Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Maximaal 4,4 miljard te korten op de care

De ambtelijke werkgroep die naar de bezuinigingen in de langdurige zorg heeft gekeken, ziet vier verschillende modellen die voor miljarden aan besparingen kunnen opleveren in 2015. Een model waarbij de AWBZ blijft bestaan, eentje waar burgers zelf veel meer uit eigen zak gaan betalen, eentje waarbij de gemeenten een grote rol spelen en een waar de AWBZ naar de verzekeraars gaat.
Maximaal 4

Eén enkele bezuinigingspost komt opvallend genoeg in alle vier de bezuinigingsvarianten voor. Dat is het schrappen van de subsidie voor de MEE organisaties.

Doorstart AWBZ

In de variant ‘Versoberde AWBZ’ blijven de zorgkantoren gewoon bestaan. De totale bezuinigingswinst van dit model is 4,4 miljard euro. Binnen de mogelijkheden wordt in deze variant de efficiency vergroot door onder andere een herschikking van de regionale contracteerruimtes. Goed presterende regio’s worden dan de norm bij de herschikking. De aangekondigde overheveling van de revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt uitgevoerd. Voor het overige worden er pakketmaatregelen genomen en worden de eigen bijdragen verhoogd. Andere bezuinigingsposten in dit scenario zijn het einde van de aanspraak op begeleiding en dat de eerste 90 minuten persoonlijke verzorging per week niet meer worden vergoed.

Zelfredzaamheid

De tweede variant heet ‘Eigen Regie’ en gaat uit van een hoge mate van zelfredzaamheid van mensen. Dit model levert 3,7 miljard euro op. Mensen gaan hierin zelf zorg regelen, woonruimte huren en zo meer zelf organiseren. En dat met zoveel mogelijk eigen middelen. Langdurige zorg is in dit toekomstbeeld eerst en vooral een verzameling diensten die mensen zelf inroepen bij familie, buurtbewoners of bij professionals. De gedachte is dat als de cliënt zelf opdrachtgever is, dit prikkelt tot optimaal doelmatige zorgverlening. In dit model hoort onder andere alleen verblijf in verzorging of verpleeghuis bij intensieve zorgbehoefte en geen gehandicaptenzorg voor mensen met een IQ hoger dan 70.

Gemeenten

In de variant ‘Zorg Dichtbij’ wordt aangesloten bij de directe leefomgeving van de burger en wordt verbinding gezocht met wonen, welzijn, werken en onderwijs. Dat spaart vier miljard euro uit. De gemeente staat in deze variant dicht bij de burger en is daarom in staat om rekening te houden met de wensen, beperkingen en mogelijkheden van burgers. De gemeente zorgt daarom, in een voorzieningenwet, voor het compenseren van de beperkingen van de burger. Bij dit bezuinigingsscenario hoort onder andere een doelmatigheidskorting van vijf procent.

Zorgverzekeraars

Ten slotte is er de variant ‘Zorg Verzekerd’. Dit model gaat ervan uit dat ook de langdurige zorg onderdeel is van de Zvw. Dat levert 3,1 miljard euro bezuinigingswinst op. Concurrerende zogverzekeraars bieden in deze variant polissen aan waarmee zowel de kortdurende curatieve zorg, als de langdurige zorg zijn verzekerd volgens de bekende spelregels van de Zvw: mensen zijn verplicht zich te verzekeren tegen betaling van een substantiële nominale premie. Zij kunnen elk jaar van verzekeraar wisselen omdat verzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren. Doordat de prikkels en mogelijkheden voor risicoselectie sterk zijn gereduceerd, is de hoop dat de premieconcurrentie tussen zorgverzekeraars zich uiten in het scherp inkopen van goede en efficiënt geleverde zorg voor hun verzekerden. Er is in dit model geen contracteerplicht meer en er is voldoende prijsflexibiliteit aan de aanbodzijde, hetzij via maximumtarieven hetzij via vrije prijzen. Er is een cliëntengroep binnen de langdurige zorg voor wie het verzekeringsmodel minder vanzelfsprekend is. Het betreft een relatief kleine groep gehandicapten met een beperkte sociale zelfredzaamheid en een complexe zorgvraag. Voor deze groep blijft ook in het ‘Zorg Verzekerd’-scenario een collectieve voorziening langdurige zorg. Bezuinigingsposten in dit model zijn scheiden van wonen en zorg inclusief het verhogen van de extramurale bijdrage, budgetkorting op het Overheidsorgaan Langdurige Zorg (OLZ) en een doelmatigheidswinst van vijf procent. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Het hele rapport van de commissie

esdfd

AcitZ: ‘Burgers moeten zelf betalen voor ouderenzorg’

Getouwtrek gemeenten en verzekeraars over AWBZ

Zorgverzekeraars willen zorgspaarregeling

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

3 REACTIES

  1. Derk, misschien gaat William kort door de bocht, maar de bezuinigingsvoorstellen gaan dit ook. Het afschaffen van dit soort diensten gaat op de langere termijn veel kosten op leveren, zeker als het drastisch gaat ipv geleidelijk. Zo kun je ook een paar miljard per jaar besparen door het budget voor het onderhoud van wegen en spoor volledig te schrappen en dan te zeggen dat de gemeentes, de ANWB, de verzekeraars of de burgers zelf het maar op moeten lossen, maar da’s ook weinig constructief. Toch is dat exact waar die vier voorstellen op neerkomen. Haal de zorg via MEE weg en je verplicht de gemeenten indirect om de medewerkers van MEE die net met ontslaggeld ontslagen zijn weer aan te nemen. Dat is geen besparen, dat is lasten verschuiven. Wees dan realistisch en kijk hoeveel efficienter je kunt werken door bepaalde taken die nu dubbel gedaan worden samen te voegen: iedereen die ik ken in de zorg klaagt over de administratie-last, de overlap tussen organisaties en de inefficientie van bijv. het UWV. Doe daar ’s wat aan, maar niet met de botte bijl, maar met beleid.

  2. Lees alle reacties
  3. William, dit is een beetje tekort door de bocht. Dit zijn voorstellen net zoals het bezuinigen op het ambtenarenapparaat een voorstel is. We moeten overal goed naar kijken. Overal vallen efficientieslagen te maken. In de care en ook bij de overheid. Bij de overheid wordt hard gewerkt om de zorg in goede banen te leiden. We doen het dan ook internationaal gezien erg goed.
    Dit voorstel is er door de journalist uitgepikt, omdat het lezers trekt en emotie oproept. Het is straks aan de politiek om van alle voorstellen iets te maken.

  4. Het is toch van de gekke , dat Ambtenaren alleen aan zich zelf denken. Waarom bezuinigen zij zich niet als eerste weg.Kijk eens wat een enorme Burocratie de Ambtenaren in het leven hebben geroepen. In Euro s omgerekend Miljarden en dat kunnen zij voor de Zorg opleveren.M.a.w. Ambtenaren laat je omscholen voor sociaal werk en werk in de zorg , en veel problemen zijn opgelost en je krijgt voldoening in je werk dan alleen achter een Bureau zitten en allemaal onzin te bedenken. Politiek denk eens na en maak de Tweede Kamer kleiner en hef de 1e Kamer op; etc..

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.