Sociaal domein

Sociaal domein

Wethouder Amsterdam waarschuwt voor boemerangbeleid jeugdzorg

Wethouder Marjolein Moorman presenteert haar ideeën over hoe de jeugdzorg in de regio moet worden georganiseerd. Zij werkt onder meer aan een lumpsumbekostiging voor aanbieders van aanvullende jeugdhulp.

‘Het clusteren van ouderen is onnatuurlijk’

Ouderen worden in Nederland vooral als kwetsbaar en kostenpost bezien. Dat stelt beleidsadviseur en onderzoeker Diny Stekelenburg (28). Zij maakt zich in haar werk hard voor het doorbreken van ageism. “Het clusteren van ouderen is onnatuurlijk. Creëer intergenerationele voorzieningen waarbij jong en oud elkaar kan helpen.”

‘Oliemannetje’ Canoy opent loket voor zorgzame buurten in de knel

Gezondheidseconoom Marcel Canoy heeft een loket geopend waar initiatiefnemers van ‘zorgzame buurten’ knelpunten kunnen aankaarten. Canoy zet zijn eigen netwerk in om problemen op te lossen.
het buitenhuis zorgcirkel

‘Het Buitenhuis is nu al landelijk bekend’

Het logeerhuis voor respijtzorg in Wijdewormer bestaat anderhalf jaar en dat op zich tekent al het succes. De subsidie voor een jaar is verlengd en ook voor volgend jaar is er weer geld beschikbaar.
Het Dag- & Doe-centrum VanThuisUit in het Noord-Brabantse Steenbergen. Fotografie: Peter Roel/Pentalux Fotografie & Video

VanThuisUit houdt ouderen uit het verpleeghuis

Met het nieuwe zorgconcept VanThuisUit van zorgaanbieder tanteLouise lukt het om ouderen zelfstandig en zelfredzaam thuis te laten wonen. “VanThuisUit is het beste praktijkvoorbeeld van reablement tot nu toe in Nederland”, zegt Rudi Westendorp.
1 september 2023 Verpleging en verzorging

Maak zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk voor de hele ouderenzorg. Hevel de ouderenzorg vanuit de Wlz over naar de Zvw en maak gemeenten verantwoordelijk voor wonen. Dat maakt het zorgstelsel een stuk eenvoudiger, zegt zorgstelsel-kenner Martien Bouwmans in de podcast Voorzorg.

Wijkverpleging

Plan Zorgthuisnl voor samenwerking kan rekenen op steun en terughoudendheid

De ene belangenorganisatie reageert verrast en afwijzend op het plan van Zorgthuisnl om nauwe en structurele samenwerking aan te gaan met vijf belangenverenigingen, anderen zien juist duidelijke voordelen in grootschalige bundeling van de belangen voor kleinere zorgaanbieders.
Verzorging ouderen

De sociaal arrangeur: stutter van de thuissituatie van kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen met cognitieve problemen vielen in Nijmegen tussen wal en schip. Daarom sloegen de gemeente Nijmegen, zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, Sterker sociaal werk en huisartsen en wijkverpleegkundigen in de gemeente Nijmegen de handen ineen. De inzet van een sociaal arrangeur vermindert crisissituaties, ontlast de mantelzorger en de zorgprofessionals en stimuleert langer thuis wonen met behoud van levenskwaliteit.
Kwaliteit
ouderenzorg arbeidsongeschiktheidsverzekering

Kwaliteitskompas: ‘Ouderenzorg is niet meetbaar’

De kritiek op de vrijblijvendheid op het gebied van personele bezetting en het gebrek aan cijfers om de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis en thuis te meten, is onterecht. “Dat is de oude manier van denken”, zegt Hans Buijing van Zorgthuisnl. “We houden nu fictie in stand.”

Preventieve ouderenzorg: langer thuis dankzij een wijkgerichte aanpak

Zelfredzaamheid bevorderen, tijdige ondersteuning bieden en escalaties voorkomen. De wijkgerichte samenwerking tussen huisartsen, vvt-aanbieders en het welzijnsdomein heeft succes en verdient navolging in andere wijken, zegt Jacco Lamper, directeur bij MOB.

Sociaal domein

Uitgelicht congres

Congres Data & Security in de Zorg

Van der Valk Hotel Utrecht

Regisseren van samenwerking in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve

6e congres Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer

Van der Valk Hotel