Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Doorzettingsmacht voor aanpak wachtlijsten ggz

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Het kabinet wil desnoods een regionale doorzettingsmacht gaan organiseren om wachtlijsten in de ggz te verkorten. Gemeenten krijgen 54 miljoen euro extra om de knelpunten in de jeugdhulp op te lossen. De Wlz wordt makkelijker toegankelijk voor ggz-cliënten die langdurig zorg nodig hebben. Dat zijn de belangrijkste punten voor de ggz in de regeringsverklaring.
ZGT
Foto: AdobeStock

Het kabinet wil desnoods een regionale doorzettingsmacht gaan organiseren om wachtlijsten in de ggz te verkorten. In diverse regio’s botsen zorgverzekeraars en ggz-aanbieders over de zorginkoop. Enkele ggz-aanbieders weigeren nieuwe cliënten in behandeling zo lang zorgverzekeraars die zorg niet betalen. Emergis werd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op het matje geroepen en dwong de partijen weer te onderhandelen. Kennelijk wil het nieuwe kabinet een stap verder gaan. Maar wat de doorzettingsmacht precies inhoudt en wie die krijgt, valt niet op te maken uit de regeringsverklaring. Het ministerie van VWS verwijst voor een toelichting naar de coalitiepartijen, die niet bereikbaar zijn voor commentaar. Binnen de bestaande budgettaire kaders moeten meer mensen in hun eigen omgeving worden geholpen. Voor thuiswonende ggz-cliënten moet er een integrale aanpak komen van gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorg, ondersteuning, participatie, schuldsanering, scholing en huisvesting.

Wlz wordt toegankelijk voor ggz-cliënten

Het kabinet wil de Wlz toegankelijk gaan maken voor ggz-cliënten die langdurig zorg nodig hebben. Nu vallen mensen eerst drie jaar onder het regime van de Zorgverzekeringswet. Daarna wordt hun verblijf betaald uit de Wlz. In de praktijk leidt dit tot problemen als ggz-cliënten, veelal ouderen met psychiatrische problematiek, vanuit een ggz-instelling naar een verpleeghuis gaan. Doordat het aanvragen van een Wlz-indicatie zo lang duurt, lopen of de ggz-instelling of het verpleeghuis inkomsten mis. Het nieuwe kabinet wil hier wat aan doen. Voordat het zover is, zullen eerst de effecten van zo’n maatregel in kaart worden gebracht. Die mogen geen belemmering vormen voor een zorgvuldige uitvoering, aldus de tekst van het regeerakkoord.

Jeugdhulp krijgt 54 miljoen extra

Het kabinet gaat de Jeugdwet evalueren. Speciale aandacht daarbij krijgt de jeugd-ggz. Voor het oplossen van knelpunten in de jeugdhulp krijgen gemeenten tijdelijk 54 miljoen euro extra. Om specialistische jeugdhulp overal beschikbaar te houden is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. Als gemeenten dat niet zelf organiseren, zal het Rijk dit afdwingen. Voor gecertificeerde jeugdinstellingen kunnen gemeenten kiezen voor een subsidierelatie.

1 REACTIE

  1. Het kabinet wil desnoods een regionale doorzettingsmacht gaan organiseren om wachtlijsten in de ggz te verkorten omdat in diverse regio’s zorgverzekeraars en ggz-aanbieders botsen over de zorginkoop. Op zich kan ik mij voorstellen dat dit soort problemen beter regionaal zijn op te lossen dan landelijk. Bovendien is de geschillencommissie waar Minister Schippers in de Tweede kamer over sprak, naar aanleiding van de patientenstop van GGZ-Emergis, onbetaalbaar voor kleine GGZ-aanbieders omdat dit rrm mediatioantraject is waar beide partijen aan moeten willen meewerken. De vraag is of een regionale doorzettingsmacht zorgverzekeraars kan dwingen om hun omzetplafonds bij te stellen als de bezwaren van de zorgaanbieders terecht zijn..Mogelijk laat een regionale zorgverzekeraar zich nog wel overtuigen door een regionale doorzettingsmacht maar geldt dat ook als er patiëntenstops door conflicten over omzetplafonds met een zorgverzekeraar die niet dominant is in de regio? En wie hebben er zitting in deze regionale doorzettingsmacht? Zijn dat alleen ambtenaren uit de Gemeentes of worden er ook zorgverzekeraars bij betrokken, zo ja welke. Participeren er ook GGZ-aanbieders, in dat geval zullen er zowel GGZ-instellingen als vrijgevestigden in betrokken moeten worden. Doet de doorzettingsmacht ook uitspraken over cases van de afgelopen jaren waarbij zorgverzekeraars torenhoge rekeningen hebben gestuurd naar zorgaanbieders zonder dat zij de moeite hebben genomen om te vernemen waardoor de overschrijding van het plafond is ontstaan?
    Is het al met al niet verstandiger om te beginnen met het opheffen van alle omzetplafonds, uit heden er verleden?