Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties27

‘Staatssecretaris ziet mantelzorger als gratis professional’

Redacteur Zorg+Welzijn
Met de beleidsbrief ‘Mantelzorg’ dwingt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten de mantelzorgers in een rol als professional in de zorg. ‘Zij denkt hiermee de gaten te dichten die de bezuinigingen slaan,’ aldus Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. De staatssecretaris vindt dat ze: ‘Mantelzorgers hoog in het vaandel draagt, en daar ga ik werk van maken.’
‘Staatssecretaris ziet mantelzorger als gratis professional'

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) wil een betere balans tussen formele en informele zorg en meer ondersteuning voor mantelzorgers. Dat zegt ze in de beleidsbrief ‘Mantelzorg’ aan de Tweede Kamer. Maar ze brengt daar weinig van in de praktijk, vindt Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

Voornemens

De staatssecretaris doelt in de brief aan de Tweede Kamer op drie voornemens voor toekomstig mantelzorgbeleid: aandacht voor het belang van mantelzorg, beleidsmatig rekening houden met mantelzorg, versterking van mantelzorg. Alle drie de beleidsvoornemens wijzen inderdaad op een grotere inzet van mantelzorgers. ‘Van Zanten acht het van groot belang dat mantelzorg ook in een instelling gegeven kan worden. Het gaat om wat de cliënt wil,’ staat te lezen in de beleidsbrief.

Belangen

‘De staatssecretaris geeft geen antwoord op de sterke groei van overbelaste mantelzorgers. Zij focust uitsluitend op de belangen van de cliënt en ze heeft geen visie op de ethische grenzen aan mantelzorg,’ stelt Mezzo in een reactie. ‘We zijn hard op weg om het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers te ver op te rekken, waardoor het een dwingend karakter krijgt’, aldus bestuurslid Liesbeth Hoogendijk.

Medische handelingen

Als voorbeeld noemt Hoogendijk het voorstel om mantelzorgers te kwalificeren voor specifieke medische handelingen. ‘De staatssecretaris ziet mantelzorgers hiermee als gratis professionals.’ Van Zanten noemt in haar beleidsbrief wel het belang van het voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Zij stelt de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning. ‘De overheid moet bij voorkeur mensen in staat stellen en toerusten om verantwoordelijkheid (voor mantelzorg, red) te kunnen dragen. Ik wil deze omslag stimuleren,’ aldus de brief. (Zorgvisie – Carolien Stam / foto: ANP Roos Koole)

Meer nieuws

Mantelzorgers boos over financiën

‘Bijzondere mantelzorger amper betrokken bij zorgverlening’

Ombudsman op de bres voor mantelzorg- compliment

CDA pleit voor pgb bij mantelzorg

27 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. Instanties, bestuurders en managers hebben voor allerlei onzinnige dingen tijd en geld en het mantelzorg onderzoek is HELAAS niet representatief (51 !!). Ik zou het als instantie niet eens durven zeggen. Misschien moeten we naar het systeem bij leidingevenden: het salaris is deze maand HELAAS niet compleet. Maar dat is niet erg, ik kom/kwam in veel verpleeg- en verzorgingsinstellingen en ik stel heel treurig vast dat de mantelzorger zich inspant omdat hij de zorg (waar hij dik voor betaald) ONVOLDOENDE vindt: te lang op het toilet, kamer niet voldoende schoon, soms verkeerde medicijnen (medicijnen van de grond oprapen), eenmaal douchen per week (als er tijd is !!), nooit of nauwelijks naar buiten, niet of nauwelijks helpen bij eten, zelden opbeurende zin of een arm om de schouder, geen privacy, geringe ontspanning, versnaperingen als er een kracht is. En dat wordt nu uitvoerig besproken door mensen die zorgen voor twee of meer 24-uurs hulpen als het zover is met hun partner, ouders of directe familie. WAT EEN ELLENDE.

 3. Naar mijn mening schrijft de staatssecretaris dat de mantelzorger een belangrijker rol moet krijgen in de zorg voor een hulpvrager, als professionelle zorg betrokken wordt. Dit is een belangrijk punt in de transitie die gemaakt wordt en doorgezet moet worden in de zorg. Naar ik meen is dat ook een belangrijk standpunt van Mezzo, dat nu een plaats krijgt in de beleidsbrief van de staatssecretaris. De veranderingen in veel zorginstellingen zijn vaak, als zij de omslag maken naar daadwerkelijk vraaggerichte zorg. Wees kritisch, maar gun deze organisaties de tijd en gelegenheid en werk met hen samen. Een aantal van bovenstaande reacties werkt helaas polariserend. Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zijn allen nodig om zorg aan hulpvragers te bieden. Iedereen kan overigens betaald worden zodra zvw-premie of AWBZ-premie verdubbelt. Echter die keus maken we niet en is Es’ ook niet realistisch. Dus, zijn andere oplossingen nodig. Mantelzorgers kunnen het niet alleen, nog vrijwilligers, nog professionals. Indien mantelzorgers betaald willen worden voor hun werk, kunnen zij zich indien nodig, scholen en als zzp-er of als medewerker voor een Zorgorganisatie gaan werken. Een ander idee is een vorm kiezen zoals Thomas huizen is gestart. Met creativiteit zijn velen tot goede oplossingen gekomen.

 4. Betaalde mantelzorg morgen afschaffen. Ik doe al ruim 4 jaar mantelzorg voor mijn vrouw; ZEVEN UUR PER DAG in een instelling waar ik ook nog dik voor betaal. PGB en betaalde mantelzorg zet de deur wagenwijd open voor fraude. Net als alle mensen die korting zijn van ontwikkelingshulp. Neem van mij aan: al die daar tegen zijn plukken er flink van; zo ook in de zorg. Ja, Joze ik weet precies wat het is.

 5. Met de beleidsbrief ‘Mantelzorg’ dwingt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten de mantelzorgers in een rol als professional in de zorg.
  Wij laten ons hier in Nederland niet als perssinaasappeltjes gebruiken mevr. van Zanten!! VWS is ook verantwoordelijk dat nog steeds naar alle commotie vanaf 2007 de bestuurders Buunen en de Wit van Sanquin Bloedbank een exorbitant salaris verdienen. En de 395.000 bloed- en plasmadonoren maar gratis en vrijwillig doneren. Buunen € 258.000,- excl. pensioenpremie en sociale lasten en de Wit 226.000,- excl. pensioenpremie en sociale lasten. Waar bent u mee bezig mevr. Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) !!

 6. De staatssecretaris zou zelf een mantelzorger moeten worden. Kan ze een goede inschatting maken wat het is om een ouder in deze zorgsector te hebben, daarnaast een drukke baan ( waar alleen bezuinigd moet worden) en een gezin met opgroeiende kinderen en daarnaast mantelzorger te zijn. Als de papierwinkel in de zorg vermindert, vele niet handen aan het bed functies vervallen en het salaris van zorginstelling managers omlaag gaat, kunnen we weer aan de zorg werken waar het omgaat. Deze mensen een kwaliteit van leven te geven.

 7. In deze discussie wordt voorbij gegaan dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de mantelzorgers en niet de staatssecretaris of minister. Dit is al 5 jaar zo. Als de mantelzorger steun nodig heeft omdat hij/zij bv. overbelast dreigt te raken dan moet de gemeente in actie komen. Zij hebben het geld destijds gekregen om dit te organiseren. Gemeenten zijn vaak nog zoekend hoe zij dit moeten aanpakken. Of ze weten niet wie de mantelzorgers zijn. Overigens groot respect voor mantelzorgers. Ik heb de beleidsbrief gelezen en volgens mij staat in de brief dat het mogelijk moet zijn dat mantelzorgers hun naaste in een instelling mogen helpen indien een cliënt dat zou willen omdat mantelzorgers soms beter weten hoe hun naaste de zorg wil. De professional kan van de mantelzorger hierin leren. Dat is nu soms niet mogelijk bij bepaalde handelingen omdat artsen angst hebben voor tuchtzaken etc.. Dat is toch echt wat anders dan wat in het artikel staat of Mezzo beweert. Erg jammer want dat leidt de discussie af van waar het echt om gaat: zorgen dat mantelzorgers met de juiste hulp en ondersteuning zonder zorgen hun naasten kunnen verzorgen. Uiteraard moet er ook gewaakt worden dat mantelzorgers niet alle zorg in instelling overneemt en daarmee overbelast raken!Laten we dat met zijn allen goed bewaken!

 8. Als je goed leest wat je nog uit een PGB mag betalen…..ik ondersteunde 2 (schoon)kinderen met psychiatrische en lichamelijke problemen. Ben er meteen mee gestopt toen het niet meer betaald kon worden door de kortingen op het PGB. Nou loopt het daar erg mis, maar ik ben totaal op. Ik pas er voor om me te laten gebruiken door deze minister. Ze zegt dat mantelzorgers niet betaald mogen worden vanuit PGB en dan eventueel alleen nog tegen een ernstig lager tarief dan professionels. Maar ik leverde kwalitatief veel beter werk, dan dat er nu geleverd wordt door de profs. En in ieder geval meer en op moeilijker tijden. En dan krijgen we nu ipv de fooi van € 250,– maar € 200,– pj. En dan vindt de minister ook nog dat je maar van 1 persoon mantelzorger kunt zijn!! Niet van 2 of 3. Want je krijgt maar eenmaal de jaarlijkse fooi!! Het moet niet gekker worden.

 9. Wat van Zanten cs vergeten bij hun afbraakbeleid is dat mantelzorg op vrijwillige basis gebeurt. Emotioneel vinden velen dat moeilijk maar rationeel gezien zouden mantelzorgers veel eerder en vaker moeten aangeven dat het niet lukt om deze zorg te leveren. Eens kijken hoe van Zanten dat oplost.

 10. Leuk voor de mantelzorgers te horen dat zij zo belangrijk zijn . Leuk te horen dat zij “”gratis “” zijn. Deze opvatting van een staatssecretaris bewijst dat de duurstbetaalden ook de goedkoopste oprispingen hebben.Reeds jaren maken mantelzorgers de overbetaling van het “management” mogelijk. Als mantelzorgers gratis uitgebuit worden, gebeurt dat dan door zorgpooiers??

 11. Eigenlijk wordt het tijd voor een massale mantelzorgers-staking. Alleen de mantelzorgers zullen dat nooit doen omdat zij ten opzichte van de hulpvragende de laatste redding/ strohalm zijn. Dat is wat de overheid ook weet en nu een spelletje speelt om de rekbaarheid van de mantelzorger te testen.
  Ik hoop dat de verantwoordelijke minister en staatssecretaris straks zelf afhankelijk zijn van mantelzorg, omdat de rest van de zorg al eerder door hun is uitgekleed.

 12. Voorstel: laat ambtenaren van VWS/ gemeenten, incluis hun bazen een maandje 2 uur per week verplicht mantelzorgwerk doen, er is zat te mantelzorgen. Dat is een peuleschil i.v.m de tijd en (emotionele) belasting die veel mantelzorgers kwijt zijn. Een soort verplichting alvorens zij weer van allerlei verzinnen wat mantelzorgers moeten doen. Misschien verandert dan hun inzicht?

 13. Mijn echtgenote werkt als vrijwilliger 1 middag bij de dagopvang van ouderen met psychogeriatrische problemen. Ik merk dat meer en meer een voor vervanging bij ziekte of verlof een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Geen geld voro vervangnig door beroepskrachten. Het mag zogenaamd als er maar een professional bij is. Het wordt duidelijk een trend. Professionals hebben al de neiging om er voor hun overleg,hun rook- en lunchpauze er van uit te gaan dat er een vrijwilliger is. Dat kan niet de bedoeling van vrijwilligerswerk zijn. Het gaat ten koste van de professionele zorg. Het is verkeerd beleid. Instellingen maken misbruik en wanneer de regering er staand beleid van maakt wordt het van ongepast gebruik gelegitimeerd beleid.Het is gemakkelijk: vrjiwlligers zijn geen groep die er tegen protesteren maar als he te erg wordt er gewoon mee ophouden. Dan is er een tekort aan vrijwilligers en aan professionals.

 14. We moeten toe naar andere manieren van waarderen van deze belangrijke vorm van zorg in plaats van bedrieglijke keuzes voor te spiegelen tussen zorg of begrotingstekort. Laten we gemeenschappen in staat stellen om elkaar onderling te belonen voor geleverde zorg, zonder dat dit afhankelijk is van de hoeveelheid Euro’s in de staatskas. Initiatieven als Caire.nu bieden een serieus alternatief voor deze uitholling van ons zorgstelsel.

 15. Typische haagse politiek. We schrijven in prachtige volzinnen hoe belangrijk de matelzorgers zijn om vervolgens een groter beroep op ze te doen, en ze financieel verder uit te kleden.
  En dan te bedenken dat er serieuze gestudeerde ambtenaren zijn die hier hun tijd mee vullen. Er straks weer kamervragen over gesteld gaan worden, waardoor nog meer ambtenaren “werk” hebben. En zo houden ze elkaar bezig, lekt het geld weg, is iedereen zogenaamd druk om de mantelzorger maar niemand druk met de mantelzorger. En diezelfde mantelzorger verzuipt ondertussen.
  Een mede mantelzorger

 16. Mantelzorg gaat niet alleen om het verzorgen van ouders/ouderen. Men is in feite als er hulp thuis nodig is ‘afhankelijk’ van de Mantelzorger.
  Petje af voor deze,’gratis’ hulp…daar kunnen andere (commerciele organisaties) weer ‘subdidies’ voor krijgen.. waarvoor amper verantwoording hoeft te worden afgelegd.
  Vraag mij af of de minister zelf dagelijks haar hulpbehoevende medemens gaat helpen….of huurt ze daar via die commerciele instellingen iemand voor in? Zij heeft toch zekerheid van een goed inkomen, na haar ministertijd weer uifzicht op riante wachtgeldregeling natuurlijk.
  Ja dan kun je natuurlijk makkelijk denken over die gratis professional in de mantelzorger…..

 17. Mantelzorg is ook te classificeren naar “zwaarte”:
  aantal uren per dag, afstand tot eigen woning, met hoeveel gedeeld, hoe erg lichamelijk belastend voor de mantelzorger, hoe erg psychisch. Al met al net zoals ZZP’s.Daarnaast de “draagkracht” van een mantelzorger die ook afhankelijk is van veel factoren, zoals soort baan, kids en fysiek en geestelijke spankracht.Vast ook te vatten in een tabel. Beide naast elkaar: hoeveelheid die gemeente moet bijspringen+ vliegende keeps voor griep etc. Ziet u het bureaucratische monster ook al?

 18. Ik zou toch zo graag zien dat politici zelf ouders van 85 hadden, die thuiswonen en dementerend zijn en waarvoor zij zelf zouden moeten zorgen. En natuurlijk niet door het inkopen van zorg, maar gewoon door zelf de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast moeten ze natuurlijk gewoon blijven werken en zelf hun kinderen verzorgen. Als we dit bij wijze van experiment ze een week laten doen, zal Den Haag hele andere besluiten nemen. Een hele oude waarheid ‘een dag heeft maar 24 uur en ook mantelzorgers moeten slapen!’

 19. Ook de begeleiding van psychisch moeilijk functionerenden en zwakbegaafden gaat op de schop. Ofwel; nu nog professioneel via PGB, maar straks weer terugvallend op de mantelzorg wanneer het uit het gemeente budget zou moeten komen.Mantelzorgers hebben naar mijn mening met hun loodzware taak recht op evenveel weken reces als het kabinet!

 20. Ik heb ouders van 84 jaar en een verstandelijk gehandicapte dochter van 11 thuis wonend. Dank zij het pgb raak ik niet overbelast. Meer mantelzorg? Onacceptabel. Dan maar naar een instelling, en dat kost veel meer geld. Laten ze zuiniger zijn op de mantelzorgers, voordat deze helemaal afhaken.

 21. mantelzorgers zijn belangrijk om het zorgaanbod in de toekomst in stand te houden en betaalbaar. Jammer is dat er maar 2 weken zorgverlof per jaar mogelijk is. Ik werk full time en mijn moeder is 86 jaar. Zij woont zelfstandig en heeft huishoudelijke hulp. Koken doe ik voor bijna 1 week en zij komt 1 x per week een dagje. Verder is zij erg alleen en is slecht ter been. Het lukt nu allemaal nog net en bij een griepje net niet. Op mijn 57 ste heb ikzelf ook mijn vakantiedagen nodig om op te laden want het is hard werken met allee bezuinigingen. Ik zou echt heel graag meer mantelzorg willen geven maar dan moeten regels voor zorgverlof verruimen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.