Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties18

Menzis vordert miljoenen van pgb-houders terug

Mark van Dorresteijn
Menzis Zorgkantoor vordert meer dan honderd pgb’s terug in de regio Twente. Redenen voor de vorderingen zijn: niet compleet bestede pgb’s, fraude of onvoldoende verantwoording. Het gaat volgens Menzis om een totaalbedrag van miljoenen euro’s.
Menzis vordert miljoenen van pgb-houders terug

Om doelbewust misbruik van pgb’s in de toekomst te voorkomen, pleit Menzis onder andere voor het scheiden van taken van de pgb-bemiddelingsbureaus. Michael Verheul, woordvoerder Menzis: “Op dit moment voeren de bureaus zowel bemiddeling, beheer als de zorg uit. Wanneer de uitvoering wordt overgelaten aan derden, kunnen de bureaus minder makkelijk uren declareren die niet zijn gewerkt.”

Gedeclareerde uren

Menzis heeft de mogelijkheid om de administratie van pgb-bureaus in te zien. “Wat we op papier zien klopt vaak wel. Maar zonder gegevens van de belastingdienst kunnen wij echter niet zien of de zorgverleners daadwerkelijk ingehuurd zijn. Deze gegevens zijn namelijk niet beschikbaar voor ons. Het komt voor dat cliënten onder een hoedje spelen met een kantoor, dan wordt het voor ons erg moeilijk om fraude op te sporen.” Daarnaast zijn er veel klanten de dupe van de praktijken van dubieuze bemiddelaars, stelt Verheul. “Klanten zetten bijvoorbeeld in vertrouwen hun handtekening op een blanco pagina, dat is niet de bedoeling. Zo gaan klanten een overeenkomst aan zonder dat zij precies weten welke.”

Sneller uitspraak

“Mochten klanten opmerken dat zij niet de zorg krijgen die zij nodig hebben, dan adviseren wij altijd om aangifte te doen, zodat diegene die ervoor verantwoordelijk is, aangepakt kan worden. We zouden overigens graag zien dat er sneller uitspraak wordt gedaan in fraudezaken. Ook al leveren wij een compleet rapport met bewijzen, dan kan het nog een jaar duren voordat de uitspraak plaatsvindt. Wanneer er sneller wordt opgetreden, werkt dat als waarschuwing naar het veld.”

Keurmerk

Verder kan een wettelijk verplicht keurmerk zorgen voor minder misbruik van pgb-gelden. “Op dit moment is het voor iedereen mogelijk om een bureautje te starten”, stelt Verheul. “Voor klanten is het daardoor onduidelijk bij welk bemiddelingsbureau zij moeten zijn. Met een keurmerk weten de pgb-houders waar zij aan toe zijn.”

Juiste doeleinden

Verheul laat tot slot weten dat het bij veel pgb-houders wel goed gaat en dat de meeste bureaus goed te werk gaan. “We willen ook absoluut niet dat het pgb verdwijnt, het is een waardevolle aanvulling op zorg in natura. We moeten wel zorgen dat het AWBZ-geld aan juiste doeleinden, zorg, wordt besteedt. Vooral omdat er veel mensen op de wachtlijst staan, terwijl anderen misbruik maken van het pgb-geld.” (Zorgvisie – Mark van Dorresteijn | Twitter)

Lees ook:

Menzis verscherpt controle op fraude met pgb’s

OM vermoedt pgb-fraude bij Hanimeli

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

18 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. @ fred.vande.laar : Als er sprake is van schuldregeling of beslaglegging van de belastingen mag (volgens de regels) b.v het vkb niet ingeschakeld worden want dan wordt het gehele bedrag terug gevorderd en zit iemand helemaal in de problemen. Informeer goed voor u een externe instantie inschakeld die u helpt, want zodra het beheer van geld uit handen wordt gegeven bestaat de kans dat het PGB stopt. Daardoor hebben instanties die geld willen zien de macht om van alles op te leggen omdat ze weten dat je niets zal/kan ondernemen op straffe van het verlies van je PGB. Door die regels is het moeilijker zelfstandig te blijven, terwijl zorg in natura niet altijd een oplossing biedt, vooral in complexe situaties waar de artsen niet meewerken of fouten maken en daardoor veel meer kosten dan normaal moeten worden betaald waardoor schuld kan ontstaan.

 3. Er zou meer opgelet moeten worden waar het zorggeld naar toe gaat.
  Daar bedoel ik mee welke instantie staat deze wel goed aangeschreven.
  Op welke naam wordt de het zorggeld overgemaakt en op wat voor
  rekeningsnummer.
  Gaat het wel direct naar de instantie of naar het persoon die het nodig heeft.
  En wat gebeurt er als het persoon overlijd en waar blijft het restende geld.
  Dit zijn zo maar een paar dingen waar scherper opgelet kan worden.

 4. Het PGB is bedoeld voor de client die zelfstandig de zorg inkoopt en daarover de regie voert.
  Het is wellicht nog onvoldoende bekend dat de SVB en de afdeling budgetbeheer van de Sociale dienst de administratie kan doen voor een vriendenprijsje.
  Ik adviseer de clienten om http://www.regelhulp.nl of http://www.svb.nl og http://www.info-wmo.nl te raadplegen.
  Ik adviseer de client ook om voor thuiszorg en andere zorgvormen contact op te nemen met Uw zorgverzekeraar.

 5. Niks allochtonen.Zelf ben ik werkzaam bij een client die het PGB door puur Nederlands bureau laat beheren en die tevens bemiddelt,waarbij het bureau zich enorm verrijkt door de PGB´s die worden beheerd zonder dat de clienten inzage hebben. Niks geen transparantie bij dit bureau alleen een zorgverlener waarbij er uurlonen varierend van 6 euro tot 15 euro per uur worden betaald ongeacht of het gaat om verpleegkundige hulp, zorg of huishoudelijk werk.
  De client heeft geen enkele inzage in zijn/haar eigen PGB en weet niet eens op hoeveel uren men recht heeft.Uren hulp die uitvallen worden niet gecompenseerd.Zowel bureau als zorgverleners hebben geen keurmerk.Elk uur verdiend het bureau meer aan bemiddeling en beheer dan ik die het uitvoerend werk verricht.De client waar het PGB voor bedoeld is komt zwaar tekort aan kwaliteit en uren van zorg zonder dit zelf te beseffen.
  Maar hoe makkelijk is dit niet, de doelgroep is tenslotte de zwakkere in de samenleving.Wat ben ik blij met deze controle. Menzis ga zo door want buiten Twente is ook nog veel geld terug te halen bij bemiddeling c.q. beheerbureaus.Wat triest is aan het hele verhaal dat mensen of het nu gaat om PGB,ZIN of welke andere organisatie dan ook zich flink verrijken aan gemeenschapsgelden die bedoeld zijn voor hulp,zorg en verpleging.

 6. Het allerbelangrijkste van PGB en ZIN is de controle erop. Hou de lijnen kort , want de meeste kosten zijn de Overhead-kosten. Dit gaat ten koste van de Clienten. De Politiek laat te veel gebeuren en controleert te veel achteraf. Mijn motto is : Preventief te werk gaan !

 7. Natuurlijk wordt her hier en daar gefraudeerd. Maar kennelijk vraagt niemand zich af waarom mensen frauderen. Dat is namelijk niet alleen vanwege het geld. Veel vaker omdat de zorg zo ingewikkeld is geworden dat het haast onmogelijk is om op niveau van het individu het geld goed te besteden. Niemand fraudeert met zijn inkomen, omdat inkomen vrij besteedbaar is. Het kan ingezet worden voor datgene, dat iemand denkt nodig te hebben. Fraude impliceert dat er een mechanisme is dat alles wil beheersen. Een tegemoetkoming van de belasting lees een belasting aftrek is ook een vorm van subsidie. Dat bedrag kan in zorg worden geïnvesteerd of uitgegeven aan andere zaken. Het PGB is doel gericht, maar schiet ook te kort in die optiek. Het maakt namelijk geen fijnafstemming mogelijk. Het is veel gedurfder om iemand een bedrag te geven en deze daarna uit te sluiten van additionele zorg. Daarmee zeg je namelijk ok je krijgt deze hoeveelheid en besteedt het goed. Maar kom daarna niet weer aankloppen. Hiermee wil ik zeggen dat zorg transparanter moet worden, eenvoudiger en gelimiteerd. Zorg inkopen is net als boodschappen doen. Met een bepaald bedrag zo goed mogelijke zorg, zo goed mogelijk uitkomen. Dat gebeurd nu niet. In zorgland zijn de meeste mensen afhankelijk om een keuze te maken. Als gevolg hiervan springen dubieuze bureaus in een gat, waar ze helemaal niet thuis horen. En blijft de zorg beneden maat. Te laat, niet adequaat, te duur, te ingewikkeld, te ondoorzichtig en te veel eenheidsworst. Niet ingespeeld op een specifieke situatie. De enige manier om fraude te voorkomen is zorgen dat de regels zo flexibel zijn dat fraude in feite niet kan plaatsvinden. Omdat je met fraude niet beter af bent.

 8. @ saskia van wijcheren,
  uw reactie slaat natuurlijk nergens op. Volgens mij was die mw die fraudeerde in lelystad geen Allochtoon maar een Hollandse. Voordat u wat roept is het handig om eerst onderzoek te doen. dwaas!
  On topic. PGB is een goed stelsel voor de mensen die het nodig hebben, mits er een goede controle van instanties is.

 9. Ik ben het erg met het standpunt van Menzis eens. Maar ik vraag me ook af of allerlei controles en regelingen het moreel-maatschappelijke probleem van fraude wel kunnen oplossen. In dit geval: frauderen over de rug van mensen met een handicap. Is er ooit een onderzoek geweest waarin bekeken werd of fraude in deze tijd vaker voorkomt dan 50 of zelfs 100 jaar geleden? En of de wijze van frauderen verandert? En welke maatschappelijke factoren er aan ten grondslag liggen?

 10. Zorgbemiddeling is wel degelijk een must, er is een partij nodig die de zorg voor de client organiseert. Hoe komt een client anders aan direct vervang bij ziekte van een zorgverlener, vakantievervang, diploma & ID controle, opstellen van het zorgplan, extra hulp als de client ineens achteruit gaat, en belangrijker de aleving van het zorgplan. Dat zijn zaken die zowel de zorgverlener als de zorgvrager niet zelf kunnen doen. Ik ben het ermee eens dat de markt kapot is gemaakt door malafide bureau’s. Echter ik werk al 10 jaar in deze branche en ik merk dat erg veel mensen precies weten wat ze willen in de zorg (zelfregie), maar vanwege leeftijd handicap niet in staat zijn om dit zelf te organiseren. Juist dan is het belangrijk dat er iemand naast hen staat die voor hen opkomt. Een onafhankelijke partij die tegen een eerlijke en heldere vergoeding zorgt dat afspraken tussen client, zorgverleners, gemeenten, zorgkantoren, ciz en cak goed op elkaar worden afgestemd.
  Ik snap dat het voor buitenstaanders moeilijk is om te beseffen hoe complex zorgvragen kunnen zijn echter ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik al 10 jaar lang op een eerlijke en oprechte wijze mensen help bij de organisatie van zorg en dat naar veler tevredenheid …

 11. Prima bericht en goed van Menzis om hier publiek een uitspraak over te doen! Ik snap alleen niet waarom die bemiddelingsbureau’s überhaupt bestaan?! Mensen met een PGB dienen zelf op zoek te gaan en kunnen anders gratis advies inwinnen bij WMO loket, MEE, Bureau Jeugdzorg, enz. Bijzonder dat dit nog steeds mag. Zorg en PGB beheer dienen gescheiden te worden, in hoeverre dat al niet zo is.

 12. Wie doet controle over de werkzaamheden en de kwaliteit die worden uitgevoerd van medische specialisten want inmiddels is jaren bekend dat dbc’s of niet kloppen, dubbel verstuurt worden of ook niet hebben plaatsgevonden. Dit wordt openlijk geopenbaard en iedereen lacht en zwijgt in congressen. We hebben het dan over deze beroepsgroep. En dan spreken we over een vergissing in de administratie. Bij de burger is het fraude en of diefstal! Gaan ook maar eens die ziekenhuizen, medische specialisten en instellingen onderzoeken. We zullen schrikken letterlijk over de aantoonbare criminele handelingen die bewust zijn gedaan. We spreken over een omvang die het artikel van hierboven in laat verdwijnen.

 13. Menzis laat zien dat men verstand van zaken heeft! ik denk dat dit een hele goede manier is om misbruik van PGB aan te pakken en tevens is het dé manier om bij te dragen aan de bezuinigingen. Ook is het van belang dat cliënten of ouders/verzorgers een handtekening zetten onder de factuur alvorens het naar een bemiddelingskantoor gaat. Die weten immers nooit of de gefactureerde zorg/begeleiding overeenkomt met de daadwerkelijk afgenomen. Dat weet alleen de cliënt zelf en/of zijn/haar vertegenwoordigers. Wel hoop ik nu dat andere extreme bezuinigings maatregelen nu achterwege blijven, want dat zou de “doodsteek” zijn voor de keuze vrijheid voor cliënten en voor kleinschalige (woon)zorg initiatieven.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.