Zorgvisie magazine nr. 1, 2021

  In het eerste nummer van 2021 een interview met de nieuwe inspecteur-generaal van de IGJ, Marina Eckenhausen. Verder aandacht voor preventie, de eerste successen van de Wzd en Wvggz en navolgbare initiatieven in de ggz.

  Aan den lijve: ‘Reflecteren en vragen stellen is effectiever dan een klacht’

  Internist Sabine Pinedo werd met een niertumor opgenomen in het AMC. Haar patiëntervaring was bijzonder vervelend. ‘Bizar dat je zo hulpeloos bent en dan zo behandeld wordt.’ Achteraf bleek de slechte relatie tussen artsen en verpleegkundigen op de afdeling de oorzaak.

  Batenstrategie voor toekomstbestendige gezondheidszorg

  Investeren in de gezondheid van verzekerden zou voor zorgverzekeraars lonend moeten zijn. Dat is het nu niet. De uitwerking van een ‘batenstrategie’, complementair aan de bestaande kostenstrategie, maakt dat wel mogelijk, leggen Thomas Plochg en Peter Hoekstra uit.

  Column: Checks and balances in de zorgketen

  Het wettelijk systeem van checks and balances kent grenzen. Advocaat Simona Tiems adviseert zorgondernemers om te zorgen voor een goed functionerend systeem van checks and balances, ook als de onderneming niet direct onder de reikwijdte van de Wkkgz en de WTZi valt.

  Canoy

  Blog: De zorg ontlasten doe je zo

  Marcel Canoy stelt vijf noodmaatregelen voor om de zorg te ontlasten.

  ‘De zorgsector is ons vertrouwen waard gebleken’

  Marina Eckenhausen, de nieuwe inspecteur-generaal van de IGJ, heeft door de coronacrisis nauwelijks tijd gehad om na te denken in welke richting ze de inspectie wil sturen. Dilemma's genoeg, maar grote kwaliteitsissues heeft de inspectie niet geconstateerd.

  Een kwestie van begrip en vertrouwen

  Ggz-instellingen Arkin en GGz Centraal hebben in samenwerking met Zilveren Kruis geëxperimenteerd met een methode om de administratieve regeldruk voor hun professionals te verminderen. Het is zo succesvol dat hun methode wordt overgenomen in de nieuwe bekostiging van 2022 en nu al als proef beschikbaar is voor alle ggz-instellingen.

  ‘Falen van financiering jeugdzorg kan ons de kop kosten’

  De decentralisatie van de jeugdzorg maakt het steeds moeilijker om hulp aan de meest kwetsbare jongeren gefinancierd te krijgen. Dit drukt zwaar op bestuurder Linda Terpstra en haar organisatie Fier. ‘We organiseren de complexe, landelijk gespecialiseerde, jeugdhulp eruit.’

  Frida van den Maagdenberg: ‘Tevreden over regeling met zorgverzekeraars’

  Ondanks veel overleggen over een nieuwe financiële regeling voor 2021 over de compensatie voor de zorguitval, vond Amsterdam UMC-bestuurslid Frida van den Maagdenberg tijd om persoonlijk kerstpakketten naar de medewerkers te brengen.

  Integriteit van zorgbestuur: niets menselijks is de bestuurder vreemd

  Wat betekent integriteit eigenlijk? Met welke integriteitsvraagstukken krijgen zorgbestuurders te maken? En hoe gaan ze ermee om? Wiede Vissers deed er onderzoek naar.

  Invoering Wzd en Wvggz: wat goed gaat en wat niet

  De zorgvuldige invoering van de Wet zorg en dwang gaat te traag, constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vooral het crisisbeddenprobleem moet rap en in samenspraak opgelost worden. Het kan, bewijzen goede voorbeelden.

  Kavelmodel integreert zorg met gezondheidsbevordering

  Het Kavelmodel van de Stichting HealthKIC wil gezondheidsbevordering met zorg integreren in behapbare regio’s, om te beginnen in de Achterhoek.

  Klem zorgt voor overzicht bij chaos van infusen

  Create4Care Erasmus MC’, een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam, heeft een innovatief product bedacht. Een plastic ‘bloem’ zorgt ervoor dat infuusdraden niet in de knoop raken.

  ggz, NAH+, NAH+-netwerk, gehandicaptenzorg, specialistische ggz,

  Met vereende krachten

  Psychische klachten gaan vaak gepaard met sociale problemen. Daarom werken ggz-organisaties in Zuid-Limburg en Drenthe intensief samen met huisartsen en het sociaal domein. Het leidt tot snellere en beter passende hulp, maar het systeem is er niet op ingericht.

  Neem ‘samen beslissen’ als basis

  Na twee bestuurstermijnen heeft Pieter Vos op 30 november 2020 afscheid genomen als bestuurslid van de NVTZ. Hij staat een sterke positie van de cliënt in de zorggovernance voor.

  ‘Politiek gaat bij arts op schoot’

  Het Zorginstituut gaat zorg die niet passend is uit het basispakket halen. Zal straks de politiek, en niet de arts, bepalen welke zorg patiënten vergoed krijgen?

  Redactioneel Zorgvisie tech magazine nr. 1, 2020

  Redactioneel: Kopzorgen over vaccinatiebereidheid

  Elke dag worden de coronacijfers bekendgemaakt. Vandaag 6575 nieuwe besmettingen. Wanneer u dit leest hopelijk een stuk minder. Flink meer kan ook zodra de Britse variant van het virus daadwerkelijk aan een opmars begint.