Home Uitgelicht Pagina 57

Uitgelicht

Zorgvisie ict magazine, nr. 3, 2018

Zorgvisie ict magazine, nr. 3, 2018

Het juninummer is vandaag verschenen. Met daarin onder andere een interview met Marcel Daniëls, voorzitter van de FMS en deelnemer aan het Informatieberaad. Hij dringt aan om haast te maken met de uitwisseling van medische data.
Financiën
spoedeisende hulp

Prismant ziet krimp bij algemene ziekenhuizen

De omzetontwikkeling van algemene ziekenhuizen blijft in 2017 achter bij die van universitair medische centra. Dat concludeert Prismant op basis van een analyse van de jaarrekeningen.
thuiszorg schoonmaak

‘Ruim 100 gemeenten betalen te weinig voor thuiszorg’

Werkgevers en vakbonden gaan ruim 100 gemeenten aanmelden bij de regiegroep, omdat ze te lage tarieven voor huishoudelijke hulp hanteren. Minister De Jonge van VWS wil eerst grondig lokaal kostenonderzoek, schrijft hij in antwoord op Kamervragen van Corinne Ellemeet (GroenLinks).

Anser Prostaatnetwerk wilde landelijk dekkende samenwerking

Partijen uit de twee grootste prostaatnetwerken van Nederland zijn met elkaar in gesprek geweest om één netwerk te vormen. Volgens uroloog Chris Bangma van het Anser Prostaatnetwerk zijn er nu meerdere expertisecentra omdat niet alle ziekenhuizen bereid zijn 'hun eigen grondgebied op te geven'.
chaos

ZN vreest chaos na wijzigen Wmg

Het ministerie van VWS wil de prestaties en de tarieven in de zorg vrijgeven. Zorgverzekeraars waarschuwen dat de beoogde wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal leiden tot chaotische situaties. ‘Deregulering is onverantwoord.’
Prostaatkanker

Randstad claimt bijna alle prostaatkankeroperaties

In navolging van negen Noord-Hollandse ziekenhuizen hebben zeven voornamelijk Zuid-Hollandse ziekenhuizen bekendgemaakt per 1 september te gaan samenwerken op het gebied van prostaatkanker. Daarmee claimen de medische centra in de Randstad bijna het totale aantal prostaatkankeroperaties per jaar.
Samenwerking

Kleine verzekeraar ontloopt prijsstijging bij ziekenhuisfusie

Kleine zorgverzekeraars slagen er beter in om na een ziekenhuisfusie de prijzen in de hand te houden dan de dominante zorgverzekeraars.
hoofdlijnenakkoord Hugo de jonge

De Jonge: ‘Ongecontracteerde zorg is ongewenst’

Minister Hugo de Jonge van VWS laat het terugdringen van de ongecontracteerde zorg aan verzekeraars over. Als dat niet lukt, past hij desnoods de wet- en regelgeving aan, zegt hij in een interview met Zorgvisie bij de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging.
Afwentelgedrag gemeenten naar Wlz loont niet, Algemene Rekenkamer

Afwentelgedrag naar Wlz loont niet, zegt de Rekenkamer

In welke gemeente iemand woont, maakt geen verschil voor de toegang tot de Wet langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg, dat de aanvragen behandelt, beoordeelt alle aanvragen op dezelfde manier en maakt geen onderscheid naar de woonplaats van aanvragers.
optometristen oogarts Menzis pilot optometrist

IGJ: ‘Kwaliteit zelfstandige klinieken is onder de maat’

Zelfstandige klinieken leven de richtlijnen voor goede zorg onvoldoende na. Bij zowel de infectiepreventie als het operatieve proces laat de kwaliteit te wensen over. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van bezoeken aan 180 zelfstandige klinieken. De laatste rapporten, die vandaag worden gepubliceerd, bevestigen de trend.