Preventie

Dillmann: ‘We moeten behoorlijk wat creativiteit aan de dag leggen voor…

Bij het organiseren van de inhaalzorg moeten ziekenhuizen zoeken waar de rek nog zit. Het personeel heeft tijd nodig om bij te komen van de pandemie en de reguliere patiëntenstroom zal alleen maar aanzwellen. ‘We zullen behoorlijk wat creativiteit aan de dag moeten leggen voor de inhaalzorg’, zegt Rob Dillmann, bestuurvoorzitter van het Isala ziekenhuis en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Preventie

UMCG-topman: ‘Noord-Nederland past bescheidenheid en trots’

Het succes van Noord-Nederland in de aanpak van de coronacrisis is te danken aan een combinatie van toeval en bewuste beleidskeuzes voor containment, zegt UMCG-topman Ate van der Zee. ‘De samenwerking is ongekend.’
tabaksindustrie-sigaret

UMC’s en jeugdpsychiatrie steunen aangifte tegen tabaksindustrie

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Accare, organisatie voor jeugdpsychiatrie, sluiten zich eveneens aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie.
Preventie
Tevredenheid over resultaten bevolkingsonderzoek kanker

Tevredenheid over resultaten bevolkingsonderzoek kanker

In het eerste half jaar na de invoering is bij 763 deelnemers darmkanker gevonden.
Preventie
Verpleegkundigen kunnen endoscopieën verrichten

Verpleegkundigen kunnen endoscopieën verrichten

Kijkonderzoeken van de dikke darm kunnen net zo goed door verpleegkundigen worden uitgevoerd.
Preventie
Artsencollectief vraagt vergunning bloedtest embryo's

Artsencollectief vraagt vergunning bloedtest embryo’s

Zorgverleners hebben een vergunning aangevraagd om via een bloedtest embryp's te mogen onderzoeken.
Preventie
Screening halveert borstkankersterfte

Screening halveert borstkankersterfte

Dankzij de screening neemt de sterfte aan borstkanker onder deelnemende vrouwen af.
Preventie
Meer sterfte na hartaanval bij lage inkomens

Meer sterfte na hartaanval bij lage inkomens

Mensen met een lager inkomen hebben een grotere kans om te sterven na een hartaanval, ook als zij al in een ziekenhuis liggen.
Preventie
Screening op SEH effectief tegen kindermishandeling

Screening op SEH effectief tegen kindermishandeling

Systematische screening van kinderen die op de Spoedeisende Hulp terecht komen is effectief bij opsporing van kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. Voor het eerst is onderzocht of screening iets oplevert.
Preventie
Prostaatkankerscreening toch zinvol bij jonge ouderen

Prostaatkankerscreening toch zinvol bij jonge ouderen

Mannen tussen de 55 en 69 jaar die zich om de vier jaar op prostaatkanker laten screenen, hebben 32 procent minder kans om aan de ziekte te overlijden. Screenen boven de 70 jaar heeft teveel nadelen en is dus niet aan te bevelen.

Over preventie

Waarom preventie?

Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken in 2011 naar 7 miljoen in 2030. In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen veel meer zelf de regie gaan voeren over hun gezondheid. Er komen steeds meer apps en apparaten op de markt waarmee mensen in de thuissituatie relevante waardes zelf kunnen volgen, gezonder kunnen leven en zo preventie in eigen hand nemen.

Lees meer

Zorgstelsel stimuleert preventie niet

Toch komt het preventiebeleid maar moeilijk van de grond. In ons zorgstelsel ontbreekt een regisseur voor preventie. Het Nederlandse zorgstelsel is ingesteld op ziekte. Zodra mensen ziek worden, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zorgverleners krijgen betaald voor het behandelen van zieke mensen. Als artsen of andere hulpverleners door een goed gesprek voorkomen dat er zorg wordt geleverd, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Met andere woorden, het stelsel prikkelt niet tot de inzet op preventie.

Initiatieven voor preventie

Desondanks zijn er wel veel initiatieven op het gebied van preventie. Ziekenhuizen willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Specialisten gaan de wijk in en geven voorlichting aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Wijkverpleegkundigen proberen mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders experimenteren met populatiebekostiging, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid van de bevolking in een gebied. Gemeenten richten zich op risicogroepen, zoals jeugdigen met een risico op overgewicht, mensen met een verhoogd risico op diabetes, vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. Knelpunt bij dit soort initiatieven is dat de baten van deze investeringen door gemeenten terechtkomen bij zorgverzekeraars. Het lijkt dan ook redelijk dat zij mee betalen aan preventie. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat echter nog in de kinderschoenen.