Ouderenzorg op de juiste plek

Hoe richten we de hele keten van zorg aan ouderen succesvol in?
Ouderenzorg op de juiste plek 2

Ziekenhuizen worden overspoeld door kwetsbare ouderen. Met goede ondersteuning en zorg belanden deze ouderen minder snel op de acute zorg kunnen ze langer thuis blijven wonen. Maar hoe organiseren we dit? Op welke manier kunnen we ouderen zorg op de juiste plek bieden?

Bekijk de volgende editie >

De juiste ouderenzorg op de juiste plek vereist een soepele samenwerking tussen partijen als de wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, gemeenten en medisch specialisten. De samenwerking is echter lastig, omdat de diverse partijen werken in hun eigen silo, met hun eigen bekostigingssysteem en binnen hun eigen wettelijke context.

We staan duidelijk voor een financiële en organisatorische uitdaging in de ouderenzorg. Hoe richten we de hele keten van de zorg aan ouderen succesvol in? En hoe stimuleren we een effectieve samenwerking tussen de stakeholders?

Waarom deelnemen?
Het congres Ouderenzorg op de juiste plek biedt voorbeelden en praktijkcases van innovatieve oplossingen, maar geeft ook inzicht in de rol van de patiënt, mantelzorger, apotheker, verzekeraar en professional.

Wilt u ook bijdragen aan het succesvol inrichten van de keten voor acute zorg om zo de ouderen zorg op de juiste plek te bieden? Kom naar het congres en leer:

 • Welke innovatieve oplossingen koplopers als Hospital @ Home en de WijkKliniek hebben gevonden
 • Hoe de samenwerking kan worden geoptimaliseerd tussen alle betrokken partijen in de ouderenzorg
 • Meer over de rol van mantelzorgers, apotheker, verzekeraar en de professional

Bekijk het programma >>

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.40
Lees meer Sluiten
Hospital At Home is samen werken aan samenwerken in de acute zorg voor kwetsbare ouderen

De komende tien jaar zullen vooral 80-plussers een beroep doen op acute zorg. Deze groep ouderen woont niet alleen langer thuis dan al haar voorgangers maar heeft ook meer nagedacht over zijn of haar wensen en doelen.
Ziekenhuiszorg thuis is een kwalitatief goed en veilig antwoord op de acute zorgvraag van kwetsbare ouderen. Deze zorg biedt een alternatief voor ziekenhuisbehandeling waarbij de patiënt daadwerkelijk centraal staat.
Naast patiëntrelevante uitkomsten kan het H@H ook een antwoord zijn op een groeiende behoefte aan ziekenhuiszorg door andere chronisch zieke patiënten, zoals mensen met CPD en hartfalen. Hiervoor zijn reeds wetenschappelijke bewijzen.

In deze bijdrage wordt uitgelegd hoe innoveren in de zorg in de dagelijkse praktijk gaat, welke hindernissen en uitdagingen er kunnen zijn en hoe samenwerken aan samenwerken met ouderen en professionals daadwerkelijk vorm gegeven kan worden. Ook worden de eerste bevindingen met H@H getoond.

10.30
Lees meer Sluiten
Ouderen aan het woord

Mijn leven, mijn zorg! Wat willen ouderen zelf?

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
De WijkKliniek: een mini-ziekenhuis in de wijk voor acute ouderenzorg

Wat is goede ziekenhuiszorg volgens ouderen? En wat moet die zorg opleveren? En hoe kunnen we een deel van die zorg meer in de wijk leveren. Die vragen vormden het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de WijkKliniek, waarvan de eerste in juni in Amsterdam Zuidoost geopend is. Het concept is opgebouwd samen met ouderen en het hele netwerk in de wijk. In mijn presentatie zal ik ingaan op de wensen van ouderen zelf, de bekostiging, hoe we kennis uit onderzoek gebruiken en hoe we uitdagingen zoals druk op de SEH proberen aan te pakken.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Wat ouderen belangrijke onderdelen vinden van goede ziekenhuiszorg
 • Hoe informatie uit onderzoek kan bijdragen aan het neerzetten van een innovatie zorgconcept zoals de WijkKliniek
 • Hoe we de financiering van de zorg hebben geregeld

12.15
Lees meer Sluiten
Betere ondersteuning én minder kosten

Anne-Mei The beschreef in haar boek “Leven met dementie” hoe regels de vernieuwing van de zorg in de weg staat. Hoe ouderen met dementie beter geholpen kunnen worden is bekend. Maar om betere zorg te leveren, zijn investeringen nodig, vooral van gemeenten en zorgkantoren. Probleem is dat de opbrengsten van deze investeringen niet bij de gemeenten en zorgkantoren terecht komen, maar bij het rijk. In beleidsjargon: er is geen financiële prikkel om te investeren in betere zorg voor zieke ouderen.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Welke ‘sociale experimenten’ laten zien dat het anders kan
 • Op welke manier de regering dit soort experimenten ondersteunt
 • De resultaten en ervaringen binnen deze sociale experimenten

13.00
Pauze
14.00
Lees meer Sluiten
De apotheker op z'n plek in de zorg voor ouderen

Dhr en mevr. Janssen zijn 90 jaar en wonen zelfstandig thuis. Ineens komt dhr. Janssen te overlijden en staat mevr. Janssen er alleen voor. Naast het verdriet van het gemis van haar man worstelt ze zelf met de hoeveelheid medicatie die ze slikt en het overzicht hiervan te behouden. Hoe loopt dit voor mevr. Janssen af? Wat zijn kritieke momenten waar kwetsbaarheid zich laat zien? Welke zorg is nodig? Waar is de kennis van de apotheker op zijn plek? Wat levert inzet van die kennis op?

Na het bijwonen van deze sessie weet u meer over:

 • De apotheker als expert op het gebied van medicijngebruik van ouderen en kan andere zorgverleners met zijn kennis over medicijnen ondersteunen
 • Adequate inzet van de apotheker houdt ouderen langer gezond, lost sommige problemen op en voorkomt onnodige ziekenhuisopnames
 • Hoe u gebruik maakt van de aanwezige expertise van alle zorgverleners en het handelen op signalen in dat netwerk verbetert de zorg voor patiënten

14.30
Lees meer Sluiten
Zorg op de juiste plek: praktijkcase Vincent van Gogh

Vincent van Gogh heeft reeds 2 jaar een innovatie tussen GGZ en de VVT sector. De zorgkantoren hebben deze vrij snel opgenomen als best practice in hun inkoopvoorwaarden.  En de formule werkt zo goed dat op dit moment een uitbreiding  gerealiseerd wordt van 1 locatie met 1 VVT organisatie naar meerdere locaties met drie verschillende VVT organisaties.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Hoe de zorg voor ouderen met dementie en zware gedragsproblematiek en een woonomgeving binnen de vvt-sector bijelkaar gebracht worden middels en nieuwe werkwijze
 • Wat deze werkwijze inhoudt
 • Hoe het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie is opgebouwd.

15.00
Lees meer Sluiten
Verzekeraar aan het woord

Bij Menzis staat eigen regie van iedereen voorop, ook bij de kwetsbare oudere die thuis woont. Als het niet meer lukt om zelf regie te voeren, is het groot van belang dat de oudere wordt ondersteund of dat de regie wordt overgenomen door iemand anders. Menzis organiseert het zorginkoopbeleid zo dat elke kwetsbare oudere (75+) een vast aanspreekpunt heeft die hem/haar ondersteunt. Hierdoor is de oudere in staat om zoveel mogelijk eigen regie over het leven te behouden en langer thuis te blijven wonen. Het aanspreekpunt is bij voorkeur te allen tijde bereikbaar en beschikbaar en coördineert over de domeinen (wmo, zvw, wlz) heen.

Tijdens deze sessie leert u:

 • Wat de visie is van een zorgverzekeraar op de thuiswonende oudere
 • Hoe zorginkoop kan bijdragen in het organiseren van een vast aanspreekpunt voor kwetsbare ouderen
 • Hoe we dilemma’s met elkaar kunnen slechten

15.30
Pauze
16.00
Lees meer Sluiten
Professionals aan het woord

Traditioneel is de rol van de specialist Ouderengeneeskunde naar binnen gericht, op het verpleeghuis. Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, verandert deze rol. De specialist ouderengeneeskunde trekt de wijk in en komen op bezoek bij mensen thuis,  doen visitaties met huisartsen, geven adviezen en zoeken wellicht ook samenwerking met de wijkverpleging.

U leert:

 • Wat deze nieuwe rol inhoudt en oplevert
 • Welke belemmeringen er zijn in de praktijk, wat er beter zou kunnen?
 • Of de juiste financiële prikkels worden geven.

16.45
Afronding en gelegenheid tot netwerken

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Tijdens de eerste editie van het congres spraken we Sophia de Rooij en Bianca Buurman over hun innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek.
Bekijk hier de video-interviews.

Interview Sophia de Rooij

Interview met Bianca Buurman

Meer horen over innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek? Meld u aan voor de volgende editie!

Datum & Locatie
15 maart 2019

Hotel Amsterdam (van der Valk)
Joan Myskenweg 20
1096 CJ Amsterdam

Klik hier voor de routebeschrijving

Openbaar vervoer
Metrostation Overamstel ligt op 500 meter loopafstand. Hier stoppen metro 50 (Gein – Isolatorweg) en metro 51 (Centraal Station – Westwijk)

Populaire bestemmingen – reistijden met openbaar vervoer
Centraal Station – 11 minuten
RAI Amsterdam – 3 minuten
Zuidas – 5 minuten
Amsterdam ArenA – 5 minuten
Ziggo Dome – 5 minuten

Parkeren
Van der Valk Amsterdam-Amstel heeft de beschikking over een eigen beveiligde parkeergarage met 131 parkeerplaatsen.
De parkeertarieven zijn:
– Per uur: €3
– Per dag: €24

Tarieven
499,- per persoon (btw vrij*) | Reguliere prijs

Direct aanmelden >>

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort? Stuur een mail naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

*CRKBO geregistreerd

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor managers, medisch specialisten, huisartsen, teamleiders, coördinatoren in de ouderen- en dementiezorg. Specifieke branches voor wie het congres interessant is zijn huisartsenposten, eerste hulp ambulancezorg, in ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, financiering en gemeenten.

Accreditatie
Dit congres is door de ABAN geaccrediteerd voor 5 punten.

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Heeft u vragen over:

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Leonie van Helten (event coördinator)
T: 030 – 638 36 59
M: 06 – 30905752
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.