SCP en CPB zien afwentelrisico’s bij hervorming langdurige zorg

De hervormingen in de langdurige zorg bieden mogelijkheden voor meer doelmatigheid, maar ook risico’s op ongewenste uitkomsten zoals het afwentelen van zorg. Dat concluderen analisten van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in hun vandaag gepubliceerde onderzoek naar de hervorming van de AWBZ.
SCP en CPB zien afwentelrisico's bij hervorming langdurige zorg
Foto: iStock

De bureaus onderzochten de effecten van de grote stelselwijziging in de care waarbij begeleiding naar de gemeenten ging, persoonlijke verzorging en verpleging naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zware zorg naar de Wet Langdurige zorg (Wlz). In de Wmo en Zvw zien de onderzoekers naast mogelijkheden voor doelmatigheid ook risico’s op onbedoelde effecten. Zoals verschraling van de zorg, hoge eigen bijdragen of afwenteling van zorg op andere domeinen. ‘Of die onbedoelde effecten daadwerkelijk optreden kan pas worden aangegeven na verloop van tijd als de hervormingen en de daarmee gepaard gaande keuzes zijn uitgekristalliseerd.’

Afwentelgedrag

De onderzoekers  bieden concrete voorbeelden van

0
21

Wilt u dit premium artikel verder lezen?

Sluit eenvoudig een gratis proefmaand af of neem een abonnement. Al voor de prijs van 1 kop koffie per week (2,50 euro) kunt u onze premiumartikelen lezen.

Bent u al abonnee? Log dan in en lees verder.