Home Tags Samen beslissen

samen beslissen

Passende zorg

Poll: Pakketbeheer moet eisen stellen aan diversiteit

Om passende zorg mogelijk te maken is het een voorwaarde dat diversiteit wordt meegenomen in het pakketbeheer. Wat vindt u?
Passende zorg
Foto: Jeroen de Vos

‘Een zorgverlener moet met lege handen kunnen staan’

De zorg heeft een illusie van maakbaarheid en controle ontwikkeld. Dat stelt Jeroen de Vos (35). Als geestelijk verzorger en voorzitter van de commissie voor ethiek bij Ziekenhuis Rivierenland pleit hij voor meer reflectie in de zorg. “Wanneer een zorgverlener doorvraagt over iemands leven, wensen en prioriteiten, ontstaan er vaak andere afwegingen en keuzes”, vertelt hij in deze aflevering van Jong Talent.
Verpleging en verzorging
Op de foto: Dr. Lineke Verkooijen, gepromoveerd op Ondersteuning Eigen Regievoering en voormalig verpleegkundige, docent en lector

Blog: Zorgen voor

Taal is een raar ding, zeker in de zorgsector. Ooit zorgden we voor mensen. Maar op enig moment werd ‘zorgen voor’ besmet verklaard en moesten we ‘zorgen dat’, schrijft Lineke Verkooijen.
Passende zorg

Jan Hazelzet: ‘De zorg moet geen eenheidsworst worden’

Veel artsen realiseren zich nog te weinig de noodzaak van gepersonaliseerde zorg. Dat zegt Jan Hazelzet, mede-oprichter van het Genootschap Gepersonaliseerde zorg. “Pas als je als zorgverlener zelf of een naaste zorg nodig heeft ga je zien hoe de zorg echt werkt. Artsen moeten zich daarbij beseffen dat zij zelf in een bevoorrechte positie zitten.”
Passende zorg

Passende zorg met minder intensieve behandeling

Met meer inzet op lager intensieve behandelprogramma’s wordt een effectieve behandeling voor meer cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis toegankelijk gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Maaike Smits. Smits is hoofdonderzoeker bij ggz-instelling de Viersprong en heeft onlangs de Pieter Boeke prijs 2023 in ontvangst genomen.
Passende zorg

‘In Zuyderland MC is samen beslissen ingebed in alles wat we doen’

Samen beslissen is onderdeel van de strategie van Zuyderland MC. Annelies Driessen, senior beleidsadviseur kwaliteit en patiëntveiligheid van Zuyderland MC vertelt hoe de aanpak werkt.
Passende zorg

‘Inzicht in je eigen blinde vlek is een voorwaarde om te kunnen leren’

Samen beslissen wordt ondanks de voordelen in de oncologie nog onvoldoende toegepast in de spreekkamer. Haske van Veenendaal promoveerde op dit onderwerp en ontwikkelde een programma om samen beslissen te versnellen. Voor zijn onderzoek nam hij ruim 300 consulten op, wat blinde vlekken bij zorgverleners blootlegde. 
Kwaliteit
Passende zorg bepalen doe je samen

Zorgvisie-lezers: ‘Passende zorg beslis je samen’

Over één ding zijn de respondenten van de poll van Zorgvisie het eens: wat passende zorg is, besluit je samen, in goed overleg. “Passende zorg is maatwerk! Dit gaat dus volledig in samenspraak tussen de (medisch) specialist en/of verpleegkundigen en patiënt."
Passende zorg

Meer regie voor zwangeren met nieuwe Zwangerenapp

Wanneer zwangere vrouwen onvoldoende geïnformeerd zijn over hun zwangerschap, kunnen zij zelf minder goed regie nemen. Dat kan zorgen voor angst en verlies van controle. Daarom lanceert Annature geboortezorg vandaag de Zwangerenapp.
Passende zorg

‘Samen beslissen maakt communicatie tussen arts en patiënt ingewikkelder dan het al is’

Ellen Smets, hoogleraar Medische Communicatie aan het Amsterdam UMC doet al vanaf de jaren ’90 onderzoek naar communicatie in de zorg. Wat is het effect van samen beslissen daarop?
Nieuwsbrief Abonneren