Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Van Rijn weerlegt alternatieve overheveling jeugd-ggz

Mark van Dorresteijn
Diverse fracties in de Eerste Kamer opperen om de jeugd-ggz onder te brengen bij de verzekeraars, maar volgens staatssecretaris Martin van Rijn is dat geen oplossing. Hij antwoordt de Eerste Kamer in een gezamenlijke brief met Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Van Rijn weerlegt alternatieve overheveling jeugd-ggz
Foto: ANP Photo

De behandeling van de Jeugdwet ligt bij de Eerste Kamer. Vorige week verscheen de memorie van antwoord met nadere uitleg van de regering over de decentralisatie van de jeugdzorg. Toch vragen de fracties van de PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie zich af waarom de jeugd-ggz niet wordt ondergebracht bij de zorgverzekeraars.

Prikkels

Toch ziet de regering volgens Van Rijn niets in het alternatief en stelt dat de eerste variant het beste aansluit bij de doelen van de Jeugdwet. ‘Deze variant vraagt om een stelselwijziging, maar is de meest effectieve manier om gemeenten te laten sturen op integrale zorg aan gezinnen.’ Door de ontschotting van de budgetten ontstaan volgens Van Rijn meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. ‘Daarnaast ontstaat een financiële prikkel om te investeren in zelfmanagement en eigen kracht, preventieve ggz en lichtere vormen van zorg waar mogelijk. Aan deze beide zeer cruciale voorwaarden wordt in de tweede variant niet voldaan, terwijl ze noodzakelijk zijn voor het slagen van de gewenste transformatie van het gehele jeugdstelsel.’ De eerste variant voorkomt ook nog een negatieve prikkel. Gemeenten zijn in het alternatief niet verantwoordelijk voor de kosten van de jeugd-ggz, maar wel voor de verwijzing. Het kan daardoor gunstiger voor de gemeentelijke begroting zijn om jeugdigen door te verwijzen naar de jeugd-ggz, dan om zelf jeugdhulp te bieden. Tot slot is er voor zorgverzekeraars ook geen prikkel om gemeenten te betrekken in het programma van wensen. ‘Daarmee staat de gemeente altijd op achterstand.’

Alternatieve overheveling

Het alternatief waarop de partijen doelen wordt geschetst in het rapport ‘Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen’. De eerste variant is de overheveling naar gemeenten. In de tweede variant krijgen gemeenten alleen zeggenschap over de inzet van ggz. In deze variant blijft de jeugd-ggz in de Zvw en de AWBZ en wordt daarnaast een pakket (wettelijke) maatregelen getroffen om gemeenten in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen voor integrale jeugdhulp, inclusief jeugd-ggz. Dat betekent dat de gemeente instrumenten krijgt om waar nodig ggz in te roepen voor een jeugdige of ouder. Verzekeraars en gemeenten worden wettelijk verplicht om afspraken te maken over hun inzet bij de (preventieve) zorg voor jongeren en hun ouders.

Samenwerking

De SP-fractie vraagt zich verder nog af waarom de regering aanstuurt op integratie in plaats van bevordering van de samenwerking. Volgens Van Rijn is het belangrijk dat de jeugd-ggz onder gemeenten gaat vallen om sneller passende, en waar nodig integrale, hulp op maat krijgen. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat investeren in samenwerking in plaats van integratie niet effectief is. ‘Het gebrek aan verbinding tussen ggz en jeugdzorg is al sinds medio jaren ’70 als knelpunt gesignaleerd. Uit een studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar de geestelijke gezondheid van adolescenten uit april 2005 bleek dat die situatie nog niet veranderd was. Oproepen tot betere samenwerking en interventies hebben de knelpunten tot nu toe nooit opgelost. Ook is het partijen niet gelukt de jeugd-ggz meer naar de voorkant van het traject te brengen en geïntegreerde diagnostiek in bureau jeugdzorg op te zetten. Hierdoor treedt verkokering van zorg op en wordt te laat effectief ingegrepen’, aldus Van Rijn.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.