Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘In de kleinschalige woonvormen ontstaan problemen’

Annemarie de Hart, adviseur TopFit projectteam Omring (ouderenzorg) bekijkt de stand van zaken een paar maanden na de invoering van de zorgzwaartefinanciering.

Wat betekent de zorgzwaartebekostiging financieel voor de organisatie (budget in euro’s in 2009 en in 2008)?

“Omring houdt er rekening mee dat het budget 2009 minder wordt dan 2008. Met name de fluctuaties in zorgzwaarte en lege bedden kunnen tot gevolg hebben dat we geen honderdprocentbedbezetting van de erkende bedden halen en leegstand kost de zorgaanbieder in het nieuwe regime geld.”

Hoeveel fte’s komen er daardoor in totaal bij of gaan eraf?

“We hebben vorig jaar honderd arbeidsplaatsen moeten schrappen vanwege financiële problemen. We hebben de zzp-systematiek gebruikt om te kijken waar die moesten verdwijnen. De belangrijkste opdracht in het kader van zzp-financiering is dat het aantal medewerkers mee kan bewegen met de zorgvraag. Managers hebben tools waarmee zij de formatie kunnen aanpassen aan wijzigingen in de zzp-mix op hun afdeling. Er is meer behoefte aan flexibele contracten. Hierin moet de match nog gevonden worden. We hebben in 2008 gezien dat de zzp-mix op locatieniveau vrij constant is. De fluctuaties worden vooral veroorzaakt door lege bedden en daarmee de inkomsten van de organisatie.”

Vindt er al een verschuiving plaats (functies, locaties, personeel) – en hoe reageren medewerkers daarop?

“De eerstverantwoordelijk verzorgenden (EVV) weten welk zorgaanbod mogelijk is op basis van zzp’s. Als er meer zorg nodig is, wordt een hogere zzp aangevraagd. Als dat niet lukt, kan de cliënt binnenkort particulier zorg bijkopen.

Binnen de zzp-financiering is het met name lastig de gastvrouwfunctie vorm te geven. Gastvrouwen zorgden voor de woonsfeer maar ook voor toezicht op de huiskamers. We proberen daarvoor nu nieuwe vormen te vinden zoals het betrekken van mantelzorgers of vrijwilligers.

Het afgelopen jaar is ook geïnvesteerd in het verhogen van de direct cliëntgebonden tijd (verzorgingshuizen 65 procent, verpleeghuizen 60 procent en behandelaars 85 procent). Op dit moment meten we de resultaten.

De belangrijkste ‘verschuiving’ die we willen realiseren, is de regievoering bij de cliënt te laten. De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van zijn leven, dus ook voor zijn gezondheid. Ook binnen de muren van de instelling zal als eerste een rol zijn weggelegd voor de familie. Beroepszorg vormt in deze visie een aanvulling op de zelf- en mantelzorg. Voor zorgmedewerkers is dit een hele stap. Zij willen vanuit hun hart en professie maximale zorg bieden.”

Welke groepen cliënten binnen de organisatie ondervinden de meeste gevolgen?

“Voor psychogeriatrische cliënten wordt door een groter activiteitenaanbod/dagbestedingsaanbod te ontwikkelen meer gerealiseerd vanuit de beschikbare zzp-uren (om te voorkomen dat zij minder krijgen). Helaas ontstaan problemen in de kleinschalige woonvormen doordat de zzp-uren te krap zijn voor toezicht op de huiskamer.

Voor de somatische cliënten met een progressieve ziekte die ook cognitieve beperkingen met zich meebrengt, lukt het regelmatig nauwelijks om behandeling te realiseren vanuit zzp 6. We verwachten dit op korte termijn duidelijk te maken bij het zorgkantoor en VWS.”

Hoe reageren cliënten op hun nieuwe, op zzp gebaseerde, zorgplan?

“De EVV’ers kunnen goed uitleg geven over de vertaling van zorgvraag naar zorgplan en -arrangementen. We zijn op dit moment bezig voor ieder zzp een zorgarrangement op te stellen, waarmee we de cliënt al voor opname willen informeren over de mogelijkheden die Omring biedt. Vooral onder cliënten met een grotere zorgvraag dan de indicatie, groeit de vraag om particuliere zorg bij te kunnen kopen. We verwachten hier op korte termijn mee te kunnen starten.”

En ten slotte: waar loopt de organisatie verder tegenaan?

“Wat is meegevallen, is dat Omring in staat is geweest voor alle cliënten conform zzp een cliëntagenda op te stellen. Het bewustwordingsproces is goed gelukt.

In september 2008 ontstond boventalligheid. De betreffende medewerkers zijn in een mobiliteitspool geplaatst. Ze hebben enige tijd de flexibele schil gevormd. Nu, zes maanden later, kan de mobiliteitspool opgeheven worden omdat er geen boventalligen meer zijn. Medewerkers hebben binnen Omring passend werk gevonden of een andere werkkring gevonden.

Er zijn twee opvallende knelpunten. Allereerst zie je dat voor kleine locaties (tussen 20 en 35 cliënten) een optimale bedbezetting en een goede zzp-mix van belang is om überhaupt het rooster rond te krijgen. In een verzorgingshuis met 32 plaatsen moet bijvoorbeeld de zzp-verhouding minimaal twintig procent zzp 1 en 2, vijftig procent zzp 3 en 4 en dertig procent zzp 5 en 6 zijn om het rooster rond te krijgen.

Het tweede knelpunt is dat voor kleinschalig wonen (verpleeghuiszorg voor twintig pg-cliënten op één locatie) informele zorg nodig is om toezicht te kunnen houden tijdens de piekuren tussen 17.00 en 21.00 uur.”

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.