Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ggz tekent hoofdlijnenakkoord en dit staat er in

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft een hoofdlijnenakkoord gesloten met de ggz-sector. Alles bij elkaar is er 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de ggz. Het onderhandelaarsakkoord voor de ggz loopt van 2019 tot 2022.
ggz tekent onderhandelaarsakkoord
Foto: Lex van Lieshout

Het ‘Onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg’ staat in het teken van zorg op de juiste plek, terugdringen van de wachttijden, veranderingen op de arbeidsmarkt en verminderen van de regeldruk.

Volumegroei

De ggz-zorg mag gemiddeld groeien met 1 procent: de gemiddelde volumegroei is 1 procent over vier jaar. In 2019 is macro een groeiruimte van 1,3 procent, in 2020 een maximum van 1,1 procent, in 2012 is dat 0,9 procent en in 2022 nog 0,7 procent.

Opleidingen

Er komen 150 opleidingsplaatsen bij voor ggz-psychologen en er komt een eenmalige investering van 20 miljoen euro in opleidingen die het meest bijdragen aan het oplossen van de wachttijden. De overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA) zal volledig worden door vertaald in de gecontracteerde prijzen. En de inzet en financiering van de ervaringsdeskundige wordt geregeld, evenals de bekostiging van de consultatiefunctie; het kijk-en-luistergeld. De sector maakt een plan ter verbetering van de medische verwijzing, diagnostiek en triage, rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van psychiaters. Ook moet er dit najaar een plan gereed zijn om het tekort aan behandelaren aan te pakken.

Macrokader

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het beschikbare macrokader. In 2017 is het kader met 300 miljoen euro onderschreden. Om de transitie naar zorg op de juiste plek mogelijk te maken, blijft hiervan  50 miljoen euro beschikbaar voor de sector. Bijvoorbeeld voor extra opleidingscapaciteit in 2019. Vanaf 2022 is er structureel iets meer dan 200 miljoen euro extra per jaar beschikbaar is voor het macrokader GGZ. Mocht er een overschrijding van het macrokader plaats vinden, dan houdt Blokhuis de inzet van het macrobeheersingsinstrument achter de hand.

Wachtlijsten

Er komt extra geld om de wachtlijsten aan te pakken. Volgend jaar stelt Blokhuis daar 20 miljoen voor beschikbaar. De jaren daarna wordt het bedrag bepaald door ramingen van het Capaciteitsorgaan. Alle ondertekenaars van de bestuurlijke afspraken zijn gecommitteerd om de wachttijden op zo kort mogelijke termijn in alle regio’s terug te brengen tot ze binnen de Treeknormen vallen. ZN, GGZ Nederland, MeerGGZ en MIND ontwikkelen voor half juli 2018 een actieplan voor een vervolgaanpak wachttijden.

Zorg op de juiste plek

Blokhuis geeft extra geld voor de transitie van zorg naar de juiste plek. In 2019 is dat 30 miljoen euro, de drie jaar daarna is het bedrag 50 miljoen euro. En er komt extra geld voor ‘opleidingen die het meest bijdragen aan het oplossen van de wachttijden’. Het hoofdlijnenakkoord noemt met name: de ervaringsdeskundigen, HBO-psycholoog en de psychodiagnostisch werker. De NZa is gevraagd om in 2019 een bekostigingsexperiment uit te voeren rondom een nieuwe prestatiestructuur en waarin de beroepen die het meest bijdragen aan het verkorten van de wachttijden declarabel worden.

Zorgcontractering

In de ggz is het aantal ongecontracteerde zorgaanbieders hoog: 30 procent van de vrijgevestigd psychologen en psychotherapeuten zou geen contract meer willen met een zorgverzekeraar. Dat is een ongewenste situatie, vinden de ondertekenaars. Zij willen het aantal ongecontracteerde zorgaanbieders terugdringen. De contracteringsgraad moet omhoog en zorgverzekeraars hebben toegezegd de contractering te verbeteren, beter bereikbaar te zijn voor zorgaanbieders en meer duidelijkheid te geven in geval van een afwijzing. Er komt een aanpassing van de wet waardoor het zorgverzekeraars ook materiële controles mogen uitvoeren bij ongecontracteerde zorgaanbieders.

VNG

De ondertekenaars hebben het met positief advies voorgelegd aan hun achterban. De Vereniging  Nederlandse Gemeenten heeft niet meegedaan. Tijdens het jaarcongres op 26 en 27 zijn moties aangenomen die het onmogelijk maken voor de VNG om mede te ondertekenen. De VNG neemt hierover later een besluit.

Ondertekenaars

De partijen in de ggz die het akkoord wel hebben ondertekend, zijn: GGZ Nederland (GGZ NL), MIND Landelijk Platform (MIND), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL), Platform MEERGGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), InEen, vereniging voor eerstelijnsorganisaties,
Federatie Opvang (FO), RIBW Alliantie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het onderhandelaarsakkoord

onderhandelaarsakkoord-geestelijke-gezondheidszorg

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.