Home Tags Msb

msb

Ziekenhuiszorg
Group Of Modern Doctors Standing As A Team With Arms Crossed In Hospital Office. Physicians Ready To Examine And Help Patients. Medical Help, Insurance In Health Care, Best Desease Treatment And Medicine Concept

De indicatie voor loondienst: een onnodige behandeling?

De druk op vrijgevestigd specialisten om in loondienst te gaan is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Onderzoeker Rachel Gifford, hoogleraar Taco van der Vaart en hoogleraar Huib Cense missen wetenschappelijke evidentie.
Ziekenhuiszorg
Group Of Modern Doctors Standing As A Team With Arms Crossed In Hospital Office. Physicians Ready To Examine And Help Patients. Medical Help, Insurance In Health Care, Best Desease Treatment And Medicine Concept

Manifest: Vrijgevestigd medisch specialisten zijn onmisbare partners voor de toekomst

Vrijgevestigd medisch specialisten verzetten zich tegen verplicht loondienst, daarom overhandigden ze op 24 maart een gezamenlijk manifest aan minister Ernst Kuipers van VWS. 'Wees trots op de bijdrage van 7000 vrijgevestigd medisch specialisten aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor iedere patiënt. Wees zuinig op de creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht om de transformatie naar passende zorg vorm te geven.' Het manifest is hier te lezen. 
Kwaliteit
Stethoscope With 2021 Number On Blue Background. Happy New Year

Elf best gelezen artikelen op Zorgvisie in 2021

In een jaar waarin coronagolven elkaar afwisselden, niet een maar twee vaccinatiecampagnes werden uitgerold en veel reguliere zorg werd uitgesteld, is opvallend: slechts een van de elf best gelezen artikelen van Zorgvisie heeft te maken met het coronavirus. Aan deze lijst is wel duidelijk te zien dat Marcel Levi weer in het land is. 
Leiderschap
Typen Laptop Zv

De best gelezen blogs van 2021

2021 bracht veel onderwerpen waarover men het eens of juist oneens was. De discussie over medisch specialisten in dienstverband laaide op doordat het in de verkiezingsprogramma’s van een groot aantal politieke partijen een thema was. De komst van vaccins tegen het coronavirus bracht daarnaast nieuwe vraagstukken met zich mee, zoals: is het mogelijk dat zorgmedewerkers wordt verplicht zich te laten vaccineren? En: wie zou de nieuwe zorgminister moeten worden?
Ziekenhuiszorg
De urgentielijst is voor ons een bruikbaar stuk gereedschap, maar we zullen de kast toch echt zelf in elkaar moeten zetten.

Rob Dillmann: ‘Conflict met cardiologen draait om veilig werkklimaat’

Het conflict tussen het Isala-bestuur en de vakgroep cardiologie draait om een veilig werkklimaat, betere aansturing van de vakgroep en herstel van de verstoorde werkverhouding tussen thoraxchirurgen en cardiologen. ‘Een rechtszaak was wat ons betreft overbodig’, zegt Isala-bestuursvoorzitter Rob Dillmann.
Ziekenhuiszorg
David Jongen, bestuursvoorzitter Zuyderland

‘Gedwongen loondienst specialist draait gelijkgerichtheid de nek om’

Het Zuyderland ziekenhuis maakt met het msb-bestuur financiële prikkels op vakgroepniveau voor de juiste zorg op de juiste plek en zinnige zorg. Met verplicht loondienst voor specialisten zou dat nooit zijn gelukt.
Ziekenhuiszorg
Boldewijn Noordveld Bart Boll Zv

Dienstverband voor medisch specialisten is een politieke wens op basis van achterhaalde beelden

In de verkiezingsprogramma’s van een groot aantal politieke partijen is dienstverband voor medisch specialisten een thema. De beelden die hierover in politiek Den Haag bestaan, zoals verbetering van de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en de zogenoemde perverse productieprikkel, zijn achterhaald. Dat schrijven Boldewijn Noordveld en Bart Boll.
Ziekenhuiszorg

Robert Sie (FMS): ‘Als specialisten in loondienst moeten, wordt het chaos’

‘Als medisch specialisten worden gedwongen om in loondienst te gaan werken, zal dit ontwrichtende effecten hebben voor de zorg’, zegt vice-voorzitter Robert Sie van de Federatie Medisch Specialisten: ‘De wachtlijsten zullen oplopen en er ontstaat een tekort aan artsen. Als de plannen om de msb’s op te heffen doorgaan, gaan we chaos krijgen.’
Ziekenhuiszorg
Douwe Biesma, bestuursvoorzitter LUMC

Column Douwe Biesma: Iedereen in loondienst

De politieke partijen zijn eensgezind over loondienst voor medisch specialisten. Zij wijzen op te veel productieprikkels in het huidige systeem. Maar ik betwijfel of het credo ‘iedereen in loondienst’ wel goed doordacht is.
Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans

Blog: Ondernemerschap en productieprikkels in de eerste lijn

De discussie over foute productieprikkels bij ondernemerschap beperkt zich tot de tweedelijnszorg. Intussen contracteren zorgverzekeraars jaarlijks tienduizenden kleine ondernemers in de eerstelijnszorg, constateert Martien Bouwmans. Hoe (on)wenselijk is dat?