Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties30

Zorgbom

Redacteur Zorg+Welzijn
Bereid u voor op de volgende bom in het regeerakkoord. Als de opwinding over de inkomensafhankelijke zorgpremie is weggeëbd, is de ingreep van dit prille kabinet in de AWBZ aan de beurt.
Zorgbom

Die Verwandlung (vrij naar Kafka) van het stelsel voor ouderenzorg is dermate ingrijpend dat niemand nog een goed beeld heeft van wat er staat te gebeuren. De ouderenzorg tot en met zorgzwaartepakket 4 zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Zorgzwaartepakket 4 is: “Beschut wonen met intensieve verzorging en uitgebreide begeleiding”. In de nieuwe ouderenzorg gaan de gemeenten de intensieve verzorging en uitgebreide begeleiding inkopen bij de zorginstellingen. De aanbieders van zorg houden hun hart vast, want de gemeenten roepen nu al dat ze veel te weinig geld krijgen om die zorg te regelen. Niet onterecht: er komt nog een bezuiniging van 4 miljard euro bij.

Expertise

Waar haalt de gemeenten de expertise vandaan om de juiste zorg voor ouderen in te kopen? De ervaringen met de uitvoering van de Wmo-voorzieningen door gemeenten zijn niet geruststellend. In Rotterdam heeft wethouder Marco Florijn een begin gemaakt met een wijkgericht zorgsysteem. Maar ook hij betwijfelt of de wijkgerichte aanpak aan de gehele zorgvraag tegemoet kan komen: ‘Er blijft nog veel zorg boven de markt hangen’. Florijn denkt dat gemeenten nog iets in Den Haag kunnen ‘lobbyen’.

Zorgbehoeftigen

Behalve dat ouderen en andere zorgbehoeftigen moeite hebben de benodigde zorg te krijgen, leveren ze als klap op de vuurpijl onevenredig veel inkomen in voor te weinig zorg. Die Verwandlung van de ouderenzorg zorgt namelijk voor een vergaande verarming, zo heeft adviesbureau Gupta Strategists uitgerekend. Het koopkrachtverlies kan volgens Gupta oplopen van 18 procent tot maar liefst 63 procent. De meeste zorgkosten worden gemaakt door mensen met een laag inkomen die veel zorg gebruiken. De PvdA wil deze groep ontzien; de middeninkomens en hogere inkomens zullen dat moeten compenseren. Die laatste kunnen tot 63 procent van hun koopkracht verliezen. Het wordt tijd dat de zorgbom gaat barsten. (Carolien Stam)

30 REACTIES

 1. ik denk dat elke decentralisatie gepaard hoort te gaan met fatsoenlijk opgetuigde expertise centra die ook enig praktijk gebonden onderzoek moeten doen. zodat de klant zowel als de gemeente advies kan vragen als, bij wijze van spreken, de rolstoel niet blijkt te rijden.

 2. Lees alle reacties
 3. @Peter. Peter het PGB van ex minister Verhoeven is niet 30.000 euro, maar 50.000 euro; ik heb het haar zelf — zonder blikken of blozen — horen zeggen in Pauw en Witteman; twee 24-uurs hulpen heeft ze. Ja, politici praten altijd over hoe het moet met de gewone man, maar als het eenmaal zover is met hunzelf of hun familie worden alle regels overboord gegooid. Als ik hier schrijf hoe ik daar over denk, wordt mijn schrijven gewist

 4. Jaren kon het niet op en maar graaien door de kabinetten in alle potten die de burger na de oorlog had opgebouwd om straks voor al het harde werken een goede zorg te krijgen als het lichaam “op” was.Nu moeten de burgers het WEER aanvullen en wel in een jaar tijd. Door blijven bezuinigenen zodat een buger met een heellaag inkomen finicieel ernstig in de problemen komt , NIET meer naar de dokter, tandarts of de therapeut gaat voor steun want dat kost geld en dat heeft hij niet meer.Het PGB wordt helemaal afgeschaft want dat werd te duur. Teveel burgers hebben liever een PGB zodat ze zelf goede zorg kunnen regelen en thuis blijven wonen, naar hun misschien wel aangepaste werk gaan en nog een menswaardig leven hebben. Daarbij kost het de helft want een behoorlijk bureau heeft geen topzware overhead die ook uit die PGBgelden betaald moeten worden.Maar nee, minister Schippers weet het allemaal beter en als ze het niet weet dan geeft ze andere de schuld en kan zij er niets aan doen. Gezten achter een duur bureau, komend in een auto met chauffeur!!!! zal zij wel even vertellen wat wij vooe zorg nog mogen kriojgen en dat we nu veel te veel hebben. Wat als zij straks iets krijgt? Dan zullen ze in de rij staan om haar gratis te helpen denkt ze wellicht. Maar ja met haar inkomen kan ze ook wel iets wegzetten voor haar oude dag en zorg. Maar misschien woont ze dan ook helemaal niet meer in Nederland en heeft zij ook haar geld op de Jerseyeilanden staan net zoals het koninklijk huis. Belastingparadijs en straks rijkelijk genieten. Jammer dat wij dat niet kunnen en voor onze zorg afhankelijk blijven van een uitgemolken landje waarvan een premier het beste jongetje in de klas wil zijn en mee wil doen met de grote jongens van de wereldtop. En dat allemaal over onze patientenruggen die zwaar gebogen door het harde lichamelijke werk voor hun ruime inkomen hebben gezorgd. Dus vooral alles in een jaar willen ( laten )aanvullen en mooi weer spelen in Brussel.Ga zo door Markx Rutten en Samson de grote.

 5. Ach, we zullen nog even mogen piepen en klagen, maar ik kijk altijd maar naar de Scandinavische landen, in dit geval met name naar Noorwegen, die op tal van vlakken een voorbeeld zijn voor ons zorgstelsel. Men is daar al vier jaar verder, deze discussie is daar klaar. Vrijwel alle zorg ligt bij de gemeentes met alle problemen vandien. Bij overheveling van zorg richting gemeentes geldt voor het WMO-gedeelte de zogenaamde postcodeproblematiek. Rijkere of socialer ingestelde dorpen en steden hebben betere voorzieningen en leveren meer faciliteiten en zorg.

 6. De AWBZ is ingevoerd met de uitdrukkelijke bedoeling hem snel uit te breiden en dat is dus ook gebeurd. De AWBZ is al sinds de belastinghervorming Oort geen verzekering met een echte premie meer. Veel effectieve herrie gaat hierover niet ontstaan hoor. Als de slachtoffers nu op twee keer modaal zaten, ja dan was het wat anders.

 7. Wat ik mij herinner is een inteview met de voormalige minister van Econ. zaken van Nederland Maria van der Hoeven die druk is in Europa (dus vet salaris)die € 30.000 per jaar kreeg voor een PGB van haar man die dementerende is en zo de hele dag thuis kon worden opgevangen ipv naar een verpleeghuis te gaan. Ze sprak er schande van dat dat zou kunnen verdwijnen, het was toch goedkoper dan verpleeghuis? Het idee om het uit eigen zak te bekostigen kwam blijkbaar niet bij haar op (ook niet bij de interviewer)dat het royaal aftrekbaar is voor de belasting (52% zal het wel bij haar zijn) zodat er maar € 1200 over bleef per maand, net zoveel als voor een gewoon gezin die 2 kinderen op de creche heeft. Van een kennis hoorde ik van een boer die een zorgboerderij heeft en sindsdien in goede doen is. Dus op de schop die handel.

 8. Heel slim Paul, de AWBZ werd louter en alleen ingevoerd om ouders van gehandicapte kinderen te vrijwaren van het gemeentelijk verhaalsrecht op grond van art.55 ABW, dit alles naar aanleiding van de tv-aktie Open Het Dorp, ja je leest het goed:als werkgeverspremie.

 9. Ouderen Zorg moet over een totaal andere boeg!!Binnen de ouderenzorg zijn de laatste jaren totaal verkeerde beleid keuzes gemaakt en ook de toekomst ziet er niet hoopvol uit. De omslag van directeur en afdelingshoofd naar diverse vormen van manager hebben de ouderenzorg geen goed gedaan.
  Tot begin jaren negentig kende je de positie van directeur, die veelal geliefd was bij haar bewoners. En meestal een vertrouwens band had met de bewoners. Nacht diensten waren geen uitzondering wanneer dit nodig was. Men was er voor de bewoners. Dit zelfde gold voor de afdelings hoofden. Besturen wilden met de tijd meegaan en er moest een omslag komen tot het worden van manager. Men moest leiding gaan geven van achter het bureau en de computer. Dus men moest omgeschoold worden. En wanneer men dat niet kon, dan kon men vertrekken. Het kon dan gebeuren dat dergelijke conflicten uitgevochten werden bij het kantongerecht. En dan gebeurde het wel eens, dat oudjes van boven de 80 aanwezig waren, om hun geliefde directeur te zien vertrekken. De kwaliteit in de zorg is daarmee duidelijk omlaag gegaan!Wij vinden dat er een omslag moet komen. En dat managers hun schort weer aan moeten doen. Dan weten zij weer wat zich op de werkvloer afspeelt!Tot ongeveer 40 jaar geleden was het zo, dat wanneer je 65 jaar was het tijd werd opgenomen te worden in de toenmalige bejaardenhuizen. Nu anno 2012 wordt het steeds moeilijker om in een verzorging dan wel verpleeghuis te komen. De overheid gaat er vanuit dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven. Natuurlijk was de situatie vroeger verkeerd, dat mensen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afgeschreven waren. Maar is alles nu zo perfect? Daar plaats ik vraag tekens bij. Wat gaat het onze overheid eigelijk aan, hoe wij ons leven invullen. Wanneer je thuis wilt blijven, dan moet dat altijd mogelijk zijn, maar wanneer je door b.v. eenzaamheid een andere keuze wilt maken, dan zou dat ook moeten kunnen. Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken! En de huidige indicatie regels maken dat veelal onmogelijk. Mensen worden ook geconfronteerd met vormen van stres. Heeft men na veel inspanningen een indicatie, dan komt men weer op een bureaucratische wachtlijst.
  Ook de splitsing van AWBZ en WMO heeft alles niet goed gedaan. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. De voorkeur gaat ook uit naar één loket, waar alle indicaties geregeld worden. En waar men ook één aanspreek punt krijgt. De verkokering zal ook hier terug gedrongen moeten worden. Daarmee kan ook het nodige bespaard worden. En het komt zeker ten goede aan de ouderen. Er gaat veel mis binnen de ouderen zorg. Veel heeft te maken met de wijze van
  democratisering. Te veel macht ligt er bij de instellingen. Terwijl in die instellingen bewoners leven en het personeel er werkt. Juist in de gezondheidszorg zou de ondernemingsraad een grotere rol dienen te spelen wanneer het gaat over fusies en reorganisaties. Nu worden ondernemingsraden pas in kennis gesteld, wanneer het proces bijna is afgerond. De Raden van Toezicht zien processen van te grote afstand en zijn te veel verweven met bestuurders. Daar door worden ze pas achteraf geraadpleegd. Ze zijn dan ook veelal niet aanspreekbaar en eigenlijk praktisch overbodig.De bewoners worden vertegenwoordigd door de cliëntenraden, die overkoepeld worden door het LOC. In de huidige situatie niet meer dienend als goed willend advies organen.Waar niet verder wordt gekomen dan: “Advies en zwaar wegend advies”
  Om een goede ouderen zorg te kunnen waarborgen zullen instellingen en cliëntenraden gelijkwaardig moeten worden. Waarbij cliëntenraden b.v.veto’s zouden kunnen uitspreken als het gaat om belangrijke personeels-benoemingen, reorganisaties en fusies. Ook binnen klachten procedures dient de gelijkwaardigheid gewaarborgd te zijn!
  Wanneer je in een verzorging- of verpleeghuis komt verwacht je dat alles goed geregeld is. Maar toch kan er van alles mis gaan en is de kwaliteit niet gewaarborgd. Dit blijkt wel uit de wantoestanden, die regelmatig binnen de media aan de orde komen. Om dit te voorkomen zouden eerst de diverse klachten regelingen goed geregeld moeten worden en dat klachten echt serieus genomen worden. Daarnaast zal de verkokering binnen diverse klachtenmogelijkheden terug gedrongen moeten worden. Belangrijk is dat de onafhankelijkheid binnen de diverse klachten regelingen gewaarborgd wordt. Nu spelen instellingen een te grote rol en houden leden afkomstig van zorg instellingen de handen boven het hoofd van collega’s.De leden afkomstig vanuit cliënten organisaties worden veelal onder gesneeuwd. Enig toezicht op het functioneren van deze klachtencommissies ontbreekt.Dit zelfde geldt ook binnen de geschillencommissie, de opvolger van de LBK. Het eind station binnen het klachten recht.
  Naar onze mening moet echt het roer om. Als eerste zou de cliëntenraad een belang-rijke rol moeten spelen. Zij vertegenwoordigt immers de bewoners. En moet niet blijvend worden afgescheept met advies en verzwaard advies. Daarnaast zou de inspectie iedere melding in deze serieus moeten nemen en moet bij risico vol zorg beleid kunnen ingrijpen. De overheid mag in deze een bepaalde rol gaan spelen!
  De Ouderen Zorg wordt veelal gezien als sluitpost van de begroting. Maar is dit terecht? Wij denken van niet!! Wanneer je de financiering overziet zie je dat een groot deel afkomstig is vanuit de eigen bijdragen AWBZ. Over 2011 ging het om ca drie miljard euro. Naar onze mening dient deze eigen bijdrage afgeschaft te worden, dan wel evenwichtiger te worden. Nu betalen de middengroepen het grootste deel.. Het komt als onrecht over, dat wanneer je toevallig ziek wordt, je het grootste deel van het pensioen mag inleveren. Natuurlijk zou het niet terecht zijn, dat bij het opnemen in een verzorging- dan wel verpleeghuis instelling en de woonlasten ophouden, dit als voordeel gezien gaat worden. De volgende suggestie wil ik neer leggen. Wanneer iemand wordt opgenomen in een AWBZ instelling, zal het bedrag overeenkomstig de gewende huursom direct vloeien binnen de kas van de zorginstelling.Veel zorg instellingen komen de komende jaren in de financiële problemen.Met deze gelden kan de kwaliteit gewaarborgd worden, wat vooral ten goede kan komen aan het toezicht binnen de “PG” en de activiteiten begeleiding, wat niet bekostigd wordt vanuit de zorg zwaartepakketten, wat de instellingen zelf mogen ophoesten.Er zullen duidelijk andere politieke keuzes gemaakt moeten worden. Binnen de begroting zal er geschoven dienen te worden, maar ook een eind aan het graaien maken zal een onderdeel van beleid moeten worden. En het doorlichten van de financiën binnen provincies en gemeenten zal een rol moeten gaan spelen. De denkbeelden van Leo Verhoef zullen zeker belangrijk gaan worden. Voor informatie: Raadpleeg http://www.leoverhoef.nl
  Het mag niet zo zijn dat mensen die hulpbehoevend worden door eenzaamheid wegkwijnen. Het nieuwe kabinet laat dit risico ontstaan met plannen, om mensen beneden zorgzwaarte vijf ten alle tijden thuis te laten verblijven. Keuzes moeten mensen zelf kunnen maken binnen een beschaafde maatschappij.
  Het basisinkomen met rechten en plichten kan de oplossing zijn. Het huidige sociale stelsel is failliet. Er bestaan creatieve oplossingen. De nieuwe politieke beweging WIL NU luistert graag naar professionals, die het met ons eens zijn, dat het anders kan en moet: http://www.wilnu.nu
  Reacties zijn welkom!

 10. Carolien Stam beeldt alle mensen uit die BUITEN DE ZORG geen zorgen hebben: Ze staat stralend de volgende trieste bom aan te kondigen die het leven van de patienten nog een stuk triester maakt.
  Zelfs het woord verwaldlung vertalen zijn ze nog te beroerd oor; precies wat ik zei: GEEN ENKELE ZORG BUITEN DE ZORG: ze kan zo in het rijtje van politici, zorgbestuurders en minister Schipper. WAT EEN WERELD.

 11. De 7 direkteuren en een dik betaalde bestuurder met z’n vele managers van een naburige zorgorganisatie met grote gebouwen zullen het meeste piepen over het scheiden v zorg en wonen. Dit is echter de enige manier om te ontdekken hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen. Instellingen zullen in de toekomst over de kop gaan en nieuwe zorgbetrokken bestuurders zullen de zorg vorm gaan geven en op een meer eenvoudige manier gestallte gaan geven.De gemiddelde zorgbehoeftige kost 190 euro per dag; x30 = is zo’n kleine 6000 euro per maand.En wat als de partner ook nog eens zorg behoeft? Hoeveel gezinnen moeten met elkaar dit kosten plaatje opbrengen.Het moet anders. Massaal worden managers op
  cursus gestuurd om anders te coachen maar de werkvloer moet af zien te komen van al die managers die soms geen zorgopleiding hebben genoten. Mijn schoonmoeder heeft geld zat en nu krijgt ze huishoudelijke hulp tegen een kleine eigen bijdrage. Dit kan best door haarzelf betaald worden- ook zij vindt dat maar ja als je er recht op hebt…wat doe je dan.Mensen die weinig hebben en geen familie of vrienden ja die moeten gesteund worden maar gooi alsjeblieft de stropdassenparade de zorg uit.Verpleegkundigen en verzorgenden laten echt de patienten niet in de steek als de instellingen over de kop gaan maar het zit er aan te komen. De thuiszorg kan ook in wooncentra (nieuwe/open instellingen)zorg verlenen.Als zorgbestuurders gaan piepen gewoon even laten piepen..ze konden hun verantwoordelijkheid niet aan en gaven zichzelf een groot deel van het gemeenschapsgeld alsof het winst was uit eigen geinvesteerd geld.Steun de overheid bij de verandering.

 12. De overheid heeft haar burgers een verzekering verkocht wasraan iedereen verlicht was om deel tenemen. Wij betalen z’n 40 jaar premie voor de AWBZ. Uit die premie zouden onze aaspraken worden betaald. De premie wordt te pas en te onpas verhoogd en de aanspraken verlaagd. De overheid geeft daardoor blijk geen verstand van vezekeren te hebben. Als een verzekeringsmaatschappij dat zou doen dan volgt er een grote maatschappelijke verontwaardiging.
  De conclusie is dat de overheid met de AWBZ om gaat als hadden we geen premie maar gewoon belasting betaald. Allereerst zou ik wel eens willen weten of niet iemand de kat de bel aan wil binden en de overheid gaat aanspreken op haar plicht om verzekerde rechten uit te voeren. Vervolgens meen ik dat als het toch belasting was wat we betaalden we de zorg nog steeds hadden kunnen betalen. Dit vanwegee de besparing op het utvoeringsapparaat van de AWBZ. Er is een geldverslidende overhead nodig om de AWBZ uit te voeren. Dit terwijl Den Haag bepaalt op basis van beschikbare middelen.
  Net als heel veel andere wetten kan de AWBZ beter afgeschaft worden. Voor de AWBZ en die vele andere kostenverslindende zaken kan de ABW (algemene bijstandswet) gelden Die is voor mensen die het niet redden. Iedereen heeft of krijgt dan zorg en diegene die het nietkunnen betalen die worden geholpen.Het draagkracht beginsel van de PvdA zit er in en de belasting kan omlaag zodat de VVVD ook aan haar trekken komt en last but not least. Iedereen heeft zorg.

 13. Sterker nog, wij gepensioneerden pakken ook nog tot max 16% ons pensioen af. Dit zouden we kunnen gebruiken om zorg in te kopen. Nu gaat het in de pot van de overheid. Te gek voor woorden. Oud worden wordt een straf en dat moeten we bekopen met een ziek en dood makend beleid!!! Bedankt Rutte en Samsom voor jullie oude dag kan je vast gaan sparen, want jullie leveren bijna niets in! Over eerlijk delen gesproken ik een beetje meer dan jij.

 14. ik vraag me wel eens af wat het nut van het toenemend aantal preventieve onderzoeken en behandelingen is, als je het resultaat nl. ouder wordende mensen niet kunt/ wilt verzorgen. Op allerlei vlakken wordt heel veel geld besteed om het overlijden van mensen te voorkomen ( of is het alleen om ziektekosten op korte termijn te vermijden)

 15. In tijden van bezuinigingsdrift, worden mensen door overheden gereduceerd tot zakjes geld, hoeveel kan ik eruit halen voordat de eigenaar van het zakje het loodje legt?
  Er wordt alleen nog maar gesproken en nagedacht over hoeveel en waar er bezuinigd kan worden door het nieuwe ‘kabinet’
  Als deze ronde voorbij is, zitten we met een uitgezogen land, dat goede kansen heeft laten liggen.

 16. Het gaat uiteindelijk om een volledig andere inrichting van het zorgstelsel. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Een belangrijke verandering is dat de ‘nieuwe ouderen’ zich niet langer alles laten welgevallen en zelf andere keuzes zullen maken.
  Zorg & welzijn hebben het volledig uit de hand laten lopen. En dan bedoel ik alle niveaus, van management tot werkvloer! Oplossingen voor zorg en welzijn moeten van buiten deze sectoren komen. Van burgers, particuliere initiatieven en bedrijven. Deze regering begrijpt dat! Hoezo geen marktwerking? Sinds wanneer zijn zorg & welzijn geen gereguleerde markten? Valt het dan niemand op dat er alleen nog maar gesproken wordt over geld? Zelfs in de zakelijke handel is er meer aandacht voor kwaliteit en persoonlijke aandacht, dan in de wereld van welzijn en geluk. Het idee dat professionals de problemen van gewone mensen kunnen oplossen is piepend en krakend aan het vastlopen. Ik denk dat ze het zelf beter kunnen bedenken en uitvoeren als ze gefaciliteerd worden.

 17. Harrold geeft het hier boven al goed aan. We gaan terug naar de meer generatie woningen. Dat is een oplossing voor zorg, personenvervoer, huishoudelijke zorg, maaltijdvoorzieningen en kinderopvang.
  Willen we dat eigenlijk wel ? Nee, maar er is een alternatief, de portomonee het werk voor je laten doen.
  Voor de mensen waarvoor deze oplossing niet voorhanden is moet een minimaal vangnet komen.

 18. De Wmo voorzieningen worden teruggebracht naar zeer marginale zorg voor de allerarmsten. Er gaat een tweedeling in de zorg komen: de iets rijkeren gaan voor die armenzorg echt niet de hoofdprijs via de eigen bijdrage betalen. Nee die gaan proberen of ze het anders/lees voordeliger en beter zelf kunnen inkopen desnoods zwart.

 19. het wordt tijd om terug te gaan naar een zorg en vallend onder de regering.
  dat hel marktwerking heeft ons niets dan allende gebracht.
  ieder in de zorg bij de overheid in dienst (geen maatschappen of andere constructies.
  maak een grote zorg en niet 20 of dertig zorgverzekeraars die ook nog vaal onder de grote zorgverzekeraars vallen.
  je hoort niemand lullen of de mensen dit nog wel kunnen betalen.
  je basis gaat met 0.50 cent omlaag maar je aanvullend met 5.00 euro omhoog en wordt er van alles uitgehaald.

 20. het gaat er op lijken dat wij ouderen ,meer gebaat zijn van deze wereld bol te verdwijnen ,trek een leeftijd grens en dan maar net als bij dieren een spuitje;klinkt erg hard maar hoe vaak krijgen we nu al niet te horen maar u ben als zo oud enz;
  Is de regering niet veel te laat begonnen met ingrijpen van ouder worden ,goed wij hebben niet zo veel meer nodig ,maar ik moet er toch niet andenken om bij mijn kinderen te gaan wonen en die de verantwoording op hun schouders te leggen ,dit deden wij wel vroeger, maar er waren geen andere mogelijkheden en nu werken onze kinderen kei hard voor al die fouten die gemaakt zijn door regering en banken die het zo mooi voorspiegelde;
  Als ouderen allemaal bereid zijn om 100 € per maand in te leveren een jaar lang,nu worden we gek van al die veranderingen en begrijpen er ook niets meer van;
  Ook zoiets ouder moeten meer bewegen ,nee wat doen ze gaan iedere dag boodschapjes halen ,nu dit is geheel naar de supermarkten hun zin ,ga gewoon een blokje om ,ik doe nooit iedere dag boodschappen gelukkig heb ik er ook een hekel aan,om boodschappen te doen; Net wat ik voorstelde laten we maandelijks maar wat inleveren en diegene die het niet kunnen ,dan die het wel kunnen betalen wat meer ,vakantie hoeven wij niet meer wij hebben gouden tijden mee gemaakt dit beseffen vele ouderen niet;
  Ik verwacht hier heel veel negatieve reactie op ,kom maar op ;maar nu wordt ik doodziek ,of wij dit hebben veroorzaak wij zijn oorlogs kinderen die vroeger ook niets hadden,voel me nu vaak een blok aan de benen van jongeren;misschien ook terecht ,door de fouten van de regering,vooral de Uil en Kok;
  Ik betaal trouw iederen maand bijna 325€ zorgverzekering en toch heb ik besloten ik ga niet meer naar een dokter hoog uit als het niet anders kan;je merk nu al vaak dat ook huisartsen niet meer naar je luisteren,schrijven alleen nog maar een pilletje erbij ik gebruik er 20 per dag vaak ook onnodig en kijk je medicijnen na fout op fout ,en echt iedere drie maanden ,moeten we ons melden dat er zoveel fout is gegaan ,nu kom maar op met commmetaar ik zit er op te wachten en ben er tegen bestand ,
  die onzekerheid is veel erger prettig

 21. het is intussen volstrekt helder dat ook dit kabinet er vooral op uit is de zorg betaalbaar te houden voor mensen die (nog) geen zorg nodig hebben. dat past bij uitstek in de liberale filosofie van de nachtwakerstaat die mensen in staat moet stellen voor hun eigen belangen op te komen. en dat zelfde mechanisme zien we in het onderwijs en de cultuur.

 22. Het is al jaren zo, dat managers niet gehinderd door enige kennis over zorg, zich met zorg bezighouden. Hier in de omgeving roept Wouter Bos-ja die- van alles en zegt Schippers dat ze blij is dat ze niet de verantwoording heeft (hoezo niet) en de commotie hier begrijpt en kabbelt alles verder in de verkeerde richting. Rn ons kabinet denkt nu ook te weten hoe het moet, terwijl de WMO aan alle kanten ook niet voldoet en huizen niet berkend zijn op rolstoelen/Sara’s enz. Dus de verzorgingshuizen leeg en de zorg behoevende thuis, dat is volkomen zot.Dat is niet te doen.En je zult als kind maar in Limburg wonen en de ouders in Leiden, dan is er geen ruimte voor mantelzorg in welke vorm dan ook.Ik werk al 51 jr in de zorg en heb gistereneens al werkend lopen denken wie nog thuis zou kunnen wonen van alle mensen die ik verzorgde: niet 1 echt niet 1.Dus vraag het eens aan de mensen van de praktijk.Dat zou pas opschieten.Want inderdaad Rob, een goed beeld heeft men al jaren niet meer en de manager- meestal met een MBA- heeft ook niets met zorg, wel met cijfers, niets met mensen, wel met winst maken.
  Ik heb in mijn lessen altijd gevraagd: zou je dat zo voor je moeder willen? Neen, dan moet je het niet doen.
  Deze zorgzwaarteklassering en scheiding van zorg en wonen is te zot voor woorden, alsof je het 1 van het ander kunt gaan scheiden.Weer hebben ze fff niet nagedacht in Den Haag.

 23. Ik had nog zo gezegd:”geen bommetjes meer in regeerakkoord”!
  Regeerakkoord, inmiddels versie 3.0:”wanneer slimme mensen snel domme dingen beslissen dan ontstaat er onherstelbare schade voor mens en maatschappij”. En de zorgzwaarteklassering, scheiding zorg en wonen, mislukte WMO implementatie, en nu weer omschakeling van intensieve ouderhouderij naar scharrelouders in arren moede. De zorg-veenbrand woekerd al jaren voort. Hoezo aan de knoppen draaien? Gelukkig wordt 2014 een overgangsjaar!

 24. Het wordt hoog tijd dat we het begrip zorg terugbrengen naar de omgeving van zieke mensen en niet iedere vorm van hulp onder zorg scharen.
  Iedereen heeft de mond vol van verbinden, relaties, etc en velen zien steeds sterker dat het “ik” tijdperk (dat veel ouders zelf hebben veroorzaakt met hun focus op de VS) voorbij is.
  Kortom, pas het bouwbesluit aan en maak huizen geschikt om met anderhalf gezin in te wonen en de “zorgbehoefte” zal blijken te kunnen worden ingevuld.
  Lijkt mij een mooi excuus om de crisis te bezweren met een flinke injectie in de bouwsector, maar dan niet top-down maar lateraar. Met alleen goede bouwregels en niet met megalomane plannen van bovenaf.

 25. Het wordt hoog tijd dat we het begrip zorg terugbrengen naar de omgeving van zieke mensen en niet iedere vorm van hulp onder zorg scharen.
  Iedereen heeft de mond vol van verbinden, relaties, etc en velen zien steeds sterker dat het “ik” tijdperk (dat veel ouders zelf hebben veroorzaakt met hun focus op de VS) voorbij is.
  Kortom, pas het bouwbesluit aan en maak huizen geschikt om met anderhalf gezin in te wonen en de “zorgbehoefte” zal blijken te kunnen worden ingevuld.
  Lijkt mij een mooi excuus om de crisis te bezweren met een flinke injectie in de bouwsector, maar dan niet top-down maar lateraar. Met alleen goede bouwregels en niet met megalomane plannen van bovenaf.

 26. De langdurige zorg in Nederland gaat lijken op de langdurige zorg in de ons omringende landen. De gevolgen zijn ernstig voor zorgbehoevenden zonder goed sociaal netwerk en familienetwerk. Maar de gevolgen zijn evenzeer dramatisch voor de kinderen die of zorg moeten leveren, of zullen moeten betalen. De nivelleringseffecten zullen fors zijn.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.