Home Tags Cliëntenraad

cliëntenraad

Nico de Louw, Audrey van Schaik, ggz, Arkin, raad van toezicht

Zo wordt de raad van toezicht door ervaringsdeskundigen verrijkt

Het aanstellen van getalenteerde ervaringsdeskundigen als toezichthouder is een verrijking voor de raad van toezicht. Dat stellen Audrey van Schaik en ervaringsdeskundige Nico de Louw, rvt-leden bij de Amsterdamse ggz-aanbieder Arkin. ‘Ervaringsdeskundigheid in de rvt draagt eraan bij dat de afstand tussen werkvloer, raad van bestuur en raad van toezicht kleiner wordt.’
Annelies

Vilans publiceert kennisbundel Zeggenschap voor zorgbestuurders

Vilans heeft de kennisbundel Zeggenschap voor zorgbestuurders uitgebracht. Bestuursvoorzitter Annelies Versteegden legt uit.
Marika Biacsics Ncz

NCZ kiest nieuwe naam en organisatiestructuur

Het bestuur van NCZ Netwerk Cliëntenraden in de Zorg heeft nieuwe statuten getekend. Voortaan heet de organisatie NCZ Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg. Ook is de structuur aangepast.
Marika Biacsics Ncz

Blog: Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond

Hogere kosten en meer regeldruk worden genoemd als bezwaren  tegen de inrichting van cliëntenraden zoals het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) voorschrijft . Een nogal populistisch argument als excuus om cliëntenmedezeggenschap niet goed te hoeven regelen.
eerste lijn vreest gevolgen wmcz, cliëntenraden

Eerste lijn vreest gevolgen wetsvoorstel cliëntenraden

De eerste lijn maakt zich zorgen over de introductie van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Als de wet in zijn huidige vorm door gaat, moeten alle centra met meer dan tien zorgverleners een cliëntenraad instellen.
Marika Biacsics Ncz

Blog: Van inspraak naar invloed

Nu alle politieke ontwikkelingen erop gericht zijn de positie van de cliënt in de zorg een stevig fundament te geven, is het belangrijk dat de cliëntenraad volwassen en onafhankelijk is en kritisch durft te zijn. Dat betoogt Marika Biacsics, netwerkvoorzitter NCZ.