Zorgvisie magazine nr. 6, 2022

  In het septembernummer van Zorgvisie magazine deelt Floortje Scheepers haar inzicht in de oorzaken en oplossingen voor de wachtlijsten in de ggz. Verder in dit nummer onder veel meer een artikel over hoe in twee regio’s dankzij domeinoverstijgende samenwerking de ouderenzorg overeind wordt gehouden. En laat u inspireren door het aanstekelijk enthousiasme waarmee twee jonge professionals de zorg proberen te verbeteren.

  Bas Baanders

  Nieuw bloed: ‘Alles komt samen in mijn werk in de zorg’

  Na zijn studie Hebreeuws en cello rolde Bas Baanders via de ict de zorg in. Eerst als bestuurssecretaris bij het Groene Hart Ziekenhuis, later als directeur-bestuurder van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

  Floortje Scheepers, netwerkzorg, lvb, ggz,

  Floortje Scheepers: ‘Het medische model is te dominant in de ggz’

  We moeten in de ggz naar een systeem waarin het veel meer gaat om het persoonlijke verhaal en wat iemand nodig heeft, meent Floortje Scheepers, psychiater en afdelingshoofd psychiatrie in het UMC Utrecht.

  Succesvolle pilots leggen basis voor toekomstbestendige ouderenzorg

  Regionale, domeinoverstijgende samenwerking moet de ouderenzorg overeind houden. Na succesvolle pilots zien de zorgaanbieders in de regio's Zuid-Holland-Noord en Westland, Schieland en Delfland de toekomst van de ouderenzorg met vertrouwen tegemoet.

  Samen medewerkers opleiden voor de zorg

  Personeelstekorten bij een groeiende zorgvraag. Het dwingt werkgevers om tot creatieve oplossingen te komen. Samen medewerkers opleiden voor de zorg is zo'n oplossing. Het Catharina Ziekenhuis en zelfstandig behandelcentrum Equipe Zorg-bedrijven leiden in het nieuwe schooljaar samen anesthesiemedewerkers op.

  Topwerkgevers vertellen hoe ze de titel verdiend hebben

  Effectory doet al zo'n twintig jaar onderzoek naar medewerkerstevredenheid. Ieder jaar reikt het een World-class Workplace-keurmerk uit aan organisaties die bovengemiddeld scoren op betrokkenheid en werkgeverschap. Dit jaar mogen acht zorginstellingen zich Beste Werkgever 2022 noemen. Zorgvisie sprak met vijf van hen.

  ‘Aandacht vragen en meer bekendheid geven’

  Zorgvisie zet jonge professionals die hard aan de weg timmeren in het zonnetje. Zoals Cato Habets en Wardell Amerika, dertigers die zich vol enthousiasme inzetten voor hun sector en degenen die ervan afhankelijk zijn.

  Inhaalrace naar verduurzaming

  'Terwijl de race tegen de klok al lang begonnen is, wacht de Nederlandse zorgsector op het officiële startsein', aldus Gupta Strategists. Het adviesbureau schetst een veranderstrategie, waarin VWS en zorgverzekeraars de gangmakers van de duurzaamheidstransitie zijn.

  Secret box

  Geen tijd om een echt gesprek te voeren

  26 zeer verschillende patiënten in vierenhalf uur tijd. Dankzij de efficiënt werkende specialist lukt het om iedere patiënt te zien en vooruit te helpen. Of 'samen beslissen' en 'passende zorg' in zulke werkomstandigheden gaan vliegen, is de vraag.

  Medicatie scannen

  Verbeterde medicatieveiligheid dankzij digitalisering van het bereidingsproces

  Bij het klaarmaken van medicijnen in ziekenhuizen kan veel misgaan. Om de risico's te minimaliseren, is Dijklander Ziekenhuis als een van de eerste ziekenhuizen bezig het bereidingsproces bij alle afdelingen te digitaliseren.

  Aad Koster, NVTZ, toezichthouder zorg, rvt zorg, rvt, governance,

  NVTZ zoekt ‘vers’ bloed voor raden van toezicht

  De NVTZ schat dat slechts 20 procent van de raden van toezicht (rvt’s) met een jonge toezichthouder of trainee werkt. Daarom werkt de vereniging aan een opleidingscampagne voor meer jonge toezichthouders.

  Stephan Valk

  De agenda van Stephan Valk: ‘We zetten ons in voor meer mentale gezondheidscentra’

  In de agenda van Stephan Valk heeft 12 juli een zwart randje. Op die dag in 2021 kwam bij een geweldsincident op een van de locaties van Parnassia een beveiligingsmedewerker om het leven. De bestuursvoorzitter staat stil bij die gebeurtenis. Verder stonden ook besprekingen over het concept-IZA en aanbestedingen met de gemeenten op het programma.

  ouderenzorg

  Met minder geld meer levenskwaliteit voor mensen met dementie

  Een sociale benadering van dementie verbetert de kwaliteit van leven. De aanpak vraagt minder medewerkers met een zorgachtergrond en kan daarom bijdragen aan een oplossing voor het personeelstekort. Maar de zoektocht naar structurele bekostiging in het stelsel van Zvw, Wlz en Wmo verloopt moeizaam.

  Samenwerken

  Met wie contracteert de patiënt?

  Zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid om de patiënt duidelijkheid te verschaffen met wie deze juridisch gezien een behandelingsovereenkomst heeft, betogen de auteurs.

  LUMC, Douwe Biesma,

  Kwaliteit en niet een getal bepaalt concentratie

  Complexe zorg vraagt om voldoende ‘vlieguren’. Zo legitimeert VWS zijn inzet voor de nieuwe volumenorm van 100 ingrepen per instelling per jaar. Concentratie van zorg is goed verdedigbaar vanwege de onmiskenbare relatie tussen volume en outcome bij veel aandoeningen. Dus hulde voor het lef om concentratie op de agenda te zetten, maar waarop is het getal van 100 gebaseerd?