Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

reacties en brieven

Vanaf 2009 krijgen aanbieders in de AWBZ betaald op basis van zorgzwaartepakketten (zzp’s). Welk zzp cliënten nodig hebben, dat bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) met behulp van de ‘zorgzwaartescorelijst’.
reacties en brieven

Welk zzp cliënten nodig hebben, dat bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) met behulp van de ‘zorgzwaartescorelijst’. De indicatiesteller vult in waar de cliënt allemaal hulp bij nodig heeft en via een geheime rekensom – de zogenaamde beslisregels – rolt daar een advies uit. Hoe zwaarder het zzp, hoe meer geld de zorgaanbieder krijgt. Zijn bestuurders blij met dit systeem? Zorgvisie peilde de meningen.

Marian Kaljouw, Ko Portengen en Mieke Hollander

Het nieuwe financieringssysteem voor de ouderenzorg brengt het voortbestaan van verpleeg-huizen in gevaar en vergroot de omvangrijke arbeidsmarktproblemen in verpleeg- en verzor-gingshuizen. Marian Kaljouw, Ko Portengen en Mieke Hollander zien donkere wolken hangen boven een sector die het toch al zwaar te verduren heeft gehad. Lees hier het hele artikel

Pieter de Kroon, bestuursvoorzitter Vanboeijen, gehandicaptenzorg:

“Zorgzwaartebekostiging kan een belangrijke stap voorwaarts zijn: cliënten krijgen een indicatie die past bij hun hulpvraag, met een passend budget waarin zij inzicht krijgen. In de praktijk is nog wel onduidelijk of de toegekende indicaties recht doen aan de zorgzwaarte. Zeker bij een aantal groepen met extreme zorgzwaarte. Maar als we erin slagen dat goed op te lossen is dit systeem toch een stap vooruit. Ik hoop dat het een opmaat is naar inkoop door de cliënt zelf, in plaats van door het zorgkantoor. Dan krijgen we écht een transparanter systeem.”

Dick Dam, directeur Stichting Thebe, ouderenzorg:

“Het principe, daar kun je niet tegen zijn. Het gaat meer om de uitwerking. Essentieel is natuurlijk dat er niet meer geld beschikbaar komt dan het huidige budgettaire kader. Dan ben je dus nog steeds niet bezig de financiering te baseren op wat de cliënt vraagt.

De zorgzwaartescorelijst hebben we nu goed onder de knie, maar de scores die eruit rollen kunnen we niet altijd in overeenstemming brengen met de zorg die we leveren. In uren leveren we bijvoorbeeld zzp 7, maar het advies dat de beslisregels opleveren is dan zzp 5. En dat is structureel het geval bij heel veel cliënten. Ik denk dat aan die beslisregels nog veel verbeterd kan worden.”

Cees van der Togt, tot 19 maart 2008 bestuurder OsiraGroep, ouderenzorg:

“Er is nog steeds te weinig geld, maar ik denk dat het wel beter wordt verdeeld. De basisopzet is goed. In het algemeen kunnen wij redelijk met het systeem uit de voeten. Wat wantrouwen wekt, is dat de overheid hiermee heel verfijnd aan de knoppen kan draaien. Ze kan de definitie van de zzp’s veranderen met een simpel briefje aan het CIZ. Eind 2007 heeft VWS opeens de beslisregels veranderd. Daardoor kwamen mensen opeens in lagere zzp’s terecht. Dit soort acties, zonder uitleg te geven, zet kwaad bloed. Ik denk dat we wel enige bestendigheid in het systeem moeten hebben. Een van de problemen in onze sector is dat we de veranderingen nauwelijks kunnen bijbenen, ook in onze administratie. Dus ik zou zeggen: voer het in en houd het dan een tijdje stabiel.”

Durk Kooistra, bestuurder ’s Heeren Loo, gehandicaptenzorg:

“Ik ben blij met de zzp’s, omdat het altijd heel lastig is het gat te dichten tussen de hoeveelheid geld die je krijgt en de zorg die je biedt. De objectivering van de indicaties en de tarieven leidt tot duidelijkheid tegenover de cliënt en diens vertegenwoordiger. Ik vind ook dat het nu moet doorgaan per 2009. Als er nog aanpassingen nodig zijn, kan dat later nog. Maar er moet nu geen uitstel of afstel komen.

Juist omdat ik blij ben met de zzp’s, vind ik dat het op een ordentelijke manier moet gebeuren. Het draagvlak wordt niet groter als de indeling van de zzp’s zomaar opnieuw berekend wordt. Dat eind vorig jaar niet alleen de tarieven zijn aangepast maar ook de indicatie, ligt heel gevoelig, juist ook bij de cliëntvertegenwoordigers. Een nuancering is wel dat het bij zzp7, waarover in de gehandicaptenzorg veel te doen is, gaat om een lastige categorie bewoners: licht verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen. Die groep is niet altijd zo makkeljik in te delen. Dat deze mensen nu anders zijn ingedeeld, hoeft dus niet per se reden te zijn voor wantrouwen.”

Organisatieadviseur Ferdinand Nauta, ouderenzorg:

“De prijzen van de zzp’s zijn gebaseerd op een bepaalde personeelsmix. Daardoor moeten zorgaanbieders heel kritisch kijken naar de inrichting van hun organisatie. Dat is positief. Wat ik daarentegen vervelend vind is dat de beslisregels zijn aangepast, zonder rekening te houden met de profielen van de zzp’s. Sinds die aanscherping komt ook bijna niemand meer in zzp 7 of 8, hoeveel zorg ze ook nodig hebben. In het algemeen vind ik wat er uit de zorgzwaartescorelijst komt niet zo verkeerd. Het is meer de manier waarop de indicatie tot stand komt, waar ik kritiek op heb. Het Centrum Indicatiestelling Zorg ziet negentig procent van de cliënten niet, het is een papieren operatie. De oude indicaties waren aanzienlijk hoger.”

Bonnes Venema, bestuursvoorzitter Sutfene, ouderenzorg:

“Ik vind zorgzwaartebekostiging een goede benadering. Je krijgt veel beter zicht op hoeveel zorg nodig is per cliënt en waar die recht op heeft. Een bezwaar vind ik wel de kloof tussen de huidige budgetten en de indicatiestelling in zzp’s. Er moet simpelweg meer geld komen. Maar dat ligt niet aan het systeem op zich. Een ander bezwaar is dat nog onduidelijk is hoe de kapitaalslasten erin verwerkt worden. Je zou de dupe kunnen worden als je een heel goed gebouw hebt. Het is in het nieuwe systeem heel duidelijk waar cliënten recht op hebben. We moeten ons er heel bewust van zijn dat we niet meer dan dat kunnen doen. Voor een aantal leuke dingen is geen ruimte meer, met name voor activiteiten. Per saldo gaat Sutfene er waarschijnlijk iets op achteruit. Dat komt doordat wij tot nu toe toeslagen krijgen voor bijvoorbeeld palliatieve zorg en CVA-patiënten.”

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.