Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties11

RVZ: ouderenzorg moet op de schop

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Burgers moeten zich beter voorbereiden op ouderdom en meer zelf betalen. Zorgverleners moeten beter samenwerken om de zorg aan huis te verbeteren. Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) in het advies Redzaam ouder.
RVZ: ouderenzorg moet op de schop

De RVZ vindt dat er te veel ouderen te vroeg worden opgenomen in verpleeg- en verzorgingshuizen.Het onnodig verlies van zelfredzaamheid en afhankelijkheid van overheidsvoorzieningen komt doordat ouderen worden overvallen door de organisatorische en financiële gevolgen van ouderdom. Het ontbeert ze aan een sociaal netwerk dat kan helpen om thuis te blijven wonen, wat de meeste mensen eigenlijk willen. Kinderen wonen te ver weg en steeds meer vrouwen willen werken. De ouderen zien vervolgens geen ander alternatief dan opname in een intramurale voorziening.

RVZ: helft ziekenhuisopnames door vallen

Een andere oorzaak voor het verlies aan zeldzaamheid is dat ouderen onvoldoende oog hebben voor de risico’s van ouderdomsgebreken. Een derde van de 65-plussers valt minstens een keer per dag. Ongeveer de helft van de ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door heupfracturen. Ook de eerstelijnszorg heeft geen systeem om op tijd dreigend functieverlies te signaleren. Daardoor worden risicogroepen te laat gesignaleerd.

RVZ: beter voorbereiden op ouderdom

De RVZ vindt dat mensen zich veel vroeger dan nu moeten voorbereiden op het ouder worden en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. In een zorgverklaring kunnen burgers vastleggen wat voor soort oude dag ze willen hebben, hoe ze dat denken te organiseren en betalen.

Een ander probleem is dat de intramurale voorzieningen onvoldoende aansluiten bij de behoefte, terwijl de zorg in de buurt nog niet gereed om de zorgvraag op te vangen. De extramurale zorg is versnipperd. Er zijn te veel professionals en organisaties bij betrokken: huisartsen, thuiszorginstellingen, welzijnswerk, gemeenten, ggz-instellingen, woningcoöperaties. De samenwerking laat te wensen over.

RVZ: multidisciplinaire teams voor zorg aan huis

Zorgverleners moeten in de optiek van de RVZ samen gaan werken in transmurale multidisciplinaire teams. Daarin stellen huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners een behandelplan op voor een oudere. Huisartsen zijn eindverantwoordelijk. De coördinatie van de zorg rondom een thuiswonende oudere kunnen ze overlaten aan wijkverpleegkundigen. De geriatrische expertise van huisartsen moet worden versterkt en de teams moeten samenwerken met medisch specialisten, zoals geriaters, specialisten ouderengeneeskunde en ouderenpsychiaters.

RVZ: verklein pakket

Een derde advies om verschraling van de ouderenzorg te voorkomen is een wijziging van het zorgstelsel. De raad stelt voor om het collectieve verzekerde pakket te beperken tot medische zorg. Lichtere zorgvragen, zoals thuishulp, begeleiding en persoonlijke verzorging zou voor eigen rekening moeten komen. Een andere mogelijkheid is het verzekerd pakket intact te laten en ouderen die meer zelf betalen te belonen met meer keuzevrijheid. In alle scenario’s moeten burgers meer zelf gaan betalen voor wonen en zorg. (Zorgvisie – Bart Kiers, beeld: Roos Koole)

Lees meer:

Kwaliteit niet beter door stijgende kosten ouderenzorg

Meewerkend voorvrouw goed voor kwaliteit ouderenzorg

Buurtzorg staat model voor thuiszorg

11 REACTIES

 1. Ik heb de nodige vraagtekens bij dit stuk.
  Steeds meer vrouwen willen werken?
  Een derde van de ouderen van 65 jaar en ouder valt tenminste 1x per dag? Waar komen deze cijfers vandaan? Deze uitspraak gaat in ieder geval niet over thuiswonenden.
  Helft van opnames in het ziekenhuis betreft heupfracturen?
  Verzorgingshuizen bieden steeds vaker verpleeghuiszorg op meerzorgafdelingen, als het CIZ goed indiceert komen ouderen ook niet te ‘licht’binnen
  De 1ste lijn zou onvoldoende signaleren, waar is deze conclusie op gebaseerd?
  Ik ga maar niet verder,
  teveel??? bij dit stuk tekst
  m.i.totaal geen onderbouwde informatie.

 2. Lees alle reacties
 3. Alweer worden de ouderen als boosdoeners van een duur zorgsyteem gezien.
  Na jaren in de zorg te hebben gewerkt bleek dat nu ook een grote groep jongeren vanaf jonge leeftijd zorg cq medicatie nodig hebben. Met een vooruitzicht nooit 100% aan de maatschappij te kunnen bijdragen. Dat gaat eveneens vele miljarden kosten. Voor een bepaalde groep ouderen zou de drempel tot zelfdoding wel eens erg laag kunnen worden zoals de zorg voor hen nu wordt afgespiegeld. Maar mischien is dat wat men wil bereiken?

 4. @een ouder wordende mens: volgens mij heet dat eigen regie. Als er behoefte is aan collectiviteit, zal bij mindere of meer mate ook een bepaalde mate van autonomie moeten worden ingeleverd. We willen in de maatschappij echter de voordelen van het individualisme, maar als het mis gaat de opvang van het collectivisme, de schuld aan andere geven en zeker ook de kosten en verantwoordelijkheid bij anderen neerleggen. Daar van zijn de grenzen bereikt.

 5. In de kern zal de zorg voor ouderen niet veranderen. Ouderdom komt met gebreken en we worden ouder. Waar de zorg en intensieve zorg wordt verleend, is eigenlijk niet zo interessant. Noem het een verzorgingshuis, noem het een verpleeghuis, of noem het bij de mensen thuis. Chronisch zieken die veel zorg en ondersteuning, dicht in hun buurt of op afroep nodig hebben, zullen (al dan niet noodgedwongen) willen wonen in een wijk of complex waar meerdere mensen een dergelijke hulpvraag hebben. Zeker als er geen familie of buren 7 x 24 uur beschikbaar zijn. Zij houden behoefte aan een gezamenlijke nachtdienst een zorgteam voor de dag en wellicht ook een ontmoetingsruimte. Dat laatste bijv. als het wijkgebouw verder dan 100 meter ligt. De mobiliteit van hulpverleners en de mensen zelf organiseren wordt het grootste probleem als verzorgingshuizen en verpleeghuizen verdwijnen. Reizen voor thuiszorgmedewerkers is inefficiënt, vervoer van de hulpvrager naar bijvoorbeeld een behandelaar, de huisarts en activiteiten- en ontmoetingsruimten idem.
  De discussie die gaande is, gaat in de kern over wie verantwoordelijk is voor de zorg. Als het uitgangspunt de Nederlandse burger zelf is, die de regie voert en voor zijn zorg en ondersteuning verantwoordelijk is, dan is hij zelf verantwoordelijk voor de financiering en het organiseren ervan. Praktijk is dat een klein deel van de Nederlanders dat (pas) kan. Tot nu toe financieren we de zorg door een belastingbijdrage aan de AWBZ, het afsluiten van verzekeringen, belastingafdrachten die in de WMO vloeien en eigen bijdragen. Je kan er ook voor gaan sparen of aanvullend verzekeren. De RvZ laat ons volgens mij aan dat idee wennen. Gaan we meer geld uitgeven aan zorg en ondersteuning, dan zullen we andere zaken minder consumeren. Het is een keuze.

 6. De ouderen zien vervolgens geen ander alternatief dan opname in een intramurale voorziening.
  De praktijk is echter dat het enorm moeilijk is om uberhaupt voor opname in aanmerking te komen, en als je in aanmerking komt kom je vervolgens op een wachtlijst van jaren.

 7. wat niemand lijkt te willen zeggen is dat we al decennia betalen voor juist die twee dingen: een fatsoenlijke AOW en fatsoenlijke zorg voor ouderen die deze nodig hebben. het is triest dat groepen die daaraan niet willen meebetalen niet zien, dat door het huidige beleid die voorzieningen straks, als zij de nodig hebben, niet meer bestaan.

 8. Jammer om zo agressief te reageren op een vooruitziende kijk van onze maatschappij. Lang werkte ik in de ouderenzorg en vond zoals deze uitkomst van het onderzoek geheel corresponderen met mijn denken daarover. Om daar het predikaat “walgelijk” aan op te hangen zegt iets van de denktrant der populisten. Douwe

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.