IGJ: veilige zorg in Lelystad dankzij zorgverleners en managers

Het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen leverde risico’s op voor de patiëntveiligheid. Dankzij de toewijding van zorgverleners en managers konden patiënten toch rekenen op veilige zorg. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Foto: ANP Robin Utrecht
RAPPORT

Op 25 oktober 2018 werd

Premium

Wilt u dit artikel lezen?

U heeft helaas geen geldig abonnement op dit account. Neem een proefabonnement of sluit een abonnement af om dit artikel te kunnen lezen.


  • Onbeperkt alle premium artikelen en rapporten lezen
  • Online de artikelen uit het magazine lezen

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Veerkracht en betrokkenheid. Goede zorg na overdracht uit MC IJsselmeerziekenhuizen
Sector:
Ziekenhuis
Soort:
Zorginhoudelijk
Afkomst:
IGJ
Auteur:
Ronnie van Diemen-Steenvoorde, Inspecteur-generaal IGJ
Aantal pagina’s :
23
Verschijningsdatum:
31 december 2019
Samenvatting:

Samenwerking en veiligheid

Is de samenwerking in de regio zodanig georganiseerd dat goede, veilige en toegankelijke geboortezorg mogelijk is en blijft?

Geconcludeerd kan worden dat door het in een kort tijdsbestek wegvallen van MC IJsselmeerziekenhuizen er ingrijpende verschuivingen hebben plaatsgevonden in het geboortezorglandschap in de regio. Inspanningen door de aanwezige eerstelijns verloskundigenpraktijken en de omliggende ziekenhuizen hebben geleid tot het continueren van goede, veilige en toegankelijke geboortezorg. In de samenwerking is in VSV verband en tussen ziekenhuizen op inhoud en organisatie de basiszorg op orde maar daarnaast is er enige ruimte voor verbetering.

Aanvankelijk gingen de verloskundigen en zwangeren er vanuit dat de sluiting tijdelijk zou zijn. Nu inmiddels zeker is geworden dat er in de toekomst geen klinische verloskunde in Lelystad geboden gaat worden, is duidelijk dat de geboortezorgketen op een andere, toekomstbestendige, wijze vorm gegeven moet gaan worden. De inspectie verwijst verder naar het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’ (juli 2019). Het is noodzakelijk om goede ketenafspraken te maken. Dit betreft met name afspraken over proactief handelen bij thuissituaties, en de eerder genoemde parallelle acties. Ook de werkdruk van zorgverleners v 5 De verantwoording over het toezicht overgenomen zorg door SJD is vastgelegd in een separaat rapport.

Overdracht en veiligheid

Was de overdracht van zorg zodanig georganiseerd dat er redelijkerwijs veilig zorg gegeven kon worden?

Geconcludeerd kan worden dat de organisatie van de wijze van overdracht van zorg niet heeft geleid tot onveilige situaties. Patiënten werden in de gelegenheid gesteld om hun patiëntendossier op te halen (USB-stick) dan wel om toestemming te geven voor het inzien van het patiëntendossier door de nieuwe zorgaanbieder.

De nieuwe zorgaanbieders werkten volgens een zorgvuldig ingericht proces om toegang te krijgen tot een patiëntendossier na verkregen expliciete toestemming van een patiënt. Bij de nieuwe zorgaanbieders werden opmerkingen gemaakt over de lange doorlooptijd alvorens men kon beschikken over de patiëntendossiers van patiënten bij wie de behandelrelatie door dezelfde arts werd gecontinueerd. Uiteindelijk beschikten alle zorgaanbieders over de noodzakelijke patiëntgegevens om de zorg te kunnen continueren.

Voldeden de overnemende zorgaanbieders?

Voldeden de zorgaanbieders die zorg overnamen uit voormalig MC IJsselmeerziekenhuizen op de getoetste thema’s – waaronder het patiëntenproces, de personele en de ruimtelijke capaciteit, de toegankelijkheid en het beheer van patiëntendossiers en de governance/besturing – aan de voorwaarden voor goede zorg?

Geconcludeerd kan worden dat de getoetste zorgaanbieders, die zorg van MC IJsselmeerziekenhuizen hebben overgenomen, ten tijde van de inspecties goede en veilige zorg leverden waarbij aantoonbaar voldaan werd aan de getoetste randvoorwaarden om de overgenomen zorg veilig en goed te kunnen leveren.

2 REACTIES

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.