Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Gehandicaptenzorg toont hoger resultaat

De gehandicaptenzorgsector toonde in 2014 een gezamenlijk positief resultaat van 171 miljoen euro. Daarmee was het resultaat beter dan in 2013, toen het resultaat 111 miljoen euro positief was. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2014 door Intrakoop en Verstegen accountants.
Gehandicaptenzorg toont hoger resultaat

De onderzoekers schrijven in de analyse dat organisaties in de gehandicaptenzorg het gemiddeld beter doen dan organisaties in andere sectoren van de zorg. ‘Door reorganisaties en het terugdringen van kosten is in financiële zin in 2014 beter gepresteerd door gehandicaptenzorgorganisaties dan in 2013. De gehandicaptensector hield rekening met mindere resultaten, met name vanwege de overheveling van de persoonlijke verzorging en dagbesteding naar de Wmo. Kenmerkend is dat slechts 12 organisaties over 2014 een verlies rapporteerden, terwijl over 2013 nog 24 organisaties ‘rode cijfers’ presenteerden.’

Vet op de botten

Voor de sector als geheel stellen de onderzoekers vast dat er sprake is van een verbetering van de liquiditeit. ‘De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2013 met 140 miljoen euro gestegen tot 7,7 miljard euro. Toch geldt ook voor de gehandicaptenzorg dat de liquiditeit een punt van aandacht blijft, met name vanwege de terughoudendheid van banken om financieringen te verstrekken voor vastgoedprojecten.’

Hogere kosten

De bedrijfskosten stegen vorig jaar met 81 miljoen euro, vooral door hogere personeelskosten (+ 60 miljoen euro) als gevolg van een stijging van de sociale lasten met bijna 10 procent. Wat de inkoopuitgaven betreft valt volgens de onderzoekers op dat organisaties in de gehandicaptenzorg strak sturen op voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, die in 2014 met 4 procent daalden. ‘Er wordt echter niet bezuinigd op patiënt- en bewonersgebonden kosten, die stegen in 2014 met 3,3 procent. Het gaat onder andere om de uitgaven voor therapie, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Opmerkelijk is de stijging van algemene kosten met bijna 6 procent. Dit zijn met name uitgaven aan administratie en registratie, communicatie en algemeen beheer, zoals  accountants- en advieskosten.’

Vergrijzing

De VGN vult aan dat de stijging van de algemene kosten zijn te verklaren uit de toegenomen verwervingskosten van opdrachten vanuit gemeenten, investeringen in zorginnovatie, het sluiten van locaties en reorganisaties. Tegelijkertijd bereiden gehandicaptenzorginstellingen zich voor op de forse bezuiniging op de WLZ, die in 2017 wordt doorgevoerd.

Uit de onderzoeksrapportage blijkt verder dat het aantal medewerkers in de sector in 2014 is gedaald met 4 procent (2013 -2,3 procent). ‘Dat de salariskosten nagenoeg gelijk blijven, duidt mogelijk op een vergrijzing van het personeelsbestand. Dit werd al eerder gesignaleerd door de VGN. Tegenover minder vaste krachten staat een sterke groei van de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is met bijna 7 procent. Die stijging vloeit voort uit de voorbereiding van instellingen op de transitie en de begeleiding van de uitvoering daarvan.’

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.