Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties23

Kabinet snijdt mogelijk in pgb

Het kabinet snijdt mogelijk hard in het persoonsgebonden budget. In een van de opties die tijdens de ministerraad komende woensdag op tafel liggen, houdt slechts 10 procent van de 130.000 mensen het zorgbudget over.
Kabinet snijdt mogelijk in pgb

Haagse ingewijden bevestigen maandag berichtgeving daarover in De Telegraaf. De maatregel kan een besparing van ongeveer 1 miljard euro opleveren, op het huidige budget van 2,7 miljard euro. Dat zou kunnen door te besluiten om alleen de 13.000 mensen die direct toezicht of een therapeutische leefomgeving nodig hebben, recht te laten houden op het persoonsgebonden budget. Zij zouden mogelijk zelfs een hoger budget kunnen krijgen, aldus De Telegraaf.

Forse toename

De populariteit van het persoonsgebonden budget is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2003 waren er nog ongeveer 50.000 budgethouders, inmiddels zijn het er rond de 130.000. De kosten lopen daardoor jaar in jaar uit verder op. Het vorige kabinet nam een onorthodoxe maatregel om de overschrijdingen op het persoonsgebonden budget te stoppen. Toenmalig minister Ab Klink van VWS besloot vorig jaar juni om voor de rest van het jaar geen nieuwe aanvragen meer te honoreren.

Tegenvallers

Ook op de lopende begroting voor 2011 zijn grote tegenvallers in de zorg, die inmiddels tot boven de 2 miljard euro zijn opgelopen. Het kabinet maakt dinsdag in de voorjaarsnota bekend hoe die overschrijdingen worden gerepareerd.

Per Saldo

In een eerste reactie noemt Per Saldo, belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, de mogelijke grote bezuinigingen op het pgb afschuwelijk. “Veertig procent van de mensen met een pgb hebben geen andere keuze. De zorg die zij nodig hebben, wordt niet geleverd door instellingen. Als deze bezuinigingen doorgaan, worden veel van hen compleet aan hun lot overgelaten”, aldus een woordvoerder.

NPCF

Directeur Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zei maandag dat deze ingreep heel veel mensen in grote problemen brengt. “Dat mag niet gebeuren. Deze maatregel staat haaks op het beleid dat mensen meer eigen regie moeten krijgen.”

CG-Raad

Ook directeur Ad Poppelaars van de belangenorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten, de CG-Raad, heeft geen goed woord over voor de plannen. “Als dit doorgaat, wordt het pgb nagenoeg gesloopt. Een groot deel van de mensen die een pgb hebben en daardoor thuis kunnen blijven wonen, zullen naar instellingen moeten. Dat kost veel meer. Dit is dus helemaal geen bezuiniging, het wordt er alleen maar duurder door.” (Zorgvisie – Wouter van den Elsen | Twitter en Mark van Dorresteijn | Twitter)

Lees meer:

Poll: Verdeeldheid over redding pgb

Aanpak pgb kan anders en beter

Per Saldo: elimineer oneigenlijk gebruik pgb

SCP: Pgb heeft groot groeipotentieel

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

23 REACTIES

 1. MOETEN DE GOEDE MENSEN ONDER ONS LIJDEN, OMDAT ANDEREN ER ONTERECHT GEBRUIK VAN MAKEN?? WE WORDEN ER NIET ARMER OF RIJKER VAN, WAAROM SPEELT GELD ALTIJD EEN ROL?? GEEF DIE DE ZORG ECHT NODIG HEBBEN EEN KANS OP EEN ZO SOEPEL LEVEN MOGELIJK!EN OORDELEN IS AL HELEMAAL NIET GOED, WANT JE WEET NIET WANNEER JE ER ZELF MEE TE MAKEN KRIJGT GOD VERBIED! WAT AL POSITIEF IS EN GOED HOEFT NIET NAAR GEKEKEN TE WORDEN EN AANGEPAST ER ZIJN ANDERE BELANGRIJKE ZAKEN DIE IK NIET EENS HOEF OP TE NOEMEN WAAR AANDACHT AAN BESTEED MOET WORDEN!!!

 2. Lees alle reacties
 3. Ik kan toevallig 2 gezinnen die pgb krijgen voor hun kinderen.
  De een krijgt 60000 euro per jaar de ander 40000 euro. van dit bedrag hoeven ze resp. 30000 en 20000 niet te verantwoorden, dwz is vrij te besteden!!! Het ene gezin heeft op dit moment elk jaar een nieuwe auto, een dikke kamper gekocht, laten hun huis om de twee jaar verbouwen aanbouwen etc.. De ander zit ineens in de paardensport met dure renpaarden. De kinderen blijven vaak logeren bij oma, opa die daarvoor de maximale vergoeding krijgen. De helft is van die vergoeding wordt onder de tafel teruggegeven aan de ouders. Van mij hoeven ze de pgb niet af te schaffen maar dit soort verrijking moet worden tegengegaan.

 4. Bezint eer gij begint.
  Weet u zeker dat zorginstellingen goedkoper zijn dat het PGB.
  Ook gezinnen worden hierdoor gebroken, doordat ze nu moeten worden opgenomen en anders in gezinsverband kunnen blijven met hulp die bij hen past.
  Mensen van de regering: heeft u zelf te maken gehad met ziekteproblematiek? Zo niet, weet u dan in de finesse wat het betekent?
  Wees voorzicht. Heel veel mensen weer in grote onrust.
  Als dit ook nog te maken heeft met heel veel geld van ons als burgers wat naar het buitenland gaat fan is hethelemaal erg. De gewone mensen worden de dupe. De mensen met het grote inkomen hebben er voor gezorgd dat heel veel dingen anders moeten, maar niet beter. En dat bezuinigen!!! Ik moet het nog zien. Door al die ombuigingen, wat gaat dat niet kosten. Hoop dat het goed komt in Nederland. En haal niet nog meer weg bij de mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen, en daar heeft dit ook mee te maken.
  Normaal wil ik nooit reageren, maar dit stuit me zo tegende borst.

 5. al jaren verzorg ik mijn moeder (nu 86) ik heb dit altijd naast mijn werk als verpleegkunige als mantelzorger gedaan. de zorg voor mijn moeder werd complexer,en heb mijn fulltimebaan moeten opzeggen. Per week komt het aan zorguren voor mijn moeder op 21 uur(7 dagen per week 3 uur verpleging/verzorging.
  Mijn moeder krijgt hiervoor 34000 euro per jaar.Ik hanteer het uurloon wat ik ook heb in het ziekenhuis,en wat overblijft wordt netjes teruggestort aan het zorgkantoor.
  mijn salaris is per maand dus niet achteruit of vooruit gegaan. als het pgb gestopt wordt voor mijn moeder moet ik weer fulltime gaan werken,en moet mijn moeder naar een instelling. Deze kosten zijn hoger dan de 800 euro netto die ik nu ontvang.Daarbij is het ook nog zo dat de instellingen overvol zitten en er een gigantische wachtlijst is.daarbij overlijden deze mensen vaak binnen een paar maanden.Moet je als je oud bent zo je laatste levensjaren slijten? Ik ben het wel eens dat de bedragen voor pgb aangepast kunnen worden, soms lees je dat er 60 euro per uur wordt betaald voor een verzorgende.

 6. Aanpassingen van het PGB zijn noodzakelijk gelet op de forse groei.Misbruik zou effectiever aangepakt kunnen worden met bijvoorbeeld een verplichte inkoop bij gecertificeerde dienstverleners en zorgaanbieders. Daar is weinig tegen in te brengen.Maar door de toegang voor gebruik van en aansprak op een PGB te barricaderen en een hele grote groep terechte gebruikers het recht te ontnemen om hun noodzakelijke zorg zelf te regisseren ontstaat weer een afhankelijkheid van een systeem waarin een vraaggericht dienstverlening en vraaggerichte inrichting van voorzieningen nog niet de regel is. Het PGB kan een prima sturingsinstrument zijn om zorgaanbieders flexibel en doelmatig in te laten spelen op individuele wensen van zorgvragers die met een PGB hun zelfredzaamheid kunnen organiseren en verbeteren.Het kunnen gebruiken van een PGB neemt veel (sociale) belemmeringen weg en is in tegenstelling tot een over trokken beeldvorming over het misbruik vaak een bittere noodzaak voor de PGB houders. Critici zijn vaak geen PGB houders en hebben vaak een beperkt of gekleurd van de leefsituatie en zorgbehoeften van deze doelgroep. De vele voordelen wegen niet op tegen een terugkeer naar de uitvoeringspraktijk die de invoering van een persoonlijk sturingsinstrument noodzakelijk maakte.

 7. Ik heb al drie jaar hulp van een vriendin en ik durf te stellen, dat zij en haar man mijn leven gered hebben, omdat zij dag en nacht voor mij klaarstonden. Als di niet gebeurd was was ik in een verpleegtehuis terecht gekomen of ze hadden mij thuis dood aangetroffen. Door de PGB kan ik dus op elk moment van de dag een beroep doen op mijn vriendin. Dit zou dus wegvallen en dan herhaalt het bovengenoemde zich opnieuw.
  Ik zal mijn huis uit moeten, omdat via de zorg in natura niet mogelijk is. De goeden moeten weer lijden onder het gespuis, die er een zooitje van maken.
  Ik zal dus alsnog naar een verpleeghuis moeten, die zo’n 30% duurder zijn. Lekkere bezuiniging mevr. Schippers.
  Het is te hopen, dat uzelf dit alles ook nog gaat meemaken als uzelf of een gezinslid hulpbehoevend wordt. Dit zal niet gebeuren want u bent van de VVD en die denken altijd eerst aan hun eigen achterban (de mensen met poen dus).
  Als dit doorgaat zult u in grote problemen komen (politiek gezien).
  Het is een grote SCHANDE.
  Een hulpbehoevende uit Alkmaar.

 8. dit rechts neo liberale kabinet verkoopt ons een grote bezuinigingsleugen , een beleid dat voortvloeit vanuit de Lissabonagenda.
  Nederland is heel rijk, de 700.000 huishoudens in dit land beschikken over een vrij besteedbaar vermogen van 1200 miljard, ..de 8% rijkste huishoudens bezitten een vermogen van ruim 600 miljard.
  Als we die 8% eens belasten met 3% vermogensbelasting dan levert dat jaarlijks 18 miljard op. Dat is precies het bedrag dat het asociale kabinet rutte en c.s. over ons aan bezuinigingsmaatregelen uitstorten.
  Daarnaast kunnen we ook onze multi nationals aanspreken op het jaarlijks aan 16 miljard ontduiken van de belasting.
  Een bedrag waar de werknemersklasse voor heeft gezwoegd.
  Vorig jaar behaalden de 25 grootste beursgenoteerden bedrijven in ons land een netto winst van 39 miljard, het waren de aandeelhouders die hier op schaamteloze wijze hun han den ophielden ..
  Wie draaien hiervoor op ? iedereen met een inkomen uit arbeid, nog veel meer de mensen die op een uitkering aangewezen zijn en nog sterker diegenen die zorg behoeven,
  dit kabinet is meedogenloos..

 9. Er zijn helaas wel mensen die de boel flessen, waardoor de mensen die de zorg hard nodig zijn in de problemen komen. Dat blijkt nu. Frauderen is eenvoudig met het huidige PGB. Wij ontvangen ook een PGB omdat onze oudste zoon ADHD en PDD-NOS heeft. Mijn man en ik werken in de gezondheidszorg. Onregelmatig werk dus. De maatschappij regelt alleen kinderopvang voor regelmatig werkenden. Gastouders halen de neus op voor kinderen met gedragsproblematiek en medicatie. Noodgedwongen moet je dan een keuze maken je contract op te geven en meer thuis te zijn. Onze oudste zoon is er veel rustiger door geworden. Ook onze jongste doet het beter aangezien hij veel minder verbale en fysieke mishandelingen te verdragen heeft door zijn broer. Gezinnen als de onze worden straks gedwongen ons in de maatschappij te storten en het thuis los te laten. Ik vindt het prima maar de maatschappij mag de gevolgen dragen ook voor de traumatische schade die onze zoon oploopt! Bedankt mw. Schippers. Ik hoop dat het bij u thuis allemaal op rolletjes loopt!

 10. Aan Minister Schippers,
  Op 31 mei bespreekt u in het kabinet om fors te bezuinigen in het Persoonsgebonden budget
  (verder Pgb).
  De kosten voor het Pgb lopen fors uit de hand, terwijl het tarief 25% lager ligt dan voor de AWBZ-erkende zorginstellingen die hetzelfde werk doen.
  Uw ministerie heeft dus twee aannames gedaan:
  Mensen in het profiel van de huidige Pgb regeling, gaan zich niet of in veel mindere mate melden bij de zorgorganisaties die in natura leveren. Anders nemen de kosten met 25% toe.
  Mensen met beperkingen kunnen met hun specifieke zorgvraag ook terecht bij de zorginstellingen die in natura leveren.
  Deze twee aannames kan ik zowel op basis van persoonlijke ervaring (Ik ben budgethouder voor mijn vader) en professionele ervaring beargumenteerd onderuit halen. Om het leesbaar en opbouwend te houden doe ik dat op uw verzoek graag een andere keer.
  Nu een oproep aan de vooravond van de kabinetsvergadering. Wanneer deze maatregelen worden doorgezet, borgt u dan dat:
  Mensen die met hun zorgvraag niet terecht kunnen bij de AWBZ-erkende organisaties alsnog gebruik kunnen maken van het Pgb.
  De zorgorganisaties hun aanbod kunnen en moeten aanpassen aan de vraag van de klant, zodat zij kunnen blijven werken, thuis wonen en studeren?
  De zorgorganisaties de uren aaneengesloten zorg anders kunnen en moeten afrekenen dan de kortdurende zorgmomenten?
  De zorgorganisatie het voor de particulier eenvoudig maakt om zelf aanvullenden uren in te kopen?
  De bonafide kleine zorgbureaus met minder administratieve rompslomp aan een AWBZ-erkenning kunnen komen?
  Bestrijden van fraude en afhankelijkheid van het Pgb bij zorgverleners? JA
  Bezuinigen ten koste van leefstijl en onafhankelijkheid van budgethouders? NEE

 11. Wie gaat verantwoordelijk gehouden voor deze vermijdbare schade. Slachtoffers moeten aangifte doen van gewelds delict tegen verantwoordelijke bestuurders van ernstig lichamelijke geweld!Hoe zijn dan eigenlijk deze vergoedingen geregeld m.b.t PGB. Hoe word dit betaald en wat gaat daadwerkelijk richting de cliënt! Want er is een wildgroei van top hulpverleners, ZZPers die zichzelf goed verrijken en van gekkigheid niet weten wat ze met het geld allemaal moeten doen. Krijgen voor hun cliënt de hoogste vergoeding via het PGB want deze aanvragen doen ze namens hun client ook en de hoogste facturatie vind plaats en de inkoop van zorg verlening is compleet dan van een andere kwalificatie , de goedkoopste en dit gaat over tienduizenden euro’s per jaar per cliënt die in de zak gaat. En u snapt natuurlijk dan wel dat deze grote instellingen zichzelf op deze wijze zich goed verrijkt hebben al die jaren. Instellingen waar soms wel honderden PGBers zitten en aanvullende vergoedingen. Als ze maar blijven behandelen , dus cliënt blijven dan leveren ze goed geld op. En vastbinden en drogeren van cliënt is nog steeds wat gebeurt en bedekt gehouden wordt. Maar dit houd men in de doofpot en hier zitten top doofpot deskundigen op die dit begeleiden. Maar nu gaan ze de cliënt zijn rechten schenden door deze te straffen door het verrijken en gegraai van deze beroepsgroep. En natuurlijk zijn er cliënten die dit zelf regelen die hier misbruik in maken en dat kan beter begeleid worden. Want we weten waar de echte problemen en boeven zitten.En dit is ook namelijk het probleem van deze overheid. Er zijn teveel belangrijke personen die zich bevuilt hebben hierin en niet zuiver gehandeld hebben. Wie zijn dan deze personen die hiervoor verantwoordelijk waren en welke functies en werkzaamheden bekleden deze personen nu….allemaal top bestuurders geworden !NPCF, CG Raad en andere top patiëntenorganisatie’s worden dik voorzien van samenwerking overeenkomsten met de beroepsgroep om hierover te zwijgen en deze problematiek waarvan ze op de hoogte zijn en waren bedekt te houden en gewoon verder als vangnet te functioneren zoals ze al die jaren doen om vervolgens de schade’s die ontstaan in doofpot te begeleiden. Hier gaat veel geld naar toe in de vormen van subsidie’s, project subsidies en instellings subsidies. Maar hier zijn ze allemaal heel creatief in om er een naam aan te geven voor dit soort subsidies. En we weten ook wie deelnemen in dit soort clubjes. Zo gaat dit dat dit uitgelopen is naar miljarden wat dit nu kost deze PGB, dacht 2 miljard. Hoeveel gaat er naar de cliënt daadwerkelijk! En zo gaat het niet anders met die andere miljarden. In totaal kost dit ruim 80 miljard deze top gezondheidszorg in Nederland!

 12. Het zijn geen geruchten en het is al lang bekend achter de schermen en vreemd hoe nu iedereen schokkend reageren op deze voor besproken plannen want maanden is dit al bekend. Moreel gezien hebben dit soort bestuurders geen problemen er mee. Dit is allang besloten en er wordt al erna gewerkt alleen wordt dit bedekt gehouden en de doofpotten deskundigen worden heel goed betaald om het te bedekken. Hoe zijn dan eigenlijk deze vergoedingen geregeld m.b.t PGB. Hoe word dit betaald en wat gaat daadwerkelijk richting de cliënt! Want er is een wildgroei van top hulpverleners, ZZPers die zichzelf goed verrijken en van gekkigheid niet weten wat ze met het geld allemaal moeten doen. Krijgen voor hun cliënt de hoogste vergoeding via het PGB want deze aanvragen doen ze namens hun client ook en de hoogste facturatie vind plaats en de inkoop van zorg verlening is compleet dan van een andere kwalificatie , de goedkoopste en dit gaat over tienduizenden euro’s per jaar per cliënt die in de zak gaat. En u snapt natuurlijk dan wel dat deze grote instellingen zichzelf op deze wijze zich goed verrijkt hebben al die jaren. Instellingen waar soms wel honderden PGBers zitten en aanvullende vergoedingen. Als ze maar blijven behandelen , dus cliënt blijven dan leveren ze goed geld op. En vastbinden en drogeren van cliënt is nog steeds wat gebeurt en bedekt gehouden wordt. Maar dit houd men in de doofpot en hier zitten top doofpot deskundigen op die dit begeleiden. Maar nu gaan ze de cliënt zijn rechten schenden door deze te straffen door het verrijken en gegraai van deze beroepsgroep. En natuurlijk zijn er cliënten die dit zelf regelen die hier misbruik in maken en dat kan beter begeleid worden. Want we weten waar de echte problemen en boeven zitten.En dit is ook namelijk het probleem van deze overheid. Er zijn teveel belangrijke personen die zich bevuilt hebben hierin en niet zuiver gehandeld hebben. Wie zijn dan deze personen die hiervoor verantwoordelijk waren en welke functies en werkzaamheden bekleden deze personen nu….allemaal top bestuurders geworden !NPCF, CG Raad en andere top patiëntenorganisatie’s worden dik voorzien van samenwerking overeenkomsten met de beroepsgroep om hierover te zwijgen en deze problematiek waarvan ze op de hoogte zijn en waren bedekt te houden en gewoon verder als vangnet te functioneren zoals ze al die jaren doen om vervolgens de schade’s die ontstaan in doofpot te begeleiden. Hier gaat veel geld naar toe in de vormen van subsidie’s, project subsidies en instellings subsidies. Maar hier zijn ze allemaal heel creatief in om er een naam aan te geven voor dit soort subsidies. En we weten ook wie deelnemen in dit soort clubjes. Zo gaat dit dat dit uitgelopen is naar miljarden wat dit nu kost deze PGB, dacht 2 miljard. Hoeveel gaat er naar de cliënt daadwerkelijk! En zo gaat het niet anders met die andere miljarden. In totaal kost dit ruim 80 miljard deze top gezondheidszorg in Nederland!

 13. Ik ben voorstander om het PGB te laten verdwijnen, aangezien het gebruik van gelden toeneemt en hetgeen er van dat geld daadwerkelijk naar de directe zorg afneemt, mensen en pgb bureautjes worden steeds creatiever in het bedenken hoe ze de zaak kunnen flessen, voor allemaal terug naar de basis (reguliere zorg) hoe moeilijk dit ook vaker is.
  In mijn directe kenniskring ken ik al 3 zaken waarbij de boel wordt geflest, en dit zal maar een topje van de ijsberg zijn, per saldo is dit wel gemeenschapsgeld.

 14. Ik ben moeder van een zoontje van 10 met de dodelijk ziekte van huntington . En ik heb mijn werk opgezegt om er voor mijn zoon te zijn en van hem te genieten . dus ik kan zeggen dat ik afhangelijk ben van de pgb Voor de logeeropvang eens per 4 weken ,zorgboederij , hulp op school en hulp thuis dus in godsnaam ik wil van mijn zoon genieten en er zelf voor zorgen en hem niet in een of andere instantie drukken

 15. Kijk ook eens MACRO-ECONOMISCH:
  -Door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en het langer doorwerken van senioren zijn er veel minder mantelzorgers beschikbaar. Voor de nationale economie is die ontwikkeling goed geweest. Er is nu echter een gedeeltelijk onbetaalde rekening die bij de zorg (PGB) terecht komt. Dat is een teken van kracht van de economie en veel minder van aanzuigende werking van het PGB. Dat is een boodschap die ook door politici kan worden uitgedragen.
  -Budgethouders betrekken hun zorgverleners gedeeltelijk uit een andere pool van mensen dan natura en verblijf zorg instellingen. Dat is heel goed vanwege het dreigende tekort van zorgverleners in ons land door de vergrijzing.
  -Begeleiding individueel gaat bij gehandicapten vaak hand in hand met verzorging en/of verpleging en is vaak een essentieel en zinvol deel van de zorg. De functie begeleiding individueel hoort als hoofdregel te blijven in de AWBZ.

 16. Ik vind het ronduit belachelijk. Ik ontvang een PGB, zodat ik mijn man kan betalen voor alle zorg die ik nodig heb, bijna 20 uur per dag. Hierdoor kan hij dus geen gewone baan ernaast hebben. Als het PGB voor ons weg komt te vallen, staan we letterlijk op straat! En mij plaatsen in een instelling: ten eerste ben ik daar juist uitgestapt vanwege de slechte zorg, ten tweede is verzorging via een instelling nog veel duurder. Het lijkt wel of de overheid mensen met een hulpbehoefte niet meer moet hebben…….

 17. Joost, je weet niet waar je over praat. Heb je zelf wel eens zorg nodig gehad.? En kwam die zorgverlener ALTIJD op HETZELFDE TIJSTIP zodat jij je afspraken na kon komen.? Als je gezond bent en een goede baan en geen “zorgen”, kom je denk ik aan zo’n opmerking als die van jou. Verdiep je eens in de materie en ga eens op bezoek bij een “gehandicpaten gezin” en ervaar hoe en waarvoor een PGB gebruikt wordt…

 18. Dit is een goede ontwikkeling er zijn veel mensen in dit land die helemaal geen zorg nodig hebben maar via een pgb toch zorg krijgen terwijl mensen die echt zorg nodig hebben dat gewoon via een thuiszorginstelling in ZIN kunnen regelen als het echt om de zorg gaat en niet het geld.

 19. Vanuit budgetbeheersing is deze maatregel te begrijpen. De groei van het PGB was lastig te beheersen en met de vergrijzende bevolking is de verwachting dat de groei door zou zetten. Vanuit het ministerie van Financiën dus zeer wenselijk. En dat ministerie heeft na alle overschreidingen de afgelopen jaren ook wel wat te vragen. Daarnaast is het voor VWS heel moeilijk om te bezuinigen op bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg, omdat het nieuwe stelsel bezuinigingen vrijwel onmogelijk maakt. Tegelijkertijd zou een forse bezuiniging op het PGB een historische vergissing zijn. Deze zorgvorm is relatief goedkoop en ontsluit een enorm arbeidspotentieel dat anders niet voor de zorg beschikbaar zou zijn. Daarmee staat deze maatregel haaks op wat er moet gebeuren om betaalbare zorg te garanderen voor de vergrijzende bevolking.

 20. Moeten wij dan al ons “personeel” hulpverleners ontslaan?
  Wij zonder zorg, zij zonder inkomen?
  Is dat de bedoeling?
  Heb ik eindelijk ons leven een beetje op de rit, krijgen wij dit weer…..
  En hoe ga ik dat opvangen?
  Lieve mensen, ik ben al zo moe…Ik kan de zorg voor 3 niet aan zonder goede hulp, die komt wanneer wij die nodig hebben…..

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.