Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Veldhuijzen bezint zich op bestrijden pgb-fraude

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Staatssecrataris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS schort een maatregel om fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) te bestrijden op. Dat betekent dat pgb-houders weer hulp mogen verlenen aan andere budgethouders.
Veldhuijzen bezint zich op bestrijden pgb-fraude

Om fraude te voorkomen mogen pgb-houders sinds 1 januari geen hulp meer verlenen aan andere budgethouders. Er zijn budgethouders die zeggen hulp te verlenen aan elkaar, maar in werkelijkheid doen ze dat niet, terwijl ze wel het pgb uitbetaald krijgen. Omdat zorgkantoren aangaven deze vorm van fraude niet te kunnen achterhalen, kondigde Veldhuijzen begin dit jaar een algemeen verbod af. Maar na zes weken komt de staatssecretaris hierop terug, omdat dit een veel grotere groep treft die zich keurig aan de regels houdt. In een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 16 februari maakte ze bekend de maatregel op te schorten en eerst te onderzoeken hoe hij precies uitwerkt. “De goeien mogen niet onder de kwaaien lijden.” Ze doelt bijvoorbeeld op pgb-houders met een lichamelijk gebrek die andere budgethouders helpen bij de organisatie van een pgb.

Pgb-fraude

Andere afgekondigde maatregelen om fraude te bestrijden krijgen een overgangstermijn van twee maanden. Daarnaast maakt Veldhuijzen met andere ministeries plannen over manieren om pgb-fraude op te sporen en te voorkomen. De staatssecretaris zei “geschrokken te zijn over de aard en omvang van de fraude”.

‘Visie’-brief pgb in mei

De staatssecretaris zal in mei met een ‘visie’-brief komen over het pgb. Op verzoek van de Kamer gaat ze daarbij ook kijken naar de indicatiestelling in de AWBZ. VVD-Kamerlid Tamara Venrooy riep de staatssecretaris op de “voordeur naar het pgb niet open te laten staan”. Ook CDA-Kamerlid Sabine Uitslag stuurt aan op strenger indiceren, zodat alleen mensen met een langdurige zorgvraag nog een pgb krijgen.

Zorgzwaartefinanciering botst met indicatiestelling

Veldhuijzen kwam PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert tegemoet door haar hypothese te onderzoeken dat de sterke groei van het aantal pgb-houders komt door de “bulkaanpak” van het Centrum indicatiestelling (CIZ). Het CIZ laat eenvoudige hulpvragen over aan zorgaanbieders. Deze werkwijze is mede ingegeven door forse bezuinigingen op het CIZ, dat de afgelopen jaren het werk met honderden mensen minder moest doen. “Goedkoop lijkt duurkoop”, stelde Veldhuijzen. Een Kamermeerderheid wil dat indicatiestellers zorgvragers echt ontmoeten en precies in kaart brengen welke hulpvraag ze hebben in plaats van ze in een zorgzwaartepakket te proppen. Wolbert vindt dat de zorgzwaartefinanciering niet goed samen gaat met het pgb. “In de praktijk kijken indicatiestellers welke zzp het beste bij de indicatie past. Maar dat doet geen recht aan de individuele zorgvraag. Mensen die meerdere aandoeningen hebben krijgen maar voor eentje een pgb. Daarmee komen ze vaak niet uit.”

Bezuinigingen pgb

Onduidelijkheid blijft er rond de bezuinigingen op het pgb. De Kamer wil dat alle nieuwe aanvragers tot 1 juni gevrijwaard blijven van bezuinigingen, maar de staatssecretaris maakt alleen een uitzondering voor mensen die een kleinschalig wooninitiatief starten. Ze zegt dat ze daarmee een Kamerbreed gedragen motie van het CDA van december 2010 hierover uitvoert. Maar medeondertekenaar Venrooy vindt dit onrechtvaardig ten opzichte van nieuwe aanvragers die ook een verblijfsindicatie krijgen maar thuis willen blijven wonen. Zij krijgen ruim zevenduizend euro minder, waardoor voor hen opname in een instelling dreigt. Om de onduidelijkheid over de interpretatie van de motie op te heffen gaat GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman binnenkort een nieuwe motie indienen. Het is onwaarschijnlijk dat CDA en VVD die motie gaan steunen, omdat ze eerst de brief van de staatssecretaris willen afwachten. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees meer:

Weblog Aline Saers: we hebben het goed thuis, nog wel

ZN: pgb-fraude moeilijk te traceren

‘Aanpassingen pgb onontkombaar’

Aanhoudingen grootscheepse pgb-fraude

Kamer botst met staatssecretaris over pgb

3 REACTIES

 1. Geachte lezer,In het parlementair jaar 2002 -2003 diende het Tweede Kamerlid A.Vietsch een aantal vragen in bij de staatssecretaris.
  U leest regelmatig in de media dat de FIOD en de politie nog maar het topje van de ijsberg in kaart heeft.
  De hamvraag is: Is onze wet- en regelgeving wel sluitend?

 2. Lees alle reacties
 3. Een systeem waarbij je in risicogevallen altijd een 100 % controle doet. Bij vermoedens van misbruik laat het het recht op een nieuw halfjaar PGB vervallen.
  Hiermee stimuleer je budgethouders om zich bewust in de zetten voor een transparante werkwijze.
  de werkwijze zoals deze er nu is is ook belachelijk, om bv bemiddelingsbureau’s aan te pakken mogen ze tot 250 euro per jaar aan bemiddeling inzetten. Dat is 20 euro per maand, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, daar kan een eerlijke bemiddelaar geen goede dienstverlening voor neerzetten. dat lijkt me helder.

 4. Het lijken de middeleeuwen wel met de hekesenvervolging, maar dan in een modern jasje gestoken, genaamd PGB!
  Weer eenzijde berichtgevinging over PGB en vermoedelijke fraude…Heb net op Skpr Fraude in ZIN op grote schaal gelezen.
  Wat gaan wij daar tegen doen?
  Zie het artikel:
  NZa: Instellingen laten bewoners extra betalen
  Instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en revalidatieoorden laten hun bewoners extra betalen voor allerlei zaken, die zij op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ gratis zouden moeten krijgen. De instellingen vragen onder meer geld voor toiletpapier, een extra kopje thee, onderleggers in bed, fruit en nagels knippen.
  (Advertentie)Inventarisatie
  Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. De NZa heeft, nadat over dit onderwerp discussie was ontstaan in de Tweede Kamer in het najaar van 2010, gevraagd om meldingen van extra betalingen en kreeg binnen korte tijd ruim vierhonderd reacties uit het hele land. “We zien verbetering sinds die tijd maar nog steeds worden er regels overtreden”, aldus een woordvoerder van de autoriteit. “We blijven het in de gaten houden en als instellingen niet verbeteren, gaan we handhavingsmaatregelen treffen.”
  Meer dan incidenten
  “Dat toont aan dat het om meer dan incidenten gaat, want als één bewoner van een huis het toiletpapier niet gratis krijgt, mag aangenomen worden dat dit voor iedereen geldt”, aldus de autoriteit in een rapport over de misstanden, dat recent naar het ministerie van VWS is gestuurd. Instellingen vragen ook ten onrechte geld voor onduidelijke lasten als administratiekosten, bijdrage ontspanning of onderhoud, allemaal kosten die volgens de NZa in de AWBZ zijn geregeld. Soms worden dergelijke kosten een verplichte bijdrage genoemd, maar dat mag volgens de NZa niet.
  Overtredingen
  “We zien de meeste overtredingen op punten waar de regels glashelder zijn. Zoals het geval van toiletpapier en voeding, ook fruit. De AWBZ schrijft evenwichtige voeding voor, daar mag geen extra geld voor gevraagd worden”, aldus de woordvoerster. “Datzelfde geldt voor ontspanning, zoals bingo of een muziek- of kaartavond.”
  Anoniem uit angst
  De autoriteit constateert dat veel melders anoniem willen blijven om zichzelf of hun familie te beschermen. Zo krijgt een bewoonster van een verzorgingshuis geld om haar eigen ontbijt en lunch te kopen, maar is zij niet in staat om boodschappen te doen. Dat doet het huis voor haar, maar brengt daarvoor 5 euro per keer in rekening. Een ander moet de wegwerphanddoekjes betalen die de verzorging gebruikt, wat haar 2,45 euro in de vijf dagen kost.
  Maatregelen
  De NZa heeft ruim honderd klachten doorgestuurd naar de zorgkantoren, die actie moeten ondernemen. Tot nu toe is in ruim de helft van de gevallen geconstateerd dat de klachten klopten. Nog elke week komen nieuwe meldingen binnen. Er zijn nog geen strafmaatregelen opgelegd.
  Kamerdebat
  SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten heeft een debat over de kwestie aangevraagd met de minister van VWS en de staatssecretaris van Justitie. “Het gaat hier in sommige gevallen om fraude en dat is gewoon strafbaar”, zegt zij. De SP wil strengere maatregelen. “Het is schandalig. Wij kregen een melding van iemand die in een instelling wel koffie kreeg, maar zelf voor de suiker en melk moest betalen.”

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.