Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties15

Gemeenten willen vrijheid bij uitvoering begeleiding

Gemeenten willen de ruimte hebben om zelf te kiezen of zij een persoonsgebonden budget (pgb) aanbieden. Dat is een van de vele punten uit het visiedocument dat de gemeenten vandaag aanbieden aan de Chronisch Zieken en Gehandicapten raad (CG-raad).
Gemeenten willen vrijheid bij uitvoering begeleiding

Het document is afkomstig van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten die verbonden zijn in de G32. Zij willen radicaal anders omgaan met begeleiding als deze AWBZ-functie in 2013 en 2014 overgaat van de AWBZ naar de Wmo. Vrijheid van handelen komt sterk uit het document naar voren. In plaats van een zorgplicht willen gemeenten de plicht om beperkingen te compenseren. Dat betekent minder afgemeten standaardindicaties en meer ‘kijken wat er nodig is’.

Pgb geen recht

Een van de uitwerkingen van deze filosofie in het rapport is dat het pgb geen recht meer moet zijn. “Gemeenten hebben herhaaldelijk gepleit voor het verruilen van de huidige rigide plicht om aan mensen met een Wmo-indicatie een pgb aan te bieden, voor de mogelijkheid om dat te doen. Gemeenten willen de ruimte hebben om zelf te kiezen of zij een pgb willen aanbieden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het pgb het draagvlak voor een efficiënt en hoogwaardig collectief aanbod bedreigt, dat het pgb wordt ingezet om mantelzorg te monetariseren, dat de verkeerde mensen verdienen aan het pgb en dat het pgb wordt gebruikt om zorg in te kopen die de gemeente ook – maar dan goedkoper – in natura biedt.”

Minder regels

De gemeenten willen van nog veel meer regels en richtlijnen af die volgens hen in de AWBZ dominant zijn. Hierover zullen gemeenten dit jaar vooral met aanbieders in de clinch moeten. In het rapport staat dat “gemeenten als regisseurs een natuurlijke focus op professionele partners hebben. Zorgaanbieders hebben vanuit de AWBZ een focus op hun financier. Daardoor is het gevaar niet denkbeeldig dat de transitie van begeleiding een ballet tussen deze twee dansers wordt. Dat is evenwel niet wenselijk.”

Grimmig ballet

Dit ballet kan nog grimmig worden omdat gemeenten ook te maken hebben met een doelmatigheidskorting. Dit zullen aanbieders gaan merken: “De doelmatigheid kan ook worden verhoogd door een eind te maken aan de prikkel op productie die de huidige AWBZ kenmerkt. In de AWBZ worden zorgaanbieders gefinancierd voor geleverde productie. Om hun efficiëntie te verhogen – en dat is vanwege scherpe tarieven nodig – hebben zorgorganisaties er baat bij om hun werknemers zo veel, zo vaak en zo lang mogelijk bij cliënten aan het werk te hebben.”

Witte vlekken

In het stuk worden ook nog een paar witte vlekken aangestipt. Zo is het niet duidelijk op welke manier gemeenten zorg precies willen inkopen: “Gemeenten zijn naar het zich laat aanzien gehouden aan Europese regels met betrekking tot aanbesteding, maar zullen daarbinnen zoeken naar mogelijkheden om in partnerschap te werken.” De auteurs willen ook dat AWBZ-instellingen hun gebouwen openstellen voor andere activiteiten dan alleen puur begeleiding. De uitwerking hiervan wordt niet gegeven in dit document.

Zorgvisie

In het augustusnummer van Zorgvisie dat 29 juli verschijnt, staat een uitgebreide analyse over de toekomst van de langdurige zorg. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Lees het visiedocument ‘Van zorg naar participatie’

Amsterdamse wethouder uit kritiek op pgb-plannen

‘Vaak geen langdurige oplossing na wegvallen begeleiding’

‘Gemeente wil pgb niet aanbieden’

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

15 REACTIES

 1. We bedoelen het allemaal goed en verdieping in de WMO betekent niet dat we dan alles ineens in de juiste richting kunnen veranderen helaas! Feit blijft dat velen van de mensen welke afhankelijk zijn van hulp, ernstig moeilijke tijden tegemoet gaan, deels door de schuld van de gemeente ( in mijn voorbeeld almere) die de indicaties PA1 en PA 2 “omzet in PGB’s”welke vervolgens grotendeels worden ingetrokken. Wie bekommert zich om de rnstige gevolgen hiervan. Nu niet onze burgemeester en Wethouders hoor. Bezuinigen moet, laten ze eens bij zichzelf beginnen! Salalris en riante wachtgeldregelingen, dat zal al een hoop schelen!
  Oooh sorry maarik word weerom booooooos!

 2. Lees alle reacties
 3. Het blijven dezelfde reacties en vrijwel allemaal gaan ze van het ergste scenario uit. De WMO is een participatiewet. Gemeenten mogen het geld niet aan andere zaken uitgeven, maar moeten voorzieningen voor burgers treffen. Daarvoor moeten ze overleg voeren met aanbieders van zorg en welzijn. De WMO-Raden hebben een belangrijke rol. Het aanbod van gemeenten wordt ook bepaald door de uitkomst van overleg. Het is echt nuttig om de factsheet te lezen op de website van de VNG. Wonderlijk hoe een bureaucratische procedure als die van CIZ en Zorgkantoor wordt verdedigd. Het wordt hoog tijd dat kwaliteit weer een factor van betekenis wordt in zorg en welzijn. Daarvoor moeten zorgverleners worden afgerekend op resultaten. We zullen de kosten in de zorg ook moeten beteugelen. Persoonlijk denk ik dat het grijze gebied van ‘betaalde burenhulp’ in het PGB te groot is geworden. De mensen die daarvan profiteerden hebben de basis gelegd voor het beëindigen van de regeling. Daar hoor ik vrijwel niemand over. Spijtig voor budgethouders die hun zorg goed konden organiseren. Minder voor zorgverleners. Betaalde burenhulp is echter de doodsteek voor sociale verbanden tussen mensen. Ik help mijn buren zonder betaling, omdat ik het voor ze over heb. De WMO herbergt ook Welzijn Nieuwe Stijl en ook dat zal tot grote veranderingen leiden. Het lijkt me wenselijk dat zorg en welzijn gereguleerde markten worden waar ik als ‘consument’ iets te kiezen heb op basis van goede informatie. Dat kan nu helemaal niet! Ik moet dan naar een instelling die op basis van productieafspraken met het Zorgkantoor een aanbod aan mij doet. Vind ik de instelling niet goed genoeg, dan heb ik pech, want ze is helaas wel monopolist in de regio. Zo zijn er legio voorbeelden waarin niet de kwaliteit van zorg en welzijn, maar geld de hoofdrol speelt. Mijn ongevraagde advies (sorry) is dan ook: verdiep je in de WMO (participatiewet) en ga ermee aan de slag. Daar ligt de toekomst en dat is domweg een feit.

 4. Je klaagt bij de gemeente over het collectief vervoer, de rolstoelleverancier en je krijgt nimmer gehoor. De gemeente krijgt hier wel geld voor.
  Uiteindelijk schaf je zelf een rolstoelbus aan en een vrijwilliger die rijdt; om niet meer met dit wanhoopsvervoer mee te hoeven.
  De rolstoelleverancier bel je zo min mogelijk en laat een handig iemand je rolstoel onderhouden.
  Nu zal Begeleiding naar de WMO gaan en voorzie ik dezelfde moeilijkheden.
  Je hebt nu je eigen begeleider uit een PGB; dit zal wellicht weer een collectieve voorziening worden en ‘mag’ ik ‘gezellig met anderen’ gaan winkelen etc. Weg eigen regie!
  Een schrikbeeld en een nachtmerrie…..

 5. Recent verhaal: een vrouw, kinderloos, door ziekte al jaren bijstand, verhuist in de winter wegens jaren durend burenoverlast. Zij vraagt aan de gemeente om een bijdrage in de kosten i.c. dubbele huur en dubbele verwarming (het vriest in die winter dat het kraakt, weken achtereen). Antwoord gemeente: u bent al 4 jaar van plan om te verhuizen, u kan 100 euro per maand sparen dus u krijgt niets. Ja, gaan we dit strakts ook krijgen ipv abwbz en pgb? Wat mij zorgen baart is het gebrek aan ethiek bij hulpbieders en -vragers: zo lang iets niet verboden is, is het toegestaan ipv fatsoensgrenzen te hanteren.

 6. Loet: Je zal het goed bedoelen hoor. Maar de WMO is er al een aantal jaren. Het enige wat wij zien is dat budgetten minder worden en zelfs verdwijnen. Niet het geld. Die blijft de gemeente ontvangen. Deze kunnen ze nu ipv aan Huishoudelijke Zorg of Thuiszorg aan andere ‘belangrijke zaken’ besteden. Gemeenten zien de WMO als hun eigen portemonnee en zijn zeer creatief in het bedenken van alternatieven waardoor zij zelf meer geld in het laadje houden. Deze alternatieven zijn in principe altijd minder kwalitatief dan de voorgaande zorg. Maarja dan komt er weer een commissie en een enquette om dat te onderzoeken en zijn we weer twee jaar verder.

 7. Vorige week maandag bezocht ik een bijeenkomst van de VNG over de ‘Decentralisatie begeleiding naar gemeenten’. Een van de sprekers was Bert Holman. Als ik de bovenstaande bijdragen lees, dan kan ik niet anders dan concluderen dat er veel aspecten door elkaar gehaald worden. De gemeenten, de aanbieders van zorg en welzijn en de WMO-raden hebben tot 2013 de tijd om de plannen goed uit te werken. Zie: http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/documenten/Factsheet_Wmo_en_decentralisatie_begeleiding.pdf
  Ik ben voorstander van de decentralisatie en ik zie ook voordelen in de uiteindelijke uitvoering ervan.
  Is de huidige werkwijze via de AWBZ echt zo geweldig, zoals hier en daar impliciet gesteld wordt. Staan het CIZ en het Zorgkantoor dichtbij de burger dan? Wie is de belangrijkste klant van menig (grote) zorgaanbieder? Het Zorgkantoor?
  In sommige bijdragen wordt volledig voorbijgegaan aan de intentie van beleidsmakers en bestuurders van gemeenten om er echt iets goeds van te maken.
  Wie van de schrijvers bekommert zich daadwerkelijk om die 5 procent van de Nederlanders die volledig aan hun lot wordt overgelaten? Voor die groep is de WMO ook uitdrukkelijk bedoeld. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Tijdens het lezen dacht ik aan het verhaal van de vos en de druiven. Toen de vos ontdekte dat hij ze niet kon plukken omdat ze te hoog hingen, zei hij: ‘Ach, ze zullen wel zuur zijn.”
  Ik ga als zorgondernemer op zoek naar nieuwe mogelijkheden en denk die bij de decentralisatie ook te kunnen vinden. het motto is eenvoudig: als ondernemer moet je niet zeuren, maar de gestelde vragen zien te beantwoorden. Succes!

 8. De ‘transitie’ van de functie begeleiding van AWBZ naar Wmo.
  Het verzekerde recht op zorg wordt getransformeerd naar een plicht tot compensatie door de gemeente.
  Op: http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/04/443.html#tocBK_27
  worden veel vragen beantwoord; een daarvan:
  Is een wijziging van de Wmo nodig? Ja, de bestaande rechten van de begeleiding gaan niet over naar gemeenten. In plaats daarvan worden de met de begeleiding te bereiken resultaten onder de reikwijdte van de compensatieplicht gebracht. Daarvoor is een aanpassing van de Wmo nodig. Het doet vermoeden dat hier gedoeld wordt op de keuzevrijheid die nu nog in de Wmo verankerd is. De VNG maakt net als de AWBZ wel onderscheid tussen BG groep en BG individueel. Voor dit laatste lijkt het lastig om daar een collectieve voorziening voor in te richten, aangezien maatwerk vereist is. In de meeste gemeenten vinden nu voorbereidingen plaats voor het schrijven van een nieuw Wmo beleidsplan. Verordeningen worden ook per 1 januari a.s. aangepast; zie het model op de site van de VNG.
  Cruciaal wordt de inbreng van de Wmo-adviesraden en diverse andere lokale belangenbehartigers. Borg het leveren van individuele voorzieningen en keuzevrijheid; deze moeten ook in de Verordening worden vastgelegd!
  De Wmo is door de wetgever expliciet als lokale wetgeving bedoeld; partijen hebben hiermee vrijheid van het landelijk beleid af te wijken!
  Indien de Wet maatschappelijke ondersteuning gewijzigd wordt, zal deze wijziging ook door de 1e Kamer moeten worden goedgekeurd.
  Natuurlijk maak ik me ook zorgen. Hoe gaan gemeenten aanvragen van mensen met zware/ernstige beperkingen beoordelen? Hebben zij de (medische)kennis hiertoe in huis? Wat gebeurt er met de medische gegevens van patienten?
  Nogmaals lokale belangenbehartigers uw rol is cruciaal!

 9. Dit gaat helemaal mis! De gemeenten zijn helemaal (nog) niet in staat om inhoudelijke beoordelingen te maken ten aanzien van de noodzakelijke begeleiding. Niet voor wat betreft de indicatie en ook niet wat betreft de zorg die een inwoner nodig heeft. Ik voorzie groot leed onder de mensen die zorg nodig hebben, nu de goede zorg ontvangen en straks niet meer weten waar zij aan toe zijn. Wat een verschrikkelijke invulling van het besluit om de begeleiding over te dragen aan de gemeenten. Ik houd mijn hart vast!

 10. Ik zou graag een groot landelijk onderzoek zien, waaruit zal blijken hoevaak juist grote aanbieders als bijv TSN in gebreke blijven bij het leveren van de thuiszorg. Gewoon een zieke medewerker niet vervangen en telefonisch onbereikbaar zijn. Tja zo kun je je kosten wel laag houden.

 11. VNG gaat er vanuit dat zorgaanbieders de indicatie ten volle benutten om zo geld binnen te halen. Gelukkig werken er in de zorg professionals die niet alleen kijken naar de indicatie maar in overleg met de client zorg afbouwen of stoppen op basis van hun profesioneel handelen. Daarbij komt dat wij het ons niet kunnen veroorloven de client zo lang mogelijk met zo veel mogelijk zorg aan ons te binden. De vraag naar zorg overschrijdt dagelijks wat wij aankunnen. Het invullen van vacatures gaat moeizaam dus ik wacht met smart op de toegezegde 12000 extra mensen in de zorg.

 12. In almere heeft de gemeente de aanbesteding zo LAAG gemaakt, dat men onmogelijk voor dat geld als zorgverlener/bedrijf kan leveren. Dat zou betekenen dat er dan ruim 1 miljoen verlies zou moeten worden gedraaid om dezelfde zorg in aantal te blijven voortzetten. Expres dus de tarieven zo laag gezet, dan geen ebdrijf de aanbesteding zou kunnen uitvoeren. Zo moeten dus al die mesnen op een PGB gezet worden, wat men dan vervolgens afschaft! Hoe sociaal kan men zijn??!! Blachelijk. De gemeenten dienen de aanbestedingen in ieder geval rendabel qua tarief te laten zijn.Geen tariefstijging ivm bezuindiging,, dat is dan tot daar an toe, maar verlaging van PA1 met 2 euro en PA2 met 3 euro…dat is chandalig. Almere almere oleeeee….wat zijn we weer allemaal ontevree. en dan al die mensen die daar het slachttoffer van worden. De gemeente almere verkondigd straks dat Den Haag dat heeft verootzaalt…maar dat is GELOGEN!! Alle mensen in almere met een HVZ ( huishoudelijke verzorging )indicatie PA! of PA2, moeten protesteren in het stadhuis van almere tegen deze schandalige tariefsindelins van de aanbesteding

 13. Vreselijk veel gerommel in de marges: [Gemeenten hebben als regisseurs een natuurlijke focus op professionele partners]. Een natuurlijke focus???? Een indicerende ambtenaar die vaak nog nooit met zorg in aanraking is geweest, dat is de ervaring nu, alles volgens de richtlijnen. Mantelzorgers worden ongevraagd aangesteld door zo’n ambtenaar. Mantelzorgers die ook de dagelijkse kosten moeten opbrengen met hun salaris, werkende mantelzorgers dus.
  Zie ook: http://urly.nl/2b9
  Het alles op de productie zetten, cijfermatig dus, betekent voor veel langdurige zorgcliënten dat ze gestandaardiseerde hulp krijgen onder het mom van: ‘Wij weten wat goed voor u is’. En weten ze dat ook? Ik vraag me dat zelfs vaak af als ik het beleid van de Zorgaanbieders bekijk. Zorg is business of ondergang. De beoogde effectieve zorgverlening op kwaliteitsniveau is een farce. Helaas! Gemeenten zitten al diep in de schulden en willen zo min mogelijk uitgeven.
  Huiveringwekkende ambtelijke plannetjes…..

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.