Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Zorginkoop
Zilveren Kruis pilot wijkverpleging Utrecht

Zilveren Kruis breidt contracten wijkverpleging niet uit ondanks toezegging

De verbazing is groot nu na de nieuwe aanbestedingsronde voor de pilot Zorg in de Wijk in Utrecht blijkt dat er weer slechts vier voorkeursaanbieders zijn met een contract. Kleine wijkzorgaanbieders voelen zich buitenspel gezet.
Zorginkoop
Gupta gaat toekomstplan zorg noord nederland leiden

Gupta leidt toekomstplan zorg Noord Nederland

Onder leiding van onafhankelijk adviesbureau Gupta Strategists zijn HZD (Huisartsenzorg Drenthe), Menzis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Zilveren Kruis vorige week gestart met het maken van toekomstscenario’s voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen.
Bekostiging
Willem van Duin, Achmea, zorgverzekeraar

Achmea wil basispremie kostendekkend maken

Achmea heeft vorig jaar 108 miljoen euro gereserveerd voor niet-kostendekkende premiestelling voor 2018. ‘Dat is financieel niet verantwoord. Achmea pleit daarom voor een kostendekkende basispremie’, vertelt Achmea-bestuursvoorzitter en CEO, Willem van Duin.
Juridische zaken in de zorg
ZorgRecht start bodemprocedure tegen Zilveren Kruis

ZorgRecht start bodemprocedure tegen Zilveren Kruis

Stichting ZorgRecht gaat een bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis. Hiermee hoopt de belangenbehartiger van niet-gecontracteerde zorgaanbieders het gehate zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar alsnog van tafel te krijgen.
Zorginkoop
Ottes

Zilveren Kruis breidt HartWacht uit naar ziekenhuizen

Zilveren Kruis gaat met ziekenhuizen afspraken maken over telemonitoring bij hartpatiënten. Ziekenhuizen kunnen vanaf volgend jaar driejarige contracten afsluiten.
Bekostiging
Guus Schrijvers

Blog: Prijsconcurrentie tussen ziekenhuizen bestaat niet

Ziekenhuizen onderhandelen momenteel over de zorginkoop binnen het hoofdlijnenakkoord waarin nulgroei voor de totale omzet is afgesproken. Dbc-tarieven als instrument voor kostenbeheersing komen daarbij niet meer aan de orde. Dat blijkt uit eerder onderzoek.
E-health
telemonitoring

Vliegwiel bevordert invoering van telebegeleiding en digitale keuzehulpen

Ziekenhuizen die met een goed plan komen voor de invoering van telebegeleiding bij hartfalen of digitale keuzehulpen, kunnen rekenen op ondersteuning van zorgverzekeraars. Dit meldt Patiëntenfederatie Nederland.
Fusie en samenwerking in de zorg

CZ en Menzis maken meerjarenafspraak met HagaZiekenhuis

Zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben met het Hagaziekenhuis afspraken gemaakt over de bekostiging van de zorg voor de periode van 2019 tot en met 2022. Met de afspraken willen de partijen onder meer tegen beheersbare kosten de stijgende zorgvraag opvangen.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
Hylke Kingma

Zilveren Kruis en Menzis pakken regie in Drenthe en Groningen

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis zien dat individuele zorginstellingen in Drenthe en Groningen er niet in slagen over hun eigen belangen en grenzen heen te kijken bij het oplossen van het nijpende arbeidsmarktvraagstuk in hun regio. Daarom nemen ze de regie over en beloven ze in het najaar met een samenhangend toekomstplan te komen.
Zorginkoop
groei ongecontracteerde ggz stagneert

Groei ongecontracteerde ggz stagneert

De gemiddelde groei van de ongecontracteerde ggz is het afgelopen jaar niet toegenomen. Zorgverzekeraars melden percentages tussen de 3,7 en 8 procent ongecontracteerde ggz-zorg, gemiddeld is dat 5,7 procent. Dat blijkt uit inventarisatie van Zorgvisie onder de grootste vier zorgverzekeraars. Tussen 2011 en 2016 steeg het aandeel ongecontracteerde ggz naar 6 procent.