Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties30

Gemeenten gaan Wmo radicaal anders invullen

In de Wmo nieuwe stijl krijgen zorgvragers geen zorg meer op basis van verstrekkingen en standaardindicaties. Gemeenten zullen in plaats daarvan kijken naar wat burgers en hun netwerken zelf nog kunnen doen en betalen. Dat blijkt uit de nieuwe Wmo-modelverordening die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze week presenteert.
Gemeenten gaan Wmo radicaal anders invullen

In de nieuwe modelverordening van de VNG is het niet meer de bedoeling dat burgers met een indicatie in de hand een standaardaantal uren zorg krijgen toegewezen. De indicaties die burgers nu hebben, zullen aangepast worden aan de specifieke omstandigheden van de Wmo-cliënt. Gemeenten gaan om dit te regelen bij de mensen om de keukentafel inventariseren wat er precies aan huishoudelijke hulp of andere Wmo-zorg nodig is. Burgers die nu bijvoorbeeld nog recht hebben op vier uur huishoudelijke hulp maar kinderen in de buurt hebben wonen die een steentje bij kunnen dragen, zullen minder uren krijgen. Daartegenover staat dat burgers die vereenzamen en er alleen voor staan maar nooit echt om hulp hebben gevraagd, juist meer uren krijgen. De nieuwe manier van indicatiestellen door de gemeente betekent ook dat gemeenten welgestelde burgers zullen vragen om zelf op eigen rekening huishoudelijke hulp in te kopen. Dit gaat dan om vermogende burgers die in belastingbox drie meer dan twintigduizend euro hebben aan te geven.

Aan de keukentafel

“We gaan de zorg veel meer precies toesnijden op de cliënt”, zegt VNG-directeur Sandra Korthuis. “Dankzij de keukentafelgesprekken zullen we het krappe Wmo-budget veel beter kunnen uitgeven daar waar het nodig is. Als iemand een heel groot netwerk blijkt te hebben dan is er veel minder compensatie nodig vanuit de Wmo. Daarnaast brengt deze kanteling de administratieve rompslomp naar beneden. Burgers hoeven maar naar één loket voor thuiszorg en kunnen zich wenden tot de gemeenteraad als er wat mis gaat.”

Minder indiceren

Korthuis is niet bang dat gemeenten met een tekort op het Wmo-budget de keukentafelindicatie gaan aangrijpen om zo min mogelijk uren te indiceren. “Er is altijd de gemeenteraad als controlerend orgaan. Het is overigens wel zo dat er tweehonderd miljoen euro wordt gekort op het Wmo-budget, dus gemeenten gaan wel scherper kijken.”

Cliëntenorganisaties positief

Naast de VNG hebben cliëntenorganisaties CG-Raad en CSO meegewerkt aan het tot stand komen van de verordening. Anneke Van der Vlist van de CSO koepel van ouderenorganisaties is positief over de verordening. “Het is alleen jammer dat de kanteling samenvalt met een bezuiniging in veel gemeenten. Dat zal moeilijk uit te leggen zijn aan de burger, maar dat gaan we wel doen.” Een ander punt waar Van der Vlist nog op wijst is dat in de modelverordening de rol van de mantelzorger nog beter kan worden omschreven. “De gemeenten leggen hier nu veel neer dus dat moeten zij nog goed gaan invullen.”

Niet verplicht

Gemeenten zijn niet verplicht zich te houden aan de modelverordening van de Wmo. Korthuis verwacht wel dat veel gemeenten er de voordelen van zullen inzien. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Vlaardingen snijdt in Wmo-voorzieningen

Overgenomen Wmo-personeel behoudt loon

Wmo-wet Kant hangt aan een zijden draadje

Breda stapt over op alfahulpen in de Wmo

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

30 REACTIES

 1. het bijzondere is dat dit voorstel heel leuk en betrokken klinkt. vroeger ging dat bij de
  thuiszorg ook op die manier, aan de keukentafel, totdat het te duur werd en weer vanaf het bureau plaatsvond. Dus, clientenorganisaties, vraag om lange-termijn garanties!

 2. Lees alle reacties
 3. Veel van de bovenstaande reacties komen er op neer dat men vindt dat de overheid de taak heeft om voor haar burgers te zorgen. Zo langzamerhand is dat een achterhaald idee. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen problemen en voor het oplossen daarvan en pas als dat ook met behulp van het eigen netwerk niet kan is een beroep op de overheid mogelijk. Zo staat het ook in de WMO.Dat is een kwestie van regie. Wie beslist wat nodig is: de overheid of de burger zelf ? De keukentafel bestaat echt nog wel en er kan ook heel goed gebruik van worden gemaakt,maar niet door de overheid. Dan blijft de regie over wat er moet gebeuren toch bij diezelfde overheid. Met een Eigen-kracht conferentie heeft de burger een prachtig instrument in handen om samen met de overheid aan de keukentafel te zitten en toch de verantwoordelijkheid en de regie over wat er moet gebeuren zelf te behouden. Zie ook http://www.eigen-kracht.nl
  De bezuinigingen komen dan wel vanzelf, zoals onderzoek allang heeft uitgewezen.

 4. Jammer dat zoveel mensen bezorgd en/of negatief reageren op deze verandering. Ik zie hierin de mogelijkheid om nu eindelijk de bureaucratie af te wenden. Met de kanteling komt de menselijke maat terug en wordt er weer meer naar de persoon dan naar de regelgeving gekeken. Een goede zaak waarin in Nederland op grote schaal binnen projecten al goede ervaringen zijn opgedaan. Miensskipssoarch in Boansterhim is daar een mooi voorbeeld van.Aan diegenen die problemen hebben met financiering zou ik willen zeggen: realiseer je dat de vergrijzing een te grote druk legt op de maatschappelijke middelen om alle zorg te kunnen betalen. Er moet dus echt wat gebeuren. Nederland is in Europa het enige land waar de thuiszorg in zeer ruime mate wordt aangeboden en verstrekt. Een ‘onsje minder’ moet toch kunnen?.

 5. wat een mooi verhaal weer, het is wat meneer de Louw hierboven zegt, een romantisch idee, een keukentafelgesprek, zeker met de een of andere jan*&^ die een oudere gaat uithoren over waar de kinderen wonen, en of die vaak langskomen, en hoeveel ze zelf nog kan doen, de meeste ouderen zijn nog van de trotse generatie, die willen niet om hulp vragen, maar de ouderen die wel om hulp vragen/smeken/eisen hebben vaak 5 kinderen die al veel voor ze doen, maar die hebben ook niet de financiele middelen om zelf te dokken, als je begrijpt wat ik bedoel, en zo gaat ons geld weer niet naar onze eigen ouderen. Ik heb jaren gewerkt in de thuiszorg in Den Haag en kan je precies gaan aanwijzen waar er straks veel, en waar er straks minder zorg gegeven word.

 6. Ik zie wél een belangrijk positief aspect aan de kanteling binnen de gemeenten voor de WMO: door de zorg veel preciezer toe te spitsen op de persoon zelf, kunnen er ook oplossingen gevonden worden die geen of minder geld kosten. In plaats van een standaard one-fits-all aanbod dat net niet goed aansluit en bovendien de gemeenschap altijd meer kost. En dan is er wel tijd en geld voor de mensen die dat echt nodig hebben.
  De “keukentafelgesprekken” met burgers die waarschijnlijk op protocollen gebaseerd zullen zijn, kunnen worden geautomatiseerd. Dan hoeft het dus geen extra belasting voor de gemeente te worden. De site http://www.eigenkrachtwijzer.nl, van de gemeente Almere, is hier een mooi voorbeeld van.

 7. De keukentafel…niemand heeft er nog een, en nu moeten we er omheen gaan zitten. Dat klinkt romantisch en het klinkt ook vals. Noem het beest nou eens bij zijn naam: er zijn veel te veel ouderen en die moeten zichzelf maar zien te redden.De hardwerkende burger heeft andere prioriteiten.

 8. ik heb zins 2006 een ter stonds verhuis indicatie van de gemeente hoofddorp afd wmo.
  inmiddels gaan we naar 2011 en er is nog geen woning voor ons.
  zo zitten wij al bijna vijf jaar met vijf personen waar van drie rolstoel gebonden en een verstandelijke gehandicapte maar te wachten.
  ik wacht al drie jaar op een electrice rolstoelstoel en krijg alleen maar te horen dat ze hem niet willen leveren omdat hij niet uit het buiten land mag worden gehaald.
  laat staan de aangepaste auto die is eindelijk naar zeven jaar toegewezen maar staat er nog niet. ik heb meerdere malen de Gemeenteraad en alle Raadsleden aan geschreven nou dat heeft alleen maar nut als er een feestje kan worden gebouwd want als gehandicapte bestaan wij niet.
  ik heb met deze drie aanvragen al drie wethouders over leeft maar ben er geen fluit mee op geschoten.
  dit noem ik echt lang leven de W.M.O en maak de mensen blij met een doden mus.
  ik leef twintig jaar met een handicapt waar je mee kan leven en mijn grootste handicapt is de W.M.O.
  wat verlang ik weer naar de G.M.D direct in handen van het Gak.

 9. Ben het met de meeste reacties wel eens! Weer moeten de oudere en ook afhankelijke mensen lijden onder de vele ontelbare fouten welke in het verleden door RIO, CIZ enz. gemaakt zijn! Mensen kregen veel te snel hulp, nodig of niet, de belastingbetaler werd afgezockt! Jongere mensen, die zogenaamd overspannen zijn, de hele dag cigaretten rokend op de bank in hun huiskamer zitten, toekijkend en de HH thuiszorg commanderend
  en kritisch bevelen geeft……… Het is om te huilen, dat dáár ons dure belastinggeld naar toe gaat!
  Gemeenteraden die de WMO-gelden
  voor andere doeleinden gebruiken als voor HH-zorg voor mensen die deze hulp nodig hebben! Schandalig!

 10. gemeenten gaan dus de mantelzorger nog zwaarder belasten. Dat de rijken onder ons extra moeten bijdragen in de kosten is niet verkeerd, ze hadden al eerder met de klant om de keukentafel gemoeten in plaats van telefonische indicaties te stellen waardoor veel mensen erop achteruit zijn gegaan in zorg. Ouderen zeggen snel dat het hen goed gaat en dat ze alles wel zelf kunnen en daar kijkt alleen een professional doorheen en niet zomaar iemand van de gemeente. Het is dus wel een dikke vette bezuiniging en anders niets.

 11. ik doe al veel voor mijn ouders maar dan ook nog hun hh erbij (werk zelf ook in de zorg) dat ga ik dus niet trekken en wrom omdat we in een crisis zitten die veroorzaakt is door deze overheid ism de banken. en hoe gaan ze dat doen met demente ouderen? die vinden alles goed als er maar iemand gezellig even langs komt ze hebben geen idee hoe mensen zijn en zeker de oudere generatie niet. de vereenzaamde zal niet eg gaan klagen bij een vreemde die een keer op bezoek komt hoor.

 12. Je zou denken, daar is wel wat voor te zeggen. Maar wel een beetje jammer, als het goed is heeft de vermogende oudere in zijn leven ook altijd al aardig wat belastingcentjes afgedragen, op het moment dat ze dan zelf een beroep doen op de wmo komen ze van de koude kermis thuis…
  Wordt je dubbel gepakt!
  Als je er toch niet beter van wordt, waarom zou je dan hard werken…
  Daarbij heb ik nu al medelijden met de sandwichgeneratie… zorg voor kinderen en ouders, tussen de bedrijven in nog zorgen dat er brood op de plank komt en dan ben je ook nog de pineut met de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet. Vrolijk wordt je er niet van!

 13. ik moet er niet aan denken dat ik als mantelzorger dadelijk ook nog moet gaan poetsen bij mijn zorgbehoeftige ouders. Nu is het al bijna niet te doen naast werk en eigen gezin: mee naar de (vele) specialisten, tandarts, huisarts, kapper, boodschappen doen, mede zorg dragen voor sociale contacten, uitstapjes buitenshuis. Wanneer kan ik nog eens gewoon dochter zijn? Wanneer kan ik nog eens gewoon mijn eigen leven leiden?

 14. Alles wijst erop in ons huidige zorgstelsel, dat dit steeds meer tot een grote papieren tijger dreigt te verworden.Wat mij betreft wordt de wet WMO teruggebracht naar de zorgorganisaties.Het wordt tijd dat we in de nederlandse gezondheidszorg back toe basic gaan.Het draait immers om zorg, zorg/verpleging geven aan anderen.Ons huidige zorgstelsel is veel te complex geworden, waardoor niemand door de bomen het bos nog ziet.Teveel partijen en ondeskundige organisaties zijn betrokken.Daardoor ook fraudegevoeliger, de gemeenten doen daar ook aan mee, door de geldpot WMO moeilijker toegankelijk te maken en de zo uitgespaarde kosten elders te besteden…Helaas hebben we momenteel in ons huidige zorgstelsel bijna net zoveel managers en betrokkenen in stropdas rondlopen als zorgpersoneel.De top wordt steeds groter en breder en daardoor ons zorgstelsel steeds duurder…

 15. De eerste stappen naar een fiscalisering van de mantelzorg zijn gemaakt.!! Ben benieuwd waar dit naar toe gaat groeien. Wel aardig dat dit waarschijnlijk weer een centrale belasting component gaat worden waar het nu heel perifeer wordt getoetst en uitgevoerd. Voor de kwetsbare mens gaat het niet eenvoudig worden. Allen veel wijsheid en compassie toegewenst.

 16. In de oorspronkelijke opzet van de AWBZ en de daarop gebaseerde indicatiestelling is altijd al rekening gehouden met eventuele aanwezige mantelzorg. Daar nog eens rekening mee houden zou niet moeten kunnen.
  De enige reden om dit op deze manier te willen doen is dus gewoon bezuiniging. En overschotten mogen nog steeds overgeheveld worden voor andere zaken.

 17. Als gemeenten in de huidige situatie bewuster zouden omgaan met de gemeenschapsgelden, zouden dit soort radicale plannen niet nodig zijn. Bij mijn vader moest een houten trapleuning worden aangebracht. Schatting vlgs gemeente: ruim E 1.000,- Wij konden hem voor minder dan de helft van het geld laten monteren (is achteraf ook vergoed).

 18. Jaja..idd..zorg dat je geen spaargelden of koophuis hebt..
  Kinderen die zelf druk zijn met bv. studie/werk of eigen gezin ook belasten met
  zorg voor ouders is te gek voor woorden..dan is het geen
  mantelzorg meer..
  Overigens wordt mantelzorg dan ook weer afgestraft qua je
  uren moeten vrijnemen dan..
  Nee dit plan werkt beroerd..

 19. positief is dat meer gekeken zal worden naar de werkelijke behoefte aan zorg en in gesprek met de zorgvrager wordt bekeken hoe daarin het best kan worden voorzien. en dat wordt gekeken wat mensen werkelijk zelf kunnen betalen is ook niet slecht. het is vreemd dat mensen een beroep kunnen doen op subsidies voor noodzakelijke zorg, terwijl hun spaargeld blijft staan voor de erfgenamen.
  maar deze regeling kan ook leiden tot een ongezonde afhankelijkheid van ouderen en gehandicapten van familie en mantelzorgers, met risico’s voor misbruik en verwaarlozing. en deze aanpak kan ook nieuwe drempels opwerpen voor mensen die zorg nodig hebben.
  en helaas heb ik in de uitvoering van de bijstandswet (en vooral de bijzondere bijstand) nog wel eens moeten constateren dat de ambtenaren meer bezorgd waren over het budget dan over de burger die bij hen om zorg aanklopte. de gemeenteraden moeten dus in ieder geval de uitvoering goed in het oog houden.

 20. Het loont voor gezonde ouderen dus om hun spaargeld zo snel mogelijk op te maken of weg te schenken! Spaarzin en zuur verdiend geld worden weer zwaar bestraft door de gemeenschap. Boodschap: verdien maar geen (wit) geld, want anders moet je alles zelf toch betalen. En zeer corruptiegevoelig: de ambtenaren bepalen uw inkomsten op basis van onmeetbare criteria! Wat een slecht plan…

 21. Op zich wel grappig:
  Gemeente gaat nu zelf bepalen hoeveel eigen bijdrage de cliënt (met mantelzorg cq geld) moet leveren. Ik vraag me af in hoeverre juridisch dit door de beugel kan. Je kunt familie niet dwingen c.q. het CAK qua eigen bijdrage niet zomaar afschaffen. Dat laatste zou inderdaad wel wat administratieve rompslomp voor onszelf kunnen besparen… Jammer dat het ambtelijke apparaat eerst uitgebreid moet worden om keukentafelgesprekken te organiseren en te achterhalen wat een cliënt allemaal aan inkomsten heeft om e.e.a. zelf te bekostigen (tot nu toe een alleenrecht van de belastingdienst). Zouden ze daar ook naar gekeken hebben?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.