Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Minister presenteert plan van aanpak voor ouderen die langer thuis willen wonen

Redacteur Zorgvisie
Om ouderen langer en prettiger thuis te laten wonen, heeft minister De Jonge van VWS medio 2018 het programma 'Langer Thuis' gelanceerd. De afgelopen periode is er gewerkt aan de uitwerking van het programma, wat heeft geresulteerd in een plan van aanpak. ‘Voor elke actielijn zijn concrete doelen en acties geformuleerd’, aldus De Jonge.
thuiswonende ouderen eenzaamheid
Foto: iStock

Het programma is onderdeel van het Pact voor Ouderenzorg. Er wordt gewerkt aan één verbindend doel: dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

Actielijn 1: Goede ondersteuning en zorg thuis

Het plan van aanpak beschrijft onder meer de doelstellingen die de partners gezamenlijk willen behalen en de acties die daaraan bij gaan dragen. Dit zijn de belangrijkste acties die horen bij de actielijn ‘goede ondersteuning en zorg thuis’:

 • Om bewustwording onder ouderen te creëren, gaat seniorenorganisatie KBO-PCOB het netwerk ‘Vitaler ouder worden’ opzetten. Het netwerk zal zich vooral richten op preventie, met als doel dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en gezond blijven.
 • Zorgverzekeraars en gemeenten hebben afgesproken dat zij de samenwerking in de regio gaan verstevigen en zo snel mogelijk toewerken naar landelijke dekking in de samenwerking.
 • De Jonge wil negentig miljoen euro steken in de ontwikkeling van thuiszorgtechnologie. Via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) komt de komende drie jaar jaarlijks dertig miljoen euro beschikbaar.
 • Gegevensuitwisseling tussen cliënt en professional moet vergemakkelijkt worden via innovatieregeling InZicht. De Jonge: ‘Het is tevens mijn voornemen om begin 2019 de subsidieregeling InZicht open te stellen. Ook hiervoor is de komende drie jaar jaarlijks dertig miljoen beschikbaar.’ Het doel van het programma is om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven van de cliënt in langdurige zorg. Door het ontsluiten en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen van de cliënt ondersteund.
 • Er komt meer ruimte in de contractering voor de inzet van specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn en acute keten. Hier is structureel zes miljoen extra op jaarbasis beschikbaar voor gesteld.
 • Men moet een actueel inzicht krijgen in de juiste beschikbare zorgplekken in de regio door verbreding van regionale coördinatiefunctie van tijdelijk verblijf.
 • In elf regionale overleggen acute zorgketen (ROAZ-en) worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg.

Actielijn 2: Mantelzorger en vrijwilligers in zorg en welzijn

De belangrijkste acties van de actielijn ‘mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn’:

 • Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en empoweren
 • Er komt een landelijke campagne om meer mensen bewust te maken van mantelzorg
 • Het verbeteren en toegankelijker maken van het ondersteuningsaanbod, inclusief respijtzorg
 • Het vrijwilligersbeleid moet worden ondersteund. Het is van belang dat gemeenten zo gunstig mogelijke randvoorwaarden creëren voor de lokale inzet van vrijwilligers in tal sectoren.

Actielijn 3: Wonen

De belangrijkste acties van de actielijn ‘wonen’:

 • Nieuwe woon(zorg)vormen moeten tot stand komen door het opzetten van een stimuleringsregeling. Zowel in de planfase als in de bouwfase hebben bewonersinitiatieven en sociale ondernemers problemen om de financiering rond te krijgen. De stimuleringsregeling is erop gericht deze initiatieven te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening.
 • Er moet een ondersteuningsteam worden opgericht. Zowel bij het in kaart brengen van de lokale opgave als bij het toepassen van een aanpak om mensen geschikt te laten wonen, ligt een belangrijke taak bij gemeenten. ‘Gemeenten die hieraan behoefte hebben, bieden we hulp om hierbij een slag te maken’, zegt De Jonge. ‘We zijn aan het inventariseren wat de behoefte is bij gemeenten.’
 • Op 1 september 2018 is de Rijksbouwmeester begonnen met de Community of Practice. De community is een netwerk dat ervoor moet zorgen dat nieuwe vormen van wonen en zorg die bedacht zijn, ook daadwerkelijk tot stand komen.
 • Met Platform 31 wordt een experimentenprogramma opgezet dat moet leiden tot jaarlijks tien goede voorbeelden van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen.

Betrokken partijen

In het programma ‘Langer Thuis’ werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in nauwe samenwerking met de betrokken partijen VNG/NDSD, ZN, ActiZ, Aedes, LHV, InEen, KNGF, KNMP, PPN, V&VN, Sociaal Werk Nederland, Verenso, Mezzo, NOV, KBO-PCOB, ZorgthuisNL, Patiëntenfederatie, VNO-NCW en MKB-Nederland en BZK. Voor de zomer van 2019 wordt er een programmabrede voortgangsrapportage gepubliceerd, waarin ook de eerste nulmeting zal zijn opgenomen.

1 REACTIE

 1. Langer thuis is een goed initiatief, maar als wijkverpleegkundige zie ik dat veel instanties die hier mede invulling aan moeten geven, geen mensvisie gestuurd beleid hebben maar een euro gestuurd beleid. Denk hierbij aan vele gemeenten, die het sociale domijn weg bezuinigd hebben en als grondhouding voor de WMO de regel hanteren, hoe kunnen we de hand op de beurs houden, ipv wat is er gegeven de situatie nodig. Als deze grondhouding niet veranderd sterft ieder plan in schoonheid.
  Meer mensen bewustmaken van mantelzorg, vind ik een bijzonder onderdeel. Mantelzorger wordt je door de situatie waarin je verkeerd en de akties die vanuit je gevoel en betrokkenheid doet voor de zorgvrager. Vanuit deze perseptie vraag ik me af wie en wat er bewust moet worden gemaakt? Werkers in de zorg kennen en herkennen de mantelzorger en de kwetsbaarheid ervan. Als de mantelzorger “omvalt” moeten er passende oplossingen voor de zorgvrager worden gezocht. Het zou mooi zijn als we dit weten te voorkomen, maar daar moet de mantelzorger ook ontvankelijk voor zijn, en als het niet is te voorkomen, hoe de situatie dan ( tijdelijk) kan worden opgevangen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.