Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Gehandicaptenzorg krijgt 173 miljoen euro extra

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg krijgen extra geld voor hogere tarieven en vergoeding voor vervoer. In 2019 gaat het om 173 miljoen euro extra. Dat heeft het ministerie van VWS besloten na overleg met veldpartijen.
Geldbuidel Fotolia
Foto: Fotalia

De tarieven in de gehandicaptenzorg zijn niet kostendekkend. Dat is de uitkomst van het ‘Kostenonderzoek langdurige zorg’ van adviesbureau KMPG. Oud-staatssecretaris Martin van Rijn van VWS had de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2016 opdracht gegeven de werkelijke kosten van zorg in kaart te brengen. Alle zorgaanbieders in de langdurige zorg hebben daarvoor hun financiële administratie over 2016 aangeleverd. KPMG heeft geanalyseerd hoeveel kosten zorgaanbieders in werkelijkheid hebben gemaakt in 2016 voor de zorgverlening. Uit die analyse blijkt dat zorgaanbieders meer kosten hebben voor zorg dan ze vergoed krijgen in de tarieven. ‘Het tekort vullen ze aan door onderhoud aan gebouwen en nieuwbouw uit te stellen. Of ze spreken hun reserves aan. Maar dat is geen duurzame oplossing, want het klimaatakkoord vraagt juist om investeringen in vastgoed’, zegt Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Te lage tarieven gehandicaptenzorg

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zeggen al jaren dat ze niet uitkomen met de tarieven. De zzp-tarieven zijn sinds 2009 niet meer aangepast. Zorgaanbieders komen vooral tekort bij doelgroepen die zware zorg nodig hebben, zoals mensen met een ernstige meervoudige beperking en mensen met een lichte verstandelijke beperking met gedragsproblematiek. ‘De omvang en de intensiteit van de zorg neemt toe’, zegt Bluiminck. ‘Zorgaanbieders zetten meer mensen in dan circa tien jaar geleden en zeggen al jaren dat ze totaal niet uitkomen. Dat vermoeden is met dit onderzoek onderbouwd.’

NZa past tarieven aan, VWS legt 173 miljoen euro extra bij

De afgelopen maanden hebben de VGN, het ministerie van VWS en de NZa overlegd of en hoe de tarieven zouden worden aangepast. ‘Als de NZa de tarieven zou verhogen, maar VWS stelt geen extra geld beschikbaar, dan zouden we er nog niets mee opschieten’, stelt Bluiminck. VWS stelt uiteindelijk structureel 98 miljoen euro beschikbaar vanaf 2019 om de tarieven aan te passen. Daarnaast is er nog eens 75 miljoen euro beschikbaar voor vergoeding voor vervoer. Totaal krijgt de gehandicaptenzorg dus 173 miljoen euro extra. Dat is besloten in een overleg op het ministerie van VWS op 25 juni.

Lage zzp’s gaan omlaag

De tarieven voor mensen met een ernstige meervoudige beperking gaan met 15 procent omhoog. De tarieven voor mensen met een verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblematiek stijgen met slechts 2 procent. ‘Dit is ook een doelgroep die intensieve zorg nodig heeft, maar dat is tot ieders verbazing niet uit het kostenonderzoek naar voren gekomen.’ Niet alle tarieven gaan omhoog. De tarieven voor de lage zzp’s gaan een beetje omlaag. Met name het tarief voor zzp 3 daalt met 7 procent. ‘Dat kan een probleem vormen voor kleine zorgaanbieders die een grote doelgroep hebben met mensen met een lichte zorgvraag. Daarvoor komt er een overgangsregeling. Maar wij verwachten dat veruit de meeste zorgaanbieders er per saldo op vooruit zullen gaan.’

Zorgkantoren gaan niet extra korten

Zorgkantoren hebben beloofd dat dat ze in 2019 geen hogere kortingen op de tarieven zullen bedingen dan in 2018. In 2018 krijgen zorgaanbieders gemiddeld een korting van 3,4 procent. ‘Als zorgkantoren meer gaan korten, blijft het extra geld bij de zorgkantoren’, zegt Bluiminck. ‘Dat is niet de bedoeling. Het moet beschikbaar komen voor zorg.’ Bluiminck verwacht dat de onderhandelingen bij de zorginkoop deze zomer scherper zullen zijn dan voorheen, omdat zorgaanbieders met het kostprijzenonderzoek in de hand kunnen zeggen wat de werkelijke kosten zijn. ‘Het is vreemd om een 3 procent te korten op tarieven die precies kostendekkend zijn.’ Zorgkantoren bedingen de kortingen om een potje met geld op te bouwen waarmee ze later in het jaar variaties in zorggebruik kunnen opvangen.

Ouderenzorg en langdurige ggz

Ook in de langdurige ggz en de ouderenzorg zijn de werkelijke kosten hoger dan de vergoeding in de tarieven. De discussie in de ouderenzorg wordt bemoeilijkt doordat de tarieven in 2017 al met 435 miljoen euro zijn verhoogd, terwijl het kostenonderzoek over 2016 gaat. Het overleg daarover loopt nog. Ook over de besteding van de rest van de 2,1 miljard euro zijn al afspraken gemaakt. De langdurige ggz krijgt ook extra geld, maar dat gaat om kleinere bedragen dan in de gehandicaptenzorg. Formeel beslist de NZa donderdag over aanpassing van de tarieven.

 

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.