Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Toekomstscenario’s helpen bij beleidsbepaling ActiZ

Anouk Brinkman
ActiZ heeft vier toekomstscenario’s voor de langdurige zorg ontwikkeld die de basis vormen voor de strategievorming van de komende jaren. De scenario’s schetsen elk een beeld van de gezondheidszorg in 2030.  
Toekomstscenario's Actiz
Franck Boston / Fotolia

In de scenario’s zijn vijftien trends verwerkt, die ActiZ heeft bepaald op basis van een serie gesprekken met zorgbestuurders, politici, wetenschappers, zorgverzekeraars en cliënten. Een aantal van die trends staan vast, zoals de toenemende vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt, maar een deel is onzeker, zoals het politieke klimaat. ActiZ wil met de toekomstperspectieven antwoord geven op de vraag hoe ouderen en chronisch zieken regie houden op het door hen gewenste leven en wat daarbij nodig is. Ronald Schmidt, bestuurslid ActiZ en lid van de raad van bestuur van Cordaan is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de vier toekomstscenario’s en licht de uitkomsten van de gespreksrondes met experts toe. ‘We praten altijd over de ouderenzorg, maar eigenlijk beweeg je heel langzaam naar ‘zorg voor ouderen’. De scenario’s gaan heel erg over het besef dat de zorg voor ouderen over de domeinen heen moet worden vormgegeven. Het betekent nog meer samenwerking samen met andere sectoren binnen en buiten de zorg zoals welzijnswerk. Het is domeinoverstijgend, het is van ons allemaal.’

Toekomstscenario’s geen werkelijkheid

De vier scenario’s houden de verschillende trends tegen het licht van enerzijds een klimaat van economische bloei en anderzijds een minder groeiende economie. In het geval van economische vooruitgang kan en mag de cliënt overal uit kiezen, of wil de cliënt de volledige zorg zelf organiseren. In deze twee scenario’s wordt bijvoorbeeld gesproken over technologische innovatie, optimale samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en onderscheidend vermogen. In economisch minder goede tijden heeft de cliënt sobere zorg met weinig keuzemogelijkheden of ontvangt de cliënt zeer minimale zorg en regelt de rest zelf. Uitdagingen binnen deze scenario’s zijn bijvoorbeeld het aantrekkelijk houden van de zorg als werkgever en het op orde houden van de kwaliteit van zorg in verband met de omvang van een zorgorganisatie. Volgens Schmidt zijn de scenario’s een leidraad om te bepalen hoe zorgbestuurders gaan inspelen op verschillende ontwikkelingen. ‘Daarbij realiseren we ons dat de scenario’s geen weergave zijn van de werkelijkheid. Elementen uit verschillende scenario’s kunnen in de toekomst tegelijkertijd aan de orde zijn.’

Effect van individualisering

Eén van de items die op verschillende vlakken terugkomt in de scenario’s is de individualisering van de maatschappij. Ronald Schmidt noemt dit ‘een spannend thema’. ‘Het is de vraag in hoeverre er in de maatschappij de komende jaren draagvlak blijft voor hoe ons collectieve zorgstelsel is opgebouwd. Het is onmiskenbaar dat de maatschappij steeds individualistischer wordt. Het wordt een puzzel in hoeverre solidariteit een stevig grondbeginsel blijft of dat daar aan grens aan zit.’ Schmidt noemt als voorbeeld dat het goed mogelijk is dat zorgverzekeraars populatie- en trajectfinanciering gaan invoeren. ‘Wij vinden dat er voor mensen die het niet kunnen betalen een stevige basisvoorziening moet zijn. Tegelijkertijd willen we onze ogen niet sluiten voor mensen die maatwerk willen.’

Strategie bepalen

ActiZ organiseert in september een werkconferentie voor bestuurders die een actieve rol vervullen binnen haar vereniging in de gezondheidszorg waar trends en ontwikkelingen uit de scenario’s als input dienen voor het beleid van de komende drie jaar. ‘In november worden de ambities voor de komende drie jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering’, aldus Schmidt. Leden kunnen de ambities gebruiken om hun eigen toekomstplannen in te vullen. Schmidt: ‘ActiZ ondersteunt hierbij de individuele zorgaanbieders. Het is belangrijk dat leden zelf hun strategie gaan bepalen, want je ziet enorme regionale verschillen als het op bepaalde trends aankomt. Zorgvernieuwing moet steeds meer regionaal worden ingebed.’

De scenario’s voor de langdurige zorg in 2030 zijn vastgesteld op basis van interviews, regiobijeenkomsten en onderzoek. Bestuurders en beleidsadviseurs van ActiZ hebben hier afgelopen voorjaar samen met Jester Strategy aan gewerkt. De scenario’s zijn op dit moment alleen beschikbaar voor leden van ActiZ.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.