Zorgvisie magazine nr. 3, 2022

  Cover 6 2022

  Behalve het kennismakingsinterview met VWS-minister Ernst Kuipers, leest u in dit magazine onder meer: hoe geven vvt-organisaties de ouderenzorg van de toekomst vorm, de klinkende resultaten én de prijs van domeinoverschrijdende samenwerking, tips voor samenwerken in netwerken en tips hoe uw zorgpersoneel te ‘re-animeren’ na de coronacrisis. Lees ook de informatieve rubrieken!

  ziekenhuisbestuurders, zittingstermijn

  Ziekenhuisbesturen steeds groter, bestuurders sneller weg

  Een bestuursteam van een ziekenhuis blijft gemiddeld 2,9 jaar in ongewijzigde vorm zitten. Elk jaar wisselen gemiddeld 51 bestuurders van instelling.

  Nieuwbloed

  Susanne Bentvelsen: ‘Taal is het transportmiddel in een organisatie’

  Ze startte als neerlandica met het doel journalist te worden. Nu staat Susanne Bentvelsen aan het roer van Aveleijn, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Nervous Man Faced With Problem

  Ggz en gehandicaptenzorg regio Utrecht worstelen met Wet zorg en dwang

  Het is de gehandicaptenzorg en de ggz in de regio Utrecht nog niet gelukt om de beddenpuzzel voor mensen met een verstandelijke beperking in crisis op te lossen. Door een financieel gat in de wetgeving is zo’n crisis een worsteling.

  Henk Gerla (2)

  De agenda van Henk Gerla: ‘We kijken verder dan alleen de ziekte’

  Henk Gerla, lid raad van bestuur Zorg en Zekerheid, heeft in zijn agenda veel tijd ingeruimd voor preventie en positieve gezondheid. Hij spreekt erover in verband met de afschaffing van de collectiviteitskorting. Zelf traint hij voor een hardloopwedstrijd van 10 kilometer.

  Stephanie Schoonhoven, De Clercq Advocaten Notariaat

  Column Terecht: Is mijn belang verstrengeld?

  Ondanks alle nieuwe regelgeving en codes zal eenieder steeds opnieuw alert moeten zijn of en wanneer hij als bestuurder of toezichthouder een tegenstrijdig belang dient. Daarvoor waarschuwt kandidaat-notaris Stephanie Schoonhoven-Stoot.

  GezondVeluwe

  GezondVeluwe verschuift met succes zorg van ziekenhuis naar eerste lijn

  Al voordat de term in de mode kwam, werkten zorginstellingen op de Noordwest-Veluwe aan de juiste zorg op de juiste plek. Nu laten cijfers zien dat 5 miljoen euro op zorgkosten is bespaard van alle zeventienduizend 75-plussers in de regio. Maar dat is niet het enige.

  Grensoverschrijdend gedrag

  Werken aan een veilige werkcultuur

  De schandalen van seksueel ­grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik bij het tv-programma The Voice en voetbalclub Ajax zijn ‘food for thought’. Ook zorgbestuurders buigen zich over de vraag hoe ­veilig hun organisatie is en hoe zij kunnen bijdragen aan een veiligere werkcultuur.

  Simon Broersma

  Redactioneel: de bonus van de witte jas

  Op 10 januari van dit jaar stond het kabinet- Rutte-IV dan eindelijk op het bordes. Negen maanden van aftasten, ruziën, uitsluiten, informeren en formeren werden daarmee afgesloten.

  Ouderenzorg660

  Samenwerken aan ouderenzorg van de toekomst

  Om de grote vraag in de toekomst het hoofd te bieden, zijn ouderenzorgorganisaties hard bezig te innoveren. Zorgvisie neemt de stand van zaken op bij vier organisaties.

  Passendezorg B

  Van zinnige zorg naar passende zorg

  Passende zorg wordt het leidende principe voor de bekostiging van zorg, de zorginkoop, het verzekerd pakket, de risicoverevening en het toezicht.

  Innovatie B

  FysiekFabriek vergemakkelijkt het leven met een beperking

  De ontwerpers van FysiekFabriek vormen een netwerk van cliënten, ontwerpers en 'handige Harry's' om samen een op de persoon toegesneden hulpmiddel te maken. Zorgorganisatie Focus neemt het concept over.

  Douwe Biesma, bestuursvoorzitter LUMC

  Column Douwe Biesma: Bij concentratie van zorg komt veel kijken

  Het nieuwe kabinet gaat werk maken van concentratie van zorg. Concentratie zou leiden tot meer doelmatigheid, lagere kosten en betere uitkomsten.

  Netwerkzorg A Fotolia

  Samenwerken in solide netwerken

  Samenwerken in netwerken is de enige manier om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Drie ervaringsdeskundigen over hoe ze solide netwerken bouwden.

  Tips Personeel Fit

  Zorgmanagers, geef teams de tijd voor herstel na de crisis

  Leidinggevenden moeten nu extra alert zijn op hun zorgprofessionals, waarschuwen crisisadviseurs van ARQ IVP. 'De meeste ongelukken gebeuren niet bij de beklimming van een berg, maar bij de afdaling.'

  Minister Ernst Kuipers

  Ernst Kuipers heeft ‘veel meer samenwerking’ voor ogen

  Meer samenwerking is hét thema voor Kuipers als minister. Met als speerpunten acute, hoogcomplexe en eerstelijnszorg. Omdat het goed is voor de patiënt. Ook over de thema's loondienst en passende zorg laat hij zich uit.

  Geboortezorg B

  Bekostiging geboortezorg: compromis Kuipers ‘het best haalbare voor nu’

  Minister Kuipers wil de integrale bekostiging van de geboortezorg in 2023 opnemen als reguliere bekostiging. De monodisciplinaire bekostiging blijft ernaast bestaan.