Verenso: ‘Behoefte aan regelgeving voor starten kleinschalige woonvormen groot’

Startende zorgaanbieders met kleinschalige woonvoorzieningen hebben de zorg voor kwetsbare ouderen vaak niet op de rails. Ook zijn de randvoorwaarden niet altijd op orde. Dat concludeert Verenso.
verenso, kleinschalige woonzorg, ouderenzorg,
Inzet van de minister op Eén tegen Eenzaamheid zou een versnellende factor van het programma zijn, blijkt uit de onderzoeksbevindingen. Foto: iStock
RAPPORT

De IGJ, Verenso en de

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Rol van de specialist ouderengeneeskunde in kleinschalige woonvormen
Sector:
Ouderenzorg
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Afkomst:
Verenso
Auteur:
Anoniem
Aantal pagina’s :
27
Verschijningsdatum:
20 december 2018
Samenvatting:

De IGJ, de LHV en Verenso signaleren dat startende zorgaanbieders met kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen vaak onvoldoende zorg waarborgen. Daarnaast zijn randvoorwaarden niet altijd op orde. Om de positie van de specialist in deze nieuwe woonvormen te verduidelijken, heeft Verenso een verkennend onderzoek verricht. Voor dit verkennend onderzoek heeft Verenso elf specialisten ouderengeneeskunde geïnterviewd, die gezamenlijk bij minimaal 24 kleinschalige woonvormen betrokken zijn.

De onderzoekers benadrukken dat dit onderzoek een verkenning is en dat harde cijfers over de knelpunten gebaseerd op dit onderzoek niet kunnen worden geconcludeerd. Hierbij geven zij als kanttekening dat de specialisten ouderengeneeskunde die met de onderzoekers gesproken hebben, mogelijk meer knelpunten ervaren en dat positieve punten hierdoor ondergesneeuwd zijn. Wel constateren de onderzoekers dat de gesignaleerde knelpunten onwenselijk zijn.

Kennisniveau zorgmedewerkers te laag

De onderzoekers concluderen dat specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in zelfstandige particuliere woonvormen meer knelpunten melden dan de specialisten die werkzaam zijn in een kleinschalige woonvorm die vanuit een grotere zorgorganisatie is opgezet. De praktijk wijst uit dat nieuwe zorgaanbieders vaak onvoldoende goede zorg waarborgen. Zo werken de medewerkers volgens de geïnterviewde specialisten wel met hun hart, maar is het kennisniveau te laag.

De specialisten signaleren ook dat er in particuliere woonvormen minder aandacht is voor scholing of dat er een beperking opleidingsbudget beschikbaar is. Daarnaast zijn werkbare richtlijnen en protocollen en benodigde hulpmiddelen niet altijd beschikbaar.

Visie en verantwoording

Verder ontbreekt in veel gevallen een adequate bestuurlijke visie en duidelijkheid over verantwoording. De specialisten bemerken in de praktijk dat startende, kleinschalige woonvormen een categorie patiënten opneemt die te complex is. Zij maken zich daarom zorgen dat deze groep patiënten niet de benodigde zorg krijgt, dan wel tot het levenseinde. Dit leidt tot problemen, aangezien patiënt en mantelzorger dit wel verwachten.

De specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat zij nog zoekende zijn in het nieuwe zorglandschap en hebben behoefte aan handvatten om taken en verantwoordelijkheden beter te organiseren. De financiering loopt volgens hen ook stroef, doordat de particuliere woonvormen hun diensten vaak uit meerdere ingekochte pakketten bestaan. De specialisten geven aan dat de bekostiging voor de geleverde zorg ingewikkeld en tijdrovend is.

Patiëntgerichte zorg

Wel zijn de specialisten tevreden over de samenwerking met de huisartsen. Bovendien zien zij dat de patiënt bij startende, kleinschalige woonvoorzieningen centraal staat en dat de medewerkers beter bekend zijn met de gewoonten en voorgeschiedenis.

Aanbevelingen

Voordat een specialist ouderengeneeskunde aan de slag gaat binnen een kleinschalige woonvorm, is het belangrijk om heldere afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden en benodigde randvoorwaarden voor goede zorg en behandeling. Deze afspraken moeten zowel met het bestuur als met de betrokken huisartsen gemaakt worden. Verenso adviseert het ministerie van VWS om zorg te dragen voor een minimale basis van kwaliteit als het gaat om de oprichting van kleinschalige woonvormen. Aangezien de gesignaleerde problemen door meerdere partijen landelijk worden gemeld, lijkt er behoefte te zijn aan regelgeving voor het opzetten van kleinschalige woonvormen.

Verenso gaat in gesprek met de LHV om te onderzoeken hoe constructieve samenwerking gestimuleerd en op lokaal niveau ondersteund kan worden.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.