Zorgvisie magazine nr. 3, 2021

  Cover Zvm03 270x370

  In deze editie een interview met Karien van Gennip, de bestuursvoorzitter van VGZ. Verder artikelen over onder andere het netwerk geboortezorg, de samenwerking tussen MST en ZGT en de financiële strubbelingen in de jeugdzorg. En de eerste column voor Zorgvisie van LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma.

  Van Duyn Claassen

  Brede samenwerking MST en ZGT moet zorg in Twente houden

  Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) gaan intensiever samenwerken. Zo willen ze de zorg zo veel mogelijk voor de regio behouden, doelmatigheid bevorderen en de kwaliteit verbeteren. De voorzitters van de staven van medisch specialisten lichten de plannen toe.

  Claudia Brandenburg Voorzitter Rvb Adrz

  De agenda van Claudia Brandenburg: ‘Het systeem loopt vast’

  Door samen te werken in een brede Zeeuwse coalitie zet Adrz-bestuursvoorzitter Claudia Brandenburg het vastgelopen zorgsysteem weer in beweging.

  Robin Koops Jtd Online

  Aan den lijve: Ziekte als vertrekpunt

  Diabetespatiënt Robin Koops voelde zich in het ziekenhuis niet gehoord en ontwikkelde zelf een kunstmatige alvleesklier. Hij vertelt erover in de rubriek Aan den lijve in Zorgvisie magazine 03, dat eind april verschijnt. ‘Artsen wíllen wel horen, maar weten het ook niet.'

  Toezicht

  Column: Nog meer toezicht

  Voor het toezicht in de zorg staat een fors wetgevingspakket in de planning. Zullen al deze verschillende wetten ertoe leiden dat de kwaliteit van het toezicht daadwerkelijk verbetert? Janbert Heemstra heeft zijn twijfels.

  Innovatie Floortje Zv

  Floortje helpt zorgmedewerkers kiezen voor de beste technologie

  Welke technologie kunnen we het beste bij deze cliënt inzetten? Online keuzehulp Floortje helpt zorgmedewerkers dat antwoord te vinden en vervolgens in te vullen in het zorgplan.

  Meetinstrumenten

  ‘Innovatie vraagt andere manier van toezichthouden’

  De noodzaak voor disruptieve verandering vraagt ander intern toezicht. ‘Regels zijn contraproductief als ze ingezet worden als harnas’, aldus bestuurder Fenna Eefting.

  Douwe Biesma, bestuursvoorzitter LUMC

  Column Douwe Biesma: Iedereen in loondienst

  De politieke partijen zijn eensgezind over loondienst voor medisch specialisten. Zij wijzen op te veel productieprikkels in het huidige systeem. Maar ik betwijfel of het credo ‘iedereen in loondienst’ wel goed doordacht is.

  Simon Broersma

  Column: Gewoon is niet gewoon

  'Ik gun u ook dat u zich weer eens oprecht verbaast over zaken die wij al lang gewoon zijn gaan vinden', schrijft hoofdredacteur Simon Broersma in zijn redactioneel commentaar in Zorgvisie magazine.

  Karien Van Gennip Ceo Vgz

  Karien van Gennip: ‘De patiëntenrevolutie gaat de zorg veranderen’

  'Ik ben verbaasd dat er geen overall visie is over hoe het zorglandschap in 2030 eruitziet', zegt Karien van Gennip. Het is de eerste van haar 'honderd-dagen-observaties' die de nieuwe topvrouw van VGZ, na talloze virtuele kennismakingen vanuit huis en wandel-bila's, op papier heeft gezet voor intern gebruik.

  Zorgboerderijen

  ‘Het streven is dat iedereen staat voor kwaliteit’

  Op aandringen van de inspectie gaat de koepelorganisatie van zorgboerderijen de komende anderhalf jaar aan de slag met veldnormen en een nieuw keurmerk. Dat moet de kwaliteit van zorg verbeteren.

  Jeugdzorg

  ‘We hebben jarenlang de rekening betaald’

  Sinds de gemeenten in 2015 door de decentralisaties - met een korting - de jeugdzorg in hun portefeuille kregen, komen ze financieel tekort op jeugdzorg. Zeggen ze. Maar is dat wel zo? Dat vragen het ministerie van VWS en verschillende veldpartijen zich af. Onderzoeksbureau AEF onderzocht het. Aan de hand van de resultaten uit dat onderzoek werken werkgroepen nu, moeizaam, aan een advies voor een volgend kabinet.

  Genderdiversiteit

  Sekse en gender maken verschil in de gezondheidszorg

  Ziektes manifesteren zich niet even vaak en niet op dezelfde manier bij mannen en vrouwen. En medicatie heeft niet altijd hetzelfde effect bij mannen en vrouwen. Meer onderzoek naar en onderwijs in de verschillen is nodig.

  Inkoopkaders Inzetten Op Digitalisering

  Stappen zetten in digitalisering

  Als het aan Zilveren Kruis, VGZ, Menzis en CZ ligt, gaan de zorgaanbieders volgend jaar hard aan de slag met digitalisering. Andere wensen zijn samenwerking en stimulering van kwaliteit, passende zorg en best practices. Dat schrijven de zorgverzekeraars in hun inkoopkaders voor 2022.

  Geboortezorg

  Zorgstelsel begrenst de ambities

  Als pionier op het gebied van integrale zorg loopt de geboortezorg tegen de grenzen van het Nederlandse zorgstelsel aan. De aansluiting tussen geboortezorg en andere zorgdomeinen is nodig om de sterfte rond de geboorte terug te dringen.

  Acute Zorg

  Van twee naar één traumacentrum

  Het acute zorglandschap in de hoofdstad gaat radicaal op de schop. Amsterdam UMC concentreert de acute zorg versneld op locatie AMC. Het OLVG doet dat op OLVG-West. 'Wij garanderen de traumazorg in een gebied met 3,5 miljoen mensen.'

  Zorgcirkel

  Wegens succes verlengd

  Woonzorgorganisatie De Zorgcirkel zet een pilot met crisiszorg aan huis voort. Dankzij het FACT-team VVT is het aantal crisisopnamen sterk verminderd en zijn huisartsen en familie bijzonder tevreden. Beter nog: De Zorgcirkel stelt dat de investering van 300.000 euro een maatschappelijke besparing heeft opgeleverd van 2 miljoen euro.