Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CZ verwacht publiek debat over winstgroei zorgverzekeraars

Zorgverzekeraar CZ verwacht dat de resultaten van de zorgverzekeraars over 2012 zo hoog zullen zijn dat binnenkort een publiek debat ontstaat over teruggave aan de verzekerden. Dat zegt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.
CZ verwacht publiek debat over winstgroei zorgverzekeraars
Foto: ANP - Mischa Rapmund

‘CZ heeft vorig jaar alleen al op de farmacie 150 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Ik verwacht dat daar discussie over zal ontstaan gezien de bezuinigingen op andere plaatsen in de samenleving. Winst teruggeven aan de verzekerden zal weer op tafel komen’, aldus Van der Meeren tijdens het congres “Dag van de Zorgfinanciering” van Zorgvisie.

Besparingen

Als de besparingen van CZ op farmacie maatgevend zijn voor de andere zorgverzekeraars is sprake van een totale besparing in 2012 op geneesmiddelen van naar schatting 500 miljoen tot 750 miljoen euro. De jaarcijfers van de meeste verzekeraars worden in maart en april bekendgemaakt. De forse winstgroei sluit aan bij de verwachtingen die bestuursvoorzitter Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW in september vorig jaar uitsprak. Oomen voorspelde dat de winsten van de zorgverzekeraars over 2012 “onmaatschappelijk hoog” zouden zijn. Dat komt voor een belangrijk deel doordat patiënten meer goedkope generieke medicijnen slikken. De opmerkingen van Oomen hebben destijds tot Kamervragen geleid.

Overstappers

Eind vorig jaar hebben veel mensen bezuinigd op hun ziektekostenpremies door over te stappen naar een goedkopere verzekering of door de aanvullende verzekering op te zeggen, of het vrijwillige eigen risico te verhogen. Uit voorlopige cijfers in januari bleek dat 7,5 procent van de Nederlanders (1,2 miljoen mensen) is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

13 reacties

 • E.Kriek

  We praten hier over winst maken op een verplichte verzekering.
  Zakken vullen ten koste van de premiebetalers dus.

 • adje rem

  Met het inkomen van de heer v.v. Meeren is het toch elke dag....lachen ?

 • adje rem

  In de volgende zorgvisie wordt de vrijgevestigde psych `s ... ''het mes op de keel gezet''. Kunnen er weer nieuwe , nog bottere messen gekocht worden ??

 • adje rem

  Collateral negative damage ??

 • E.Kriek

  'Ik noem het geen winst, maar resultaat! '
  En dan klagen over framing!
  Ik stel het bijzonder op prijs dat dhr. van der Meeren een goed gevoel voor humor heeft.

 • Jan C

  match fixing zal vd Meeren bedoelen

 • De Vogelvrije Huisarts

  Grappig dat de heer van der Meeren klaagt over framing...

 • Jan C

  Heer van der Meeren: waar worden dan die enorme sponsorbedragen en reclamebedragen van betaald. 80 miljoen teruggeven door forse premieverlaging: hoezo premieverlaging, CZ zit gelijk met anderen!! Streven niet naar winst; laat me niet lachen; het is nu zoveel dat je het niet meer kunt verdoezelen.
  Zorgvisie geeft een verkeerde voorstelling: Nee, van der Meeren gelukkig stelt Zorgvisie die KGB-streken aan de kaak.
  vd Meeren zegt (let op): 'het is goed nieuws ALS HET WERKT', als er geen schandalige graaiers als van der Meeren tussenzitten, zal hij bedoelen.
  Heel heel jammer voor de patienten die zich vanwege dat gegraai zichzelf te kort. Ga biechten man, nu kan het nog

 • Jan C

  Wij hebben een aardig deskundige regering als men jarenlang de burger ziekenkostenpremie laat oplopen terwijl de zorgverzekeraars zitten te gniffelen bij het alsmaar groeter worden van de winst en reken er maar op dat die vele groter is dan dat nu bekend wordt, want dat is het laatste wat men wereldkundig wil maken. De winsten zijn nu zo hoog opgelopen dat die niet meer verdoezeld kunnen worden; dat heeft jaren gekund met zoveel incompetentie in allerlei regerings of zorgorganen, tenzij -- en dat acht ik niet uitgesloten -- dat vele figuren uit het regerings en zorgtraject -- ten eigen behoeve -- gewoon doodleuk TEN KOSTE VAN DE PATIENT -- heeft meegedaan. Voor mij verschilt -- in normen en waarden -- deze tijd niet veel met de machtshebbers in mijn eerste jaren -- ik ben van voor de oorlog.

 • ser

  dit noemen ze marktwerking.stelletje graaiers.
  ik moest een andere merk medicijn nemen omdat,dit goedkoper is.
  door de nieuwe medicijnen heb ik bijwerkingen.en van de bijwerking heb ik weer een extra tablet.het gaat alleen maar om winst.maar ze hebben geen winst oogmerk.ik vind dat iedereen die verzekerd was een deel van de winst moet terug krijgen.

 • Verzekerde

  De bedoeling van het stelsel is de tot standkoming van een vrije zorgmarkt. Althans, zo is het systeem door politiek Den Haag aan de bevolking verkocht; het zou daardoor beter worden dan voorheen en betaalbare goede gezondheidszorg waarborgen. Wie de oogjes open heeft ziet dat de zorgconsument volledig buiten spel is gezet door beknotting van zijn keuze vrijheid. Je kunt in november niet voorzien dat je in juli van het jaar daarop een blindedarmoperatie nodig hebt of een andere zorgvraag hebt. Verzekeraars horen alleen te verzekeren, en niet alle risico's voor zichzelf te willen uitschakelen. Een vrije zorgmarkt komt alleen tot stand bij een vrije keuze van de nu verplicht(!) verzekerden. Ik vind het een mooi resultaat dat CZ de kosten voor farmacie door scherpere inkoop omlaag heeft gebracht. Als nu ook de enorme verspilling wordt beperkt, dient dat zowel de portemonnee als het milieu. De door Wim genoemde 'forse premieverlaging' is echter een misleiding: als CZ verzekerde betaalde ik voor 2012 88,97 per maand premie met een eigen risico van 720,00 per jaar; voor 2013 is dat 88,50 per maand met een eigen risico van 850,00 per jaar. Tel daarbij op dat allerlei dekkingen zijn verminderd en begrijp waardoor ook voor 2013 een fors positief resultaat verwacht mag worden. Verzekeraars mogen best wat vlees op de botten hebben maar dat hoeft niet in maar 5 jaar gekweekt te worden en hoort zeker niet tot een financiele obesitas en een enorme burocratische rompslomp te leiden.

 • Bill

  Scherp inkopen betekent concreet bij alles en iedereen de duimschroeven aandraaien tot het systeem krak zegt. Daarbij wordt natuurlijk uitbundig geschermd met termen als hoogste kwaliteit en snelste service tegen de laagste prijs. Enige overeenkomsten met de Fyra zijn geheel toevallig.

 • Wim van der Meeren

  Jammer dat Zorgvisie bijdraagt aan negatieve framing, waarvoor ik juist waarschuwde: ik noem het geen winst, maar resultaat. CZ gaf reeds 80 miljoen terug, door een fors lagere premie voor 2013. CZ is een onderlinge en streeft dus niet naar winst. Dat geldt ook voor de collega's.
  Het is de bedoeling van het stelsel dat door scherpere inkoop en regie van de zorgverzekeraars kosten worden bespaard. Die besparing leidt eerst tot een hoger resultaat bij de verzekeraar. Die kan dan, bij een voldoende sterke financiele positie ( strakke controle Nederlandsche Bank) de premie verlagen.
  Ik hoop dat Zorgvisie wil bijdragen aan begrip van ons stelsel.
  Het is toch echt goed nieuws als het werkt. Dat stelt ons in staat de solidariteit overeind te houden.

Of registreer u om te kunnen reageren.