Home Tags Kanker

Kanker

Passende zorg

Oncologienetwerk OncoNoVo+ is ‘passende zorg pur sang’

Dertien ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor oncologienetwerk OncoNoVo+. Een mijlpaal, vindt Hermien Schreurs, oncologisch chirurg en medisch manager van het Oncologisch centrum van de Noordwest Ziekenhuisgroep. “Dertien ziekenhuizen in de regio geven hiermee duidelijk aan dat de zorg overal in de regio even goed geregeld moet worden.”
Passende zorg

‘Specialisten moeten autonomie afstaan om data vast te leggen’

Grote hoeveelheden zorgdata zitten opgesloten in de silo’s van organisaties. Dit terwijl het bij elkaar brengen van data een enorme meerwaarde zou hebben voor de zorg. Betrokken partijen moeten alles doen om de drempels weg te nemen. Daartoe roept Michel Wouters, bijzonder hoogleraar ‘Kwaliteit van de oncologische zorg, in het bijzonder data-gedreven verbetering van patiëntuitkomsten’, op in zijn oratie.
Passende zorg

‘Multidisciplinair overleg in kankerzorg moet efficiëntieslag maken’

Het samenwerken in multidisciplinaire teams is kenmerkend voor de kankerzorg. Inmiddels worden de meeste patiënten besproken in een regionaal multidisciplinair overleg (mdo). Om het stijgende aantal patiënten het hoofd te bieden, moeten mdo’s nog wel een efficiëntieslag maken. Dat is te lezen in het rapport Oncologienetwerken in Beeld.
Passende zorg

De strijd van de Prostaatkankerstichting voor expertzorg en bewustwording

Om de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en nazorg te verbeteren, streeft de Prostaatkankerstichting naar geconcentreerde prostaatkankerzorg met multidisciplinaire, gespecialiseerde teams. “In deze teams staat transparantie, onderzoek en uitkomstverbetering centraal”, vertelt Rien Knol, secretaris van de Prostaatkankerstichting en prostaatkankerpatiënt.
Passende zorg

De implementatiereis van PROMs in het AVL

Anderhalf jaar geleden startte de pilot voor de implementatie van PROMs in de spreekkamer binnen de borstkanker- en melanoomzorg van het Antoni van Leeuwenhoek. Het credo: gewoon beginnen en onderweg verbeteren.
Passende zorg

Aanbevelingen voor meer patiëntgerichte zorg in de oncologie

Huisartsen zijn doorgaans niet betrokken bij kankergerelateerde behandelbeslissingen, maar kunnen hier door hun langdurige patiëntrelatie wel een goede toevoeging zijn. Dat zegt promovenda Mariken Stegmann. Ze geeft concrete aanbevelingen waarmee specialisten en huisartsen samen betere patiëntgerichte zorg kunnen leveren aan mensen met kanker.
Passende zorg

‘Samen beslissen moet in palliatieve zorg de norm worden’

In de laatste levensfase kan samen beslissen voor de patiënt het verschil maken. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar zowel artsen als patiënten kunnen nog stappen zetten. Verbeteringen zijn mogelijk en nodig, vinden onderzoeker Danique Bos van Amsterdam UMC en Dorien Tange, werkzaam bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) als belangenbehartiger voor patiënten in de laatste levensfase.
Nieuwsbrief Abonneren