Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

De Jonge fileert voorstel Lilian Marijnissen zorgbuurthuizen

Bert Bukman
De initiatiefnota van SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen over zorgbuurthuizen is zeer kritisch beoordeeld door minister De Jonge. Het voorstel leidt volgens hem tot hogere kosten en meer zorgvraag. Marijnissen vindt dat de Jonge reageert als een bureaucraat en de belangen van de ouderen niet voorop stelt. 'Wij zullen blijven strijden.'
Minister Hugo de Jonge van VWS
Minister Hugo de Jonge: ‘Het kan niet zo zijn dat we op één plek te veel zorg leveren en dat op een andere plek mensen verstoken blijven van zorg.' Foto: VWS

Het voorstel van Lilian Marijnissen voor de invoering van zorgbuurthuizen is alweer enkele maanden oud. Het is een poging het gat te dichten dat na de afschaffing van de verzorgingshuizen is ontstaan.

In de initiatiefnota zegt Marijnissen te streven naar kleinschalige en menswaardige zorg in de eigen buurt. Deze zorg is bedoeld voor ouderen voor wie het thuis wonen niet meer gaat. Ook is het bedoeld voor mensen die kampen met eenzaamheid of gevoelens van onveiligheid.

‘Met vast personeel, dus een aantal zorgverleners die de bewoners, familie en buren ook kennen,’ aldus het voorstel. ‘Met goed en vers bereid eten. En met een inloopfunctie voor de buurt. Zodat ouderen die nog zelfstandig wonen bijvoorbeeld wel mee kunnen komen eten of kunnen komen helpen met koken.’

Op de schop

Minister De Jonge reageert in een brief aan de Tweede Kamer kritisch op het voorstel voor de zorgbuurthuizen. Volgens hem lijkt het plan te betekenen dat het stelsel van de langdurige zorg op de schop zou moeten. Zo lijken de toegangseisen van de Wlz niet te gelden voor de doelgroep. Die bestaat volgens het voorstel uit ‘ouderen voor wie het thuis wonen niet meer gaat. Of die kampen met eenzaamheid of gevoelens van onveiligheid.’

Het is volgens De Jonge onduidelijk wat de SP hier precies mee voor ogen heeft. Hij vreest dat dit leidt tot een verruiming van de groep mensen die voor collectieve financiering door de Wlz in aanmerking komt.

Een en ander staat volgens de minister op gespannen voet met de betaalbaarheid van de zorg. Dit doordat we op die manier ‘voor mensen met een beperkte zorgvraag de combinatie van wonen en zorg weer collectief gaan betalen. Het vraagstuk van de betaalbaarheid wordt bovendien versterkt door voor de financiering een vaste personeelsnorm te verbinden. Terwijl niet duidelijk is of mensen veel of weinig zorg nodig hebben.’

Risico’s zorgbuurthuizen

Daarnaast leidt het voorstel van de zorgbuurthuizen er volgens De Jonge toe dat voor de doelgroep het CIZ geen rol meer heeft bij de indicatiestelling. ‘Dat is moeilijk in te passen zonder dat dit voor de gehele Wlz geldt. Hierdoor worden de budgettaire risico’s voor de rijksoverheid groter dat zorg en ondersteuning uit de collectieve middelen moeten worden vergoed.’

Daarnaast wordt volgens de minister met het voorstel ‘het oude stelsel van aanbodsturing en de daarbij horende bureaucratie weer opgetuigd’. Dit verwijst naar het plan om verschillende nieuwe instanties met nieuwe bevoegdheden in het leven te roepen om de zorgbuurthuizen mogelijk te maken. ‘Het Rijk krijgt met het voorstel van de SP een belangrijke verantwoordelijkheid in de totstandkoming van nieuwe buurthuizen. Dit sluit niet aan bij het stelsel van vraagsturing waarbij zorgaanbieders de vrijheid krijgen om zelf keuzes te maken over de inrichting van de zorg.’

Weer gaan bouwen

Hugo de Jonge beaamt tot slot van zijn brief dat het gat van de teruggang in de plekken in verzorgingshuizen nog onvoldoende wordt ‘opgevuld met nieuw aanbod voor mensen die behoefte hebben aan een geclusterde setting. Nu we de crisis achter ons hebben gelaten, lijkt meer ruimte te ontstaan weer te gaan bouwen.

‘In dit kader past het zorgbuurthuis van de SP goed. Dit kabinet streeft eveneens naar een goede woonvormen tussen thuis en instelling. De weg erheen zie ik echter anders, namelijk dat hiervoor geen stelselwijziging nodig of wenselijk is.’

Reactie Lilian Marijnissen

Lilian Marijnissen is op haar beurt kritisch over de brief van de minister. ‘De Jonge reageert hier louter als een bureaucraat. En hij stelt de belangen van de ouderen niet voorop. Van een zorgminister verwacht ik wat anders. In zijn brief gaat hij nauwelijks in op de zaken die nodig zijn voor onze ouderen.

‘Wij komen met een concrete oplossing. Het zorgbuurthuis geeft ouderen de mogelijkheid om in de eigen buurt oud te worden, om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en zorg op een menselijke, kleinschalige manier te regelen. De SP zal blijven strijden om zorgbuurthuizen mogelijk te maken. Landelijk, maar ook lokaal.’

 

 

1 REACTIE

  1. Ik zou het mooi vinden om in het kader van inclusie de (zorg)buurthuizen niet alleen voor ouderen te gebruiken, maar voor iedereen die behoefte heeft aan stukje zorg, contact en gezamenlijkheid in een wijk. Professionals, aangevuld met mensen uit de wijk.
    Kijk wat er is aan bestaande buurthuizen/dagbesteding centra en ga deze als zodanig inzetten. Horeca/cateraars/supermarkten in de betreffende wijk zou je kunnen inzetten voor het bereiden/verstrekken van de maaltijd c.q. ingrediënten om de maaltijd samen te bereiden.
    Klinkt misschien als organisatorisch een zware klus, maar mooi initiatief voor de teams sociale leefomgeving om mee en in de wijk mee aan de slag te gaan.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.