Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties6

Politiek laat recht op ouderenzorg vallen

Redacteur Zorg+Welzijn
Cliënten, zorgaanbieders en verzekeraars verzetten zich hevig tegen de overheveling van de AWBZ-zorg naar een sociale voorziening. ‘Het leidt tot ongelijke zorg, zonder dat ouderen zelf iets te kiezen hebben.’ Alle politieke partijen, met uitzondering van het CDA, willen de AWBZ afschaffen en van de ouderenzorg een sociale voorziening maken, blijkt uit de doorrekening van het CPB.
Politiek laat recht op ouderenzorg vallen

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, brancheorganisatie voor verpleging en verzorging ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland willen het recht op zorg waarborgen door de langdurige zorg over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. De langdurige zorg omvormen tot een sociale voorziening betekent dat het ‘verzekerd recht op zorg op basis van landelijke criteria’ zal verdwijnen. Het CPB constateert dat bijna alle politieke partijen kiezen voor omvorming van de huidige AWBZ in een sociale voorziening.

Zorgverzekeringswet

NPCF, ActiZ en ZN onderkennen dat er iets in het systeem van ouderenzorg moet veranderen.

‘Er komen grote personeelstekorten aan en het aanbod van zorg moet beter aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen.’ Zij pleiten ervoor verpleging, verzorging en thuiszorg over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. ‘Wat geen echte zorg is, moet langs andere wegen worden gefinancierd. Onderbrengen van de begeleiding in de Wmo is daarvan een goed voorbeeld.’ Ook zou de financiële samenhang de zorg effectiever maken doordat financiële schottten verdwijnen.

Aantasting

De brancheorganisaties en de patiëntenfederatie waarschuwen voor aantasting van gelijke rechten van zorgvragers: ‘In een verzekering blijft gewaarborgd dat mensen recht hebben op zorg en iedereen gelijke toegang heeft tot zorg. Niet onder verantwoordelijkheid van gemeenten, die dat allemaal verschillend aanbieden.’

Regelarme zorg

Het CPB ziet ook ‘een einde aan de decennialange ontwikkeling waarin de langdurige zorg stapje voor stapje het karakter kreeg van een verzekerd recht op basis van landelijk uniforme criteria. Niettemin hoeft de overgang naar een sociale voorziening volgens het CPB niet groot te zijn: ‘zodra de AWBZ een voorziening is, hoeft het beschikbare budget niet allesoverheersend te zijn.’ Het CPB verwacht overigens dat ‘het concept van Buurtzorg of regelarme zorg iets goedkoper kan zijn. Voor een belangrijk deel zou de winst moeten komen uit vermindering van de regels die de zorgaanbieders zichzelf opleggen.’

Stijging kosten

Het CPB verwacht dat uitvoering van de AWBZ door individuele zorgverzekeraars ‘een opwaarts effect zal hebben op de kosten. Zowel op de apparaat- en uitvoeringskosten, als op de uitkeringen. Het CPB berekent een stijging van 2, 25 procent van de uitkeringen. ‘Omdat niet alleen de gebruikers van zorg en de zorgverleners, maar ook de zorgverzekeraars belang krijgen bij zoveel mogelijk budget.’ Dit zal een extra groei van de zorgkosten met 0,25 procent per jaar betekenen.(Zorgvisie – Carolien Stam / foto: ANP Roos Koole)

Lees meer

Politiek wil extra bezuinigen op zorg

CPB gaat op stoel politiek zitten

Politiek reageert positief op advies zorgkosten Klink

Pragmatische politieke consensus

6 REACTIES

  1. Onze uitstekende zorg/behandeling wordt door erg veel verschillende instanties zeer regelmatig gecontroleerd. De afgelopen jaren is hierin fors geinvesteerd door ons allemaal.Mijn vraag is of door alle regelgeving en inspecties de zorg ook veiliger/beter is geworden, dus minder doden en gewonden nav de gegeven zorg?

  2. Lees alle reacties
  3. Van harte eens met Rob en Adje: ben eens gaan tellen hoeveel externe instanties zeggenschap eisen op basis van vaak zelfontworpen regeltjes, die niet of nauwelijks gestoeld zijn op formele wetgeving. Bij 30 ben ik opgehouden met tellen. Je kunt een hele organisatielaag missen als er niet zoveel gebemoei is van buiten door lieden die vooral druk zijn met hun eigen werk en bijbehorende faciliteiten in stand te houden. Goed voor de werkgelegenheid, maar voor datzelfde geld zouden er nog veel meer mensen betaald aan het werk gehouden kunnen worden in de uitvoerende ondersteuning. We zijn een land van wantrouwen en onzekerheid geworden. Vandaar ook zoveel consultants en verzekeringen: laat een ander de stinkende boodschap brengen en we smeren onze lasten uit over de gemeenschap.

  4. Inderdaad R.v.d.Z. In de horeca hoor je af en toe een ober zeggen: ik kom zo bij u , terwijl hij doorloopt. In de zorg hoor je dat ook, GEREGELD.Daarna vergeten de verzorgenden , GEREGELD , de verzorgden , door allerlei “”regeltjes “”, op tijd te verzorgen, maar in dit Regeltjesland zijn alleen de smoezen perfect geregeld, q.e.d.

  5. Politiek is politiek, de uitkomsten over de mogelijke overheveling moeten we afwachten. Ik zie een regel staan van het CPB, nl. dat zorgaanbieders zichzelf zoveel regels opleggen. Dan weet je echt niet waar je het over hebt. Kwaliteitskaders (voeding, medicatie, kwaliteitswet, etc. etc.), regels inspectie, zorgkantoren, zorgregistratie, accountants, arbo, brandweer, ga maar door, worden de zorgaanbieders opgelegd en minitieus gecontroleerd. Wanneer we moeten besparen dan moet bij al die controlerende instanties ingegrepen worden, zowel in regeldrift als controleurs die zichzelf aan het werk houden.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.