And Help Patients. Medical Help, Insurance In Health Care, Best Desease Treatment And Medicine Concept
© Iryna / stock.adobe.com

In het regeerakkoord spreekt de coalitie het voornemen uit om 7000 vrijgevestigd medisch specialisten in een dienstverband te dwingen als ze niet binnen twee jaar hun verantwoordelijkheid laten zien bij de transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en het afremmen van perverse prikkels. Deze passage heeft veel medisch specialisten verontwaardigd. Het feit dat in de afgelopen jaren juist op gelijkgerichtheid, passende zorg en ombuiging van de prikkels grote stappen zijn gezet, maakt dat dit regeringsvoornemen veel onbegrip, onrust en boosheid in de Nederlandse ziekenhuizen oplevert. Gedwongen dienstverband lost geen enkel probleem op, het creëert er juist een.

We staan samen voor grote uitdagingen

We staan met z’n allen voor enorme uitdagingen om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedere Nederlander. Door de vergrijzing stijgt de zorgvraag en wordt deze steeds complexer, de zorgkosten rijzen de pan uit, het tekort aan zorgpersoneel groeit met de dag. De covid-pandemie heeft pijnlijk aangetoond dat we zuinig moeten zijn op onze zorgprofessionals. De politiek moet juist nu voor haar zorgprofessionals gaan staan. Oók voor de zorgprofessionals die hebben gekozen voor het werken in vrij beroep. Het is ons niet duidelijk welk probleem een gedwongen dienstverband oplost. Het zal de zorg alleen maar onnodig hoge kosten, administratieve rompslomp, juridisch getouwtrek en rechtszaken opleveren. Het is een maximale demotivator voor 7000 vrijgevestigd medisch specialisten – 30 procent van alle medisch specialisten in Nederland. Wij geloven dat vrijgevestigd medisch specialisten de gezondheidszorg de afgelopen decennia veel hebben gebracht. Wij staan voor het behoud van de vrije beroepskeuze voor medisch specialisten, zoals dit ook geldt voor huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten.

Meer gelijkgerichtheid en betere bestuurbaarheid

65 procent van de medisch specialisten in algemene ziekenhuizen is vrijgevestigd. In 2015 werd de integrale bekostiging ingevoerd. Wij hebben ons toen verenigd in zo’n 70 medisch specialistische bedrijven (msb’s) in nagenoeg alle algemene ziekenhuizen in Nederland. Hierdoor is de samenwerking met elkaar, met onze collega’s in dienstverband, met alle andere zorgcollega’s zoals verpleegkundigen en huisartsen, en met de raden van bestuur sterk geprofessionaliseerd. We hebben gezorgd voor één overlegtafel waardoor de gelijkgerichtheid en bestuurbaarheid in het ziekenhuis aanzienlijk is toegenomen. Bovendien hebben de msb’s ook hun verantwoordelijkheid genomen in het bijdragen aan de kosten van deze professionalisering. Dit betekent natuurlijk niet dat het niet nog beter kan. Maar er ligt met de komst van de msb’s een stevige basis om hier verder op te bouwen.

Schaf de productieprikkels af en focus op kwaliteit

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken samen productieafspraken. Elk jaar bepalen zij hoeveel knieoperaties, dotterbehandelingen, darmonderzoeken en oogcontroles etc. medisch specialisten moeten verrichten. Wij vinden dat er meer focus moet komen te liggen op kwaliteit in plaats van op productie. Elke patiënt die zorg van een medisch specialist nodig heeft, moet kunnen rekenen op de beste kwaliteit van zorg. Goede afspraken tussen ziekenhuis en msb’s zijn hiervoor essentieel.

Onmisbare partner in de transformatie naar passende zorg

Vrijgevestigd medisch specialisten brengen creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht met zich mee waar elk ziekenhuis wel bij vaart, en die noodzakelijk zijn om de medisch specialistische zorg van morgen nog steeds met hoge kwaliteit, goede toegankelijkheid en betaalbaar te kunnen leveren. Wij staan voor een doelmatige inzet van effectieve waardegedreven zorg, waarover professional en patiënt samen beslissen, die ondersteunend is aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek en waarbij gezondheid, en niet ziekte centraal staat. Msb’s nemen aantoonbaar het voortouw bij de transformatie naar passende zorg, binnen en buiten de muren van ons eigen ziekenhuis. Wij laten ons niet beperken door één gebouw of één lijn. In de afgelopen jaren zijn er al vele initiatieven ontplooid waarmee patiënten dichter bij huis of zelfs op de eigen bank terecht kunnen voor specialistische zorg. Hiermee voorkomen we onnodige – en duurdere – ziekenhuiszorg. We investeren in innovatie, een randvoorwaarde voor het continu verbeteren van de zorg en dus de gezondheid van iedere Nederlander.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

De beweging van vernieuwing begint op de werkvloer. Het zijn de zorgprofessionals die de transformatie van de zorg vormgeven. We moeten zorgprofessionals niet demotiveren maar faciliteren. Wees trots op de bijdrage van 7000 vrijgevestigd medisch specialisten aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor iedere patiënt. Wees zuinig op de creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht om de transformatie naar passende zorg vorm te geven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Behoud de vrije beroepskeuze voor medisch specialisten.

Getekend door: 

Bossche Specialisten Coöperatie (Den Bosch), Linda Kemink
Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei (Ede), Frenk Schut
Coöperatie Medisch Specialisten Gelre (Apeldoorn, Zutphen), Jeroen de Jong
Coöperatie Medisch Specialisten IJmond (Beverwijk), Alfons Kamphuis
Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (Arnhem, Velp), Jeroen Rütter
Coöperatie MSB Amphia Ziekenhuis (Breda), Robert Wagenmakers
Coöperatie MSB BovenIJ Ziekenhuis (Amsterdam), Viktor Krul
Coöperatie MSB Bravis (Roosendaal, Bergen op Zoom), Hugo Rutten
Coöperatie MSB Catharina (Eindhoven), Tim Simmers
Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam, Tom van Goor
Coöperatie MSB IJsselland (Capelle a/d IJssel), Ruud Nellen
Coöperatie MSB Ikazia (Rotterdam), Frank Verhoeven
Coöperatie MSB Matrix (Gorinchem), Robert Chabot
Coöperatie MSB Saxenburgh Groep (Hardenberg), Paul van Osch
Coöperatie MSB SKB (Winterswijk), Barbara Kreis
Coöperatie MSB St. Anna Zorggroep (Geldrop), Jan Pieter de Mönnink
Coöperatie MSB St. Jansdal (Harderwijk), Dorus Fennis
Coöperatief Medisch Specialisten ASz (Dordrecht), Otto Elgersma
Coöperatief MSB ADRZ (Vlissingen, Goes, Zierikzee), Marco Waleboer
Coöperatief MSB Alrijne (Leiderdorp, Leiden), Kiril van Veen
Coöperatief MSB Midden Brabant (Tilburg), Esther Donga
Coöperatief MSB St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht, Nieuwegein), Amber Goedkoop
Coöperatief MSB ZRT (Tiel), Titus Bruggink
CVMS ZorgSaam (Terneuzen), Michel Oude Ophuis en Maarten Paul van de Kerkhove
Jonkerbosch Medisch Specialisten (Nijmegen), Bart Boll
Maatschap MSB Almere, Marcel van Alphen
Maatschap MSB Gooi en Eemland (Blaricum, Hilversum), Annelies Verdonkschot
Maatschap Vrije Vestiging Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer), Marcel Traksel
Medisch Specialisten Collectief Treant (Emmen, Hoogeveen,
Stadskanaal), Frank Kroezen
Medisch Specialisten Coöperatie Slingeland (Doetinchem), Ton van Engelenburg
Medisch Specialisten Coöperatief Haga (Den Haag), Ronne Mairuhu
Medisch Specialisten Noord West (Alkmaar, Den Helder), Wilbert van den Winkel
Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland (Hoofddorp, Haarlem), Jan-Paul Ezechiëls
Medische Maatschap Drachten, Sjoerd Hovenga
MSB Amstelland (Amstelveen), Bert Wibbens
MSB Cureo Sneek, Adriaan van den Haak
MSB de Medici (Veldhoven, Eindhoven), Richard Verheesen
MSB Deventer Ziekenhuis, Hans van der Deure
MSB Domstad (Utrecht), Jacqueline Louwers
MSB Gouda, Thijs Plokker
MSB HMC (Den Haag), Sharita Ramautar
MSB Isala (Zwolle, Meppel), Chris Kwik
MSB Laurentius (Roermond), Herman-Jan Pennings
MSB Maasstad (Rotterdam), René van den Dorpel
MSB Martini (Groningen), Boldewijn Noordveld
MSB Midden-Nederland (Amersfoort), Gerald Staaks
MSB Peelland (Helmond), Hans Westerhof
MSB Specialisten Coöperatie Assen, Radboud van Roosmalen
MSB Tjongerschans (Heerenveen), Sjouke Schiere
MSB VCL (Leeuwarden), Mariëlle Wuite-Eversdijk
MSB VieCuri (Venlo), Robert van der Velde
MSB Weert, Vikash Marapin
MSB Zaans Medisch Centrum (Zaandam), Pieter Dijkmans
MSB Ziekenhuisgroep Twente (Almelo, Hengelo), Daniëlle van Bommel-Slee
MSB Zuid-Hollandse Eilanden (Dirksland), Iris van Groeningen
MSB Zuyderland (Sittard-Geleen, Heerlen) Karel Hulsewé
MSC Lange Land Ziekenhuis (Zoetermeer), Bob Heijnen
MSC Reinier de Graaf (Delft), Pieter Postema
Specialisten Coöperatie Vlietland SFG (Rotterdam), Rose Marijn Teeuw
VMSB Medisch Spectrum Twente (Enschede), Marloes Bigirwamungu-Bargema

1 REACTIE

  1. Mooi dat de MSB’ s en de vrijgevestigde specialisten zo verenigd zijn over het onderwerp loondienst. Helaas is er van de kosten beteugeling, passende zorg voor de patiënten en ombuiging van de prikkels niet veel terechtgekomen. De gelijkgerichtheid…. ja voor de MSB-bestuurders is er nu een gelijkgerichtheid t.o.v. de RvB’s van de ziekenhuizen. Er is dus een extra top-uitbreiding bijgekomen met alle extra kosten. Want de MSB-bestuurders kunnen hun taak natuurlijk niet voor FWG 60 of 65 vervullen. Daarnaast heeft er na 2015, toen de MSB’s gevormd zijn, een extra afrekening in vrijgevestigde medisch specialisten land plaatsgevonden. Alle oude coöperatieven, maatschappen, etc. hadden kapitalen. Deze zijn uitgekeerd aan alle specialisten die voor 2015 participeerden in deze coöperatieven, maatschappen, etc. Daarnaast hebben alle nieuwe MSB’s weer extra kapitaalbuffers moeten aanleggen. Dit is allemaal zorggeld dat niet besteed is aan zorg maar aan het eigen verdienmodel van de vrijgevestigde specialisten. Het vrijgevestigde specialisten model dient enkel om te voorkomen dat de vrijgevestigde medisch specialist niet te veel belasting betaald, de Tesla, LandRover zakelijk kan aanschaffen en dus een groot financieel voordeel heeft.

    Vrijgevestigd medisch specialisten brengen creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht met zich mee waar elk ziekenhuis wel bij vaart stelt het manifest. Dus dit is in de UMC’s niet het geval. Daarnaast is loondienst absoluut geen belemmering voor creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht. Daarnaast zijn MSB’s en het vrijgevestigde specialistenschap ook niet de garantie voor hoge kwaliteit, goede toegankelijkheid en betaalbaarheid. Sinds 2015 zijn de kosten alleen maar gestegen. COVID heeft laten zien dat de ziekenhuizen met hun vrijgevestigde specialisten absoluut niet opgewassen waren tegen deze crisis. Zorg wordt doelmatige geleverd en de patiënt wordt van ene loket naar het ander loket gestuurd. Om de tweedelijns-cure-kosten te beheersen en te beperken is loondienst een goede optie, eigenlijk de beste optie. Alle fiscale voordelen van de vrijgevestigde specialisten worden afgeschaft, dit heeft een OK- of IC- verpleegkundige namelijk ook niet. Laten we dan meteen ook een extra kostenbeheersing inbouwen een medisch specialist mag maximaal 120.000,- a 140.000,- verdienen per jaar. In hoop dat minister Kuijpers zich niet voor het fiscale voordeelkarretje van de vrijgevestigden laat spannen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.