Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

RVS kraakt normering topinkomens

Mark van Dorresteijn
De Raad van State vindt het wetsvoorstel voor de verdere verlaging van topinkomens in de zorg slecht onderbouwd en waarschuwt voor negatieve gevolgen.
RVS kraakt normering topinkomens
Foto: ANP Martijn Beekman

Minister Plasterk kondigde eind 2013 een aanpassing aan voor de Wet Normering Topinkomens (WNT). In een voorontwerp van een aanpassing van de Wet normering topinkomens (WNT 2) staat dat zorgbestuurders vanaf 1 januari 2015 geen 130 maar nog slechts 100 procent van een ministersalaris mogen ontvangen als maximale bezoldiging voor hun werkzaamheden. De norm geldt voor nieuwe contracten. Voor bestaande contracten is een afbouwregeling. Het plan komt nog geen jaar na de invoering van de eerste WNT. Directeuren en toezichthouders in de zorg evenals de VNG gaven al aan dat zij het zeer oneens zijn met de aanpassing. Nu uit ook de Raad van State forse kritiek op plannen van Plasterk.

Rechtvaardiging

De Raad van State merkt op dat in het wetsvoorstel geen rechtvaardiging wordt geboden voor de forse aanpassing van de recentelijk in werking getreden normen van de WNT. ‘Daarmee neemt de regering zonder nader onderzoek en motivering, een jaar na het in werking treden van de WNT, al weer afstand van de normen die daarin waren vastgesteld.’ Bovendien, stelt de adviesraad, werd de verlaging al eerder voorgesteld tijdens de behandeling van de eerste WNT. De aanpassing werd uitdrukkelijk bij amendement voorgesteld en verworpen. De raad is van oordeel dat consistente en houdbare wetgeving niet kan inhouden dat een bezoldigingsnorm die na jaren van discussie is ingevoerd als noodzakelijke maatregel om recht te doen aan de opgelopen achterstand in salarissen, een jaar later met een kwart wordt verlaagd met de stelling dat deze zo maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtiger en verantwoord wordt, zonder dat daar enig nader onderzoek of toelichting voor wordt gegeven.

Aanpassing in strijd met EVRM

De aanpassing is niet alleen slecht onderbouwd, maar ook in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) dat voorziet in “het ongestoord genot van eigendom”. Om daar een uitzondering op te maken, moet een toereikende motivering van de noodzaak gegeven worden. ‘Dit geldt des te meer indien, zoals wordt voorgesteld, al na een jaar de motivering waarop de WNT berust, wordt losgelaten en de bezoldigingsnorm met een kwart wordt verlaagd. De Afdeling adviseert de voorgestelde aanscherping in het licht van het voorgaande nader te bezien.’

Arbeidsmarktpositie

Tot slot gaat de Raad van State in op de arbeidsmarktpositie. Volgens Plasterk hoeft er niet gevreesd te worden voor de arbeidsmarktpositie van de publieke en semi-publieke sector. Ook hier mist volgens de Raad van State een onderbouwing waarom dat zo is. Juist omdat de effecten van de eerste WNT nog niet goed gemeten zijn. ‘Met aanscherping van de normstelling in dit stadium bestaat het risico op onvoorziene en/of ongewenste (neven)effecten, en mogelijk nadelige gevolgen voor het functioneren van de desbetreffende organisaties, die weer nieuwe maatregelen noodzakelijk maken’, concludeert de Raad van State.

 

 

3 REACTIES

  1. Lees alle reacties
  2. ‘het ongestoord genot van eigendom’
    Prima bij een private onderneming, maar ik weet werkelijk niet waar het over gaat met betrekking tot publieke middelen die bekostigd worden door alle burgers. Wanneer bestuurders of wie dan ook ongestoord willen genieten van eigendom, laat men zich dan afvragen of een publieke functie uiteindelijk de juiste is. Indien ja, geniet dan van wat je rechtens de wet toekomt, en dat is al heel wat, want men draagt per definitie niet de eindverantwoording die de minister president of de minister dagelijks met zich meezeult. Indien niet, krabbel achter je oor en ga iets anders doen… De vraag is echt of de publieke sector op buitensporige geldgedreven bestuurders zit te wachten, wat nog al eens wordt verondersteld, vanwege allerlei kwaliteiten. Ik geloof daar ook in, echter er is ook een publieke maat, en die moet je aanstaan of niet… Ik sta versteld van de naar mijn inziens, misplaatste moed waarmee men nog de Wet Normering Topinkomens probeert teniet te doen (na alles wat we aan salarissen/bezoldigingen voorbij hebben zien komen in de top 50). Tuurlijk moet die wet voldoen, maar het lijkt me dat inhoudelijke argumentatie waarom we een dergelijke wet in het leven hebben moeten roepen niet nog een keer moet worden bediscussieerd…

  3. Eens even kijken………wat zijn de gevolgen voor de leden van de Raad van State (vaak zelf met tientallen toezichtfuncties mede betrokken bij de uitwassen van voorbije jaren) bij een stevig normeren…………op een of andere manier komt er iets m’n hoofd van ‘de slager keurt………’. Toch heel apart dat dit fenomeen blijft rondhangen bij de happy few en zelfs barricadeclubs (althans voorheen) dit thema nauwelijks aansnijden of zitten die bestuurders daar ook weer bij die happy few. Heel apart allemaal…..

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.