Home Tags Rapport

rapport

Eerstelijnszorg

Onnodige taken verdringen tijd voor de patiënt bij de huisarts

Doorgeschoven taken naar de huisarts, onnodige verwijzingen en lange wachttijden in het ziekenhuis en bij ggz-instellingen zijn de drie meest genoemde problemen als het gaat om ongepaste huisartsenzorg. “Eisen van zorgverzekeraars en onnodige bureaucratie zorgen ervoor dat de huisartsen de schaarse tijd niet volledig kunnen benutten voor zorg aan de patiënten”, zegt Shakib Sana, huisarts en ambassadeur van LHV afdeling Rotterdam.
Ggz
Bruggenbouwen

Bouwstenen voor een gezonde ggz: van preventie tot innovatie

De mentale gezondheid staat onder druk. Personele problemen, wachtlijsten, en de verwachte stijging van mensen met psychische klachten vragen om een andere aanpak in de ggz. “Er is goede specialistische ggz, alleen het lijkt erop dat veel therapieën dezelfde effectiviteit hebben. Aan de andere kant is er veel vraag is naar therapie, doordat we ook veel aanbod hebben,” zegt Hans Kroon programmahoofd Zorg en participatie bij het Trimbos instituut.
Ziekenhuiszorg
Scores Per Bouwsteen Jzojp, Bron: Nvz Jump Scan

NVZ JuMP-scan 2021: Voor JZOJP krijgt regiovisie prioriteit

Uit resultaten van de JuMP-scan 2021 van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat ‘Juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) steeds meer verankerd is in de organisatie van NVZ-leden. Ziekenhuizen zijn verder dan andere zorginstellingen met drie bouwstenen voor JZOJP, waaronder regiovisie.
Ggz
ggz, crisisdiensten

IGJ: ‘Zorg van 14 crisisdiensten op orde, maar personeelsbezetting blijft kwetsbaar’

De zorg bij 14 bezochte crisisdiensten is goed en veilig. De instellingen zijn 24/7 bereikbaar en hebben deskundige medewerkers ter beschikking. Toch blijft de personeelsbezetting kwetsbaar en is de drempel voor incidentenmelding bij agressie hoog. Dat concludeert de IGJ in een rapportage.
Personeel
Zorgpersoneel

Meer dan helft specialisten in loondienst

Voor het eerst is meer dan de helft van de medisch specialisten in loondienst. Dat blijkt uit het Brancherapport algemene ziekenhuizen 2018 dat de NVZ heeft gepubliceerd.
NZa

Zorgen NZa over contractering in wijkverpleging

De contractering in wijkverpleging gaat verre van vlekkeloos. Door cliëntenstops staan zorginstellingen onder druk en wachten cliënten te lang op zorg. Dit leidt tot pijnlijke situaties.
geld blut failliet

NZa: ‘Doorleverplicht kan leiden tot faillissement’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is kritisch over doorleverplicht in de wijkverpleging. Die bedreigt de zorgcontinuïteit in de wijkverpleging en kan tot faillissementen leiden.
financiële prikkels msb's belemmeren de juiste zorg op de juiste plek

NZa: ongecontracteerde wijkzorg rukt verder op

De ongecontracteerde wijkverpleging neemt toe van 90 miljoen euro in 2017 tot circa 200 miljoen euro in 2018. Steeds meer aanbieders zien af van een vast contract voor wijkzorg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor wijkverpleging.