Home Tags Indicatiestelling

indicatiestelling

Cliëntondersteuning

Bekendheid cliëntondersteuning lijkt langzaam toe te nemen

Het recht op cliëntondersteuning is sinds 2015 wettelijk vastgelegd, maar veel cliënten en zorgprofessionals weten niet dat het bestaat. Versnippering, wantrouwen en verschillen tussen gemeenten zijn oorzaken van de onbekendheid. Volgens partijen uit het veld gaat het wel de goede kant op.
Indicatiestelling

Praktijkteam pgb wil indicatiestelling verbeteren

Per Saldo, VWS, Zorgverzekeraars Nederland en V&VN gaan met elkaar in gesprek om de indicatiestelling van het persoonsgebonden budget te verbeteren.
verpleeghuizen verpleeghuiszorg oudere

Ouderen krijgen vaker lichtere indicatie verpleeghuis

Ouderen komen met een steeds complexere zorgvraag in het verpleeghuis. Toch geeft het CIZ steeds minder zware indicaties af.
Ouderenzorg_Fotolia_62897236_Subscription_Yearly_XXL_450.jpg

‘Toegang langdurige zorg hangt niet af van inkomen of postcode’

Het verschil met de indicatiestelling in de Wmo en de curatieve zorg is groot. De praktijkvariatie in de cure is soms honderd keer zo groot als in de care.
RijnMartinvan300vws.jpg

Van Rijn: ‘Indicatiestelling Wlz is niet strenger’

Het aantal mensen met een zware Wlz-indicatie stabiliseert. Van strengere indicatiestelling in de Wlz is geen sprake, aldus staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.
Patrick Jansen_450.jpg

‘Afschuifgedrag blijft risico in langdurende zorg’

Gemeenten en zorgverzekeraars laten zich vooral leiden door hun eigen financiële belangen. Er is een risico dat ze cliënten te snel doorsturen naar de Wlz.
Ouderen_Shotshop_mmq-inp[1]_Monkey Business 2-450.jpg

Gemeenten vormen black box bij indicatiestelling Wlz

Tussen gemeenten zijn grote verschillen in het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet langdurige zorg (Wlz).
Handicap_Fotolia_61208880_Subscription_Yearly_XXL-450.jpg

Kamer wil aparte indicatie voor kinderen met handicap

De Tweede Kamer wil dat er voor kinderen met een meervoudige complexe aandoening een apart beoordeling komt voor toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz).
Ouderenzorg_Fotolia_62897236_Subscription_Yearly_XXL_450.jpg

ActiZ: ‘CIZ indiceert steeds strenger’

De indicaties die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgeeft, passen steeds minder goed bij de werkelijke zorgvraag. Cliënten krijgen een te lichte indicatie.
Bart_450.jpg

Slagboom voor toegang Wlz zit dicht

Wie tegenwoordig nog opgenomen wil worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet hemel en aarde bewegen. Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is een strenge poortwachter tot de Wlz.
Nieuwsbrief Abonneren