Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Van Rijn stelt toekomst Fokus-wonen veilig

Mark van Dorresteijn
Na een destructief inspectierapport in 2012 weet Stichting Fokus beter te presteren in 2013. Staatssecretaris Van Rijn wil de woonoplossing voor gehandicapten “linksom of rechtsom” overeind houden in de Wet Langdurige Zorg en daarmee lijkt de toekomst van Fokus-wonen zeker gesteld.
Van Rijn stelt toekomst Fokus-wonen veilig

De stichting Fokus kwam in 2012 slecht in het nieuws na een inspectierapport over de slechte kwaliteit van zorg. Zo was er te weinig en onvoldoende bekwaam personeel, de lange responstijd zorgde voor risico’s, zorgplannen ontbraken en de feitelijke invloed van cliënten op het beleid en de dagelijkse gang van zaken bleek beperkt. De IGZ greep in en eiste verbetering.

Maatregelen

Deze verbeteringen zijn grotendeels doorgevoerd in 2013 en de IGZ ziet dat Fokus een ‘breed scala aan maatregelen heeft doorgevoerd gericht op het verbeteren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de kwaliteit van de zorgverlening, de veiligheid, de eigen regie en de belangen en rechten van de cliënten te waarborgen en het lerend vermogen van de organisatie te versterken.’ Fokus wist de ondersteuningsplannen en scholing te verbeteren. De wachttijden zijn verminderd. Daarbij blijkt de organisatie bereid tot leren van wat niet goed ging. De maatregelen hebben ervoor gezorgd dat Fokus nu in voldoende mate aan de wet- en regelgeving en veldnormen voldoet. Toch is de inspectie niet helemaal tevreden en stelt dat ‘voortgang van het ingezette verbetertraject noodzakelijk is.’

Verbeterpunten

De inspectie ziet geen nieuwe verbeterpunten voor de organisatie. Het plan van aanpak volstaat, maar ‘de maatregelen om het lerend vermogen van de organisatie te versterken en bijsturing op resultaten mogelijk te maken, vragen nog om extra inspanningen.’ Om de voortgang te controleren wil de IGZ driemaandelijks op de hoogte gehouden worden over de verbeteracties. Verder zullen onaangekondigde bezoeken plaatsvinden.

Fokus-wonen blijft bestaan in 2014

Fokus-wonen wordt nu vanuit een aparte subsidiepot gefinancierd. Als deze aparte pot niet zou bestaan, zou de zorg in de Fokus-woning vanuit veel verschillende domeinen gefinancierd moeten worden, zoals de Wmo, de Zvw en de AWBZ. Voor de organisatie werd een felle strijd gevoerd toen voormalig staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten Fokus-wonen wilde overhevelen naar de AWBZ. Dat ging niet door en de situatie bleef ongewijzigd. Inmiddels is het besluit aan staatssecretaris Van Rijn. Hij gaat Fokus-wonen ‘linksom of rechtsom’ overeind houden in de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ), zo laat hij weten. ‘Bij het uitwerken van mijn toezegging wil ik regelen dat het Fokus-concept, dat op dit moment wordt bekostigd via een tijdelijke aanspraak in de AWBZ, ook in de toekomst (zo nodig via een specifieke regeling) in stand kan blijven. Voor de zorg die Fokus niet levert, ligt het in de rede dat deze in de toekomst geleverd kan worden vanuit de Wmo en Zvw.’ Hoe de nieuwe situatie er precies uit komt te zien, zal Van Rijn nader toelichten in de presentatie van de WLZ die vermoedelijk in februari 2014 verschijnt.

Fokus-wonen

Fokus biedt woonconcepten aan cliënten met een lichamelijke handicap waardoor zij toch zelfstandig kunnen wonen. De assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-zorg) wordt geleverd op afroep en aanwijzing van de cliënt.

2 REACTIES

  1. Lees alle reacties

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.