Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

‘Haal overschrijding medische zorg terug’

Mark van Dorresteijn
De Rekenkamer vindt dat VWS 600 miljoen euro aan overschrijdingen in 2012 terug moet vorderen bij instellingen voor medisch-specialistische zorg. Dat stelt de Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over het jaarverslag 2013 van VWS.
‘Haal overschrijding medische zorg terug’

VWS zorgde voor een onderschrijding van 1,1 miljard over het jaar 2013. Deze meevaller is voornamelijk gerealiseerd door een goed geneesmiddelenbeleid. Daarentegen staan overschrijdingen in de medisch-specialistische zorg.

Overschrijding

In 2012 is er volgens de laatste cijfers voor 600 miljoen te veel aan medisch-specialistische zorg geleverd. In 2013 kwam dat bedrag neer op 300 miljoen overschrijding en daarmee is het Budgettair Kader Zorg voor medisch specialistische zorg overschreden, stelt de Rekenkamer. ‘Aangezien het deelkader 2012 voor instellingen van medisch- specialistische zorg is overschreden, dient de minister van VWS, conform het Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015, passende maatregelen te treffen. De overschrijding dient daarom, al dan niet via het macrobeheersingsinstrument, teruggevorderd te worden.’

Onduidelijkheid over 2013

De cijfers over 2013 voor medisch-specialistische zorg, zijn voor meer dan de helft (52 procent) gebaseerd op ramingen. Dit wordt veroorzaakt doordat de onderliggende declaraties nog niet zijn ontvangen en betaald. De cijfers worden in pas stabiel als de ingediende declaraties zijn vastgesteld en hiermee het geraamde aandeel afneemt. Ook deze overschrijding wil de Rekenkamer zoveel mogelijk terughalen. ‘Naast het feit dat de gepresenteerde cijfers deels uit ramingen bestaan, kunnen de totale uitgaven voor instellingen voor medisch-specialistische zorg (2012 en 2013) nog wijzigen als gevolg van de transitiebedragen die later worden vastgesteld. Het effect hiervan is dat uitgaven met terugwerkende kracht kunnen worden bijgesteld.’

Reactie Schippers

De minister geeft aan in gesprek te zijn met alle betrokken veldpartijen over de onzekerheden in de jaarrekeningen en transitiebedragen van ziekenhuizen en zegt in haar reactie: ‘Er zijn concrete acties ondernomen om de belangrijkste verantwoordingsissues over 2013 op te lossen. Zo is de Handreiking omzetverantwoording 2013 opgesteld en heeft de NZa onlangs over de belangrijkste resterende issues in de regelgeving helderheid verschaft’. Voor het verbeteren van het declaratie- en verantwoordingsproces heeft de minister afspraken gemaakt met de betrokken veldpartijen. Deze worden momenteel nader uitgewerkt.

‘Met betrekking tot de mogelijke overschrijdingen in de medisch-specialistische zorg zal worden gehandeld conform de afspraken in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. Het macrobeheersingsinstrument kan daarbij als “ultimum remedium” aan de orde zijn’.

Dot / dbc

In de ziekenhuiszorg worden behandelingen afgerekend via dot’s (dbc’s op weg naar transparantie). De ggz begint net aan dbc’s. Lees in dit dossier over het wel en wee van de dbc.
Bekijk het dossier

1 REACTIE

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.