Home Tags Cliëntenraad

cliëntenraad

Ziekenhuiszorg
Helen Mertens Maastricht UMC+

MUMC+ vindt dure vliegreizen niet goed uit te leggen

Bestuurder Gabriël Zwart van Maastricht UMC+ vindt het ‘niet goed uit te leggen’ dat de raad van bestuur de afgelopen jaren businessclass vliegreizen heeft gemaakt van 5000 à 6000 euro per ticket. “Dat heeft Zwart tegen ons gezegd”, zegt OR-voorzitter Yves Frissen van Maastricht UMC+.
Personeel

Houd de cliëntenraad van de cliënt

Als belangenbehartiger van cliëntenraden ziet Marika Biacsics dat cliëntenraden zich steeds minder bezighouden met de belangen van de individuele cliënt. Bestuurders hebben er een rol in om dat tij te keren. Met steeds meer regionale samenwerkingen wordt het organiseren van inspraak door cliënten steeds belangrijker.
Preventie

Via gedeeld leiderschap naar toekomstbestendige zorg

De zorg dreigt steeds meer vast te lopen. Om dat probleem het hoofd te bieden, is er een transformatie nodig. Een serie over hoe toekomstbestendige zorg eruit ziet. Aflevering 2: wetenschapper en voorzitter van MIND Wilma van der Scheer ziet de transitie van de zorg alleen gebeuren als iedereen daarover kan meepraten.
Kwaliteit

PPP-Zorg verbetert zorg door ‘tevoorschijn te luisteren’

De zorg dreigt steeds meer vast te lopen. Om dat probleem het hoofd te bieden, is er een transformatie nodig. Een serie over hoe toekomstbestendige zorg eruit ziet. Aflevering 1: hoe PPP-Zorg ervoor zorgt dat iedereen gehoord wordt en aangehaakt blijft.
Nico de Louw, Audrey van Schaik, ggz, Arkin, raad van toezicht

Zo wordt de raad van toezicht door ervaringsdeskundigen verrijkt

Het aanstellen van getalenteerde ervaringsdeskundigen als toezichthouder is een verrijking voor de raad van toezicht. Dat stellen Audrey van Schaik en ervaringsdeskundige Nico de Louw, rvt-leden bij de Amsterdamse ggz-aanbieder Arkin. ‘Ervaringsdeskundigheid in de rvt draagt eraan bij dat de afstand tussen werkvloer, raad van bestuur en raad van toezicht kleiner wordt.’
Annelies

Vilans publiceert kennisbundel Zeggenschap voor zorgbestuurders

Vilans heeft de kennisbundel Zeggenschap voor zorgbestuurders uitgebracht. Bestuursvoorzitter Annelies Versteegden legt uit.
Marika Biacsics Ncz

NCZ kiest nieuwe naam en organisatiestructuur

Het bestuur van NCZ Netwerk Cliëntenraden in de Zorg heeft nieuwe statuten getekend. Voortaan heet de organisatie NCZ Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg. Ook is de structuur aangepast.
Marika Biacsics Ncz

Blog: Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond

Hogere kosten en meer regeldruk worden genoemd als bezwaren  tegen de inrichting van cliëntenraden zoals het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) voorschrijft . Een nogal populistisch argument als excuus om cliëntenmedezeggenschap niet goed te hoeven regelen.

Eerste lijn vreest gevolgen wetsvoorstel cliëntenraden

De eerste lijn maakt zich zorgen over de introductie van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Als de wet in zijn huidige vorm door gaat, moeten alle centra met meer dan tien zorgverleners een cliëntenraad instellen.
Marika Biacsics Ncz

Blog: Van inspraak naar invloed

Nu alle politieke ontwikkelingen erop gericht zijn de positie van de cliënt in de zorg een stevig fundament te geven, is het belangrijk dat de cliëntenraad volwassen en onafhankelijk is en kritisch durft te zijn. Dat betoogt Marika Biacsics, netwerkvoorzitter NCZ.
Nieuwsbrief Abonneren