Home Tags Cliëntenraad

cliëntenraad

Juridische zaken in de zorg

Wmcz 2018 aangenomen, maar ‘kent nog onevenwichtigheden’

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid het wetsvoorstel voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 aangenomen. Ondanks belangrijke verbeterpunten kent de wet nog wel onevenwichtigheden, stellen zorgorganisaties.
Personalia in de zorg

NCZ kiest nieuwe naam en organisatiestructuur

Het bestuur van NCZ Netwerk Cliëntenraden in de Zorg heeft nieuwe statuten getekend. Voortaan heet de organisatie NCZ Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg. Ook is de structuur aangepast.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond

Hogere kosten en meer regeldruk worden genoemd als bezwaren  tegen de inrichting van cliëntenraden zoals het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) voorschrijft . Een nogal populistisch argument als excuus om cliëntenmedezeggenschap niet goed te hoeven regelen.
Juridische zaken in de zorg

Eerste lijn vreest gevolgen wetsvoorstel cliëntenraden

eerste lijn vreest gevolgen wmcz, cliëntenraden
De eerste lijn maakt zich zorgen over de introductie van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Als de wet in zijn huidige vorm door gaat, moeten alle centra met meer dan tien zorgverleners een cliëntenraad instellen.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Van inspraak naar invloed

Nu alle politieke ontwikkelingen erop gericht zijn de positie van de cliënt in de zorg een stevig fundament te geven, is het belangrijk dat de cliëntenraad volwassen en onafhankelijk is en kritisch durft te zijn. Dat betoogt Marika Biacsics, netwerkvoorzitter NCZ.