Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Eigen bijdrage leidt tot vraaguitval bij ziekenhuis

Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg zag in het laatste kwartaal van 2012 bij de snijdende specialismen een vraaguitval van wel zeven procent. Bestuursvoorzitter Bart Berden wijt dit aan de eigen bijdrage.
Eigen bijdrage leidt tot vraaguitval bij ziekenhuis

Dat zei Berden op het Zorgvisie-congres over praktijkvariatie op 28 maart. Afgelopen najaar bleek al dat er minder patiënten dan verwacht naar ziekenhuizen zijn gekomen. De totale volumegroei zal naar verwachting lager zijn dan de 2,5 procent die is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord. Berden zag in het laatste kwartaal van 2012 bij de snijdende specialismen zelfs een vraaguitval van wel zeven procent. Nader onderzoek heeft geen duidelijk inzicht gegeven in de oorzaken. Berden ziet wel een verband met de eigen bijdrage en het uitstellen operaties. 'Als mensen aan de spataderen moeten worden geopereerd, moeten ze zeventig euro eigen bijdrage betalen. Patiënten stelden de operatie in het laatste kwartaal uit tot 2013, want dan kunnen ze de rest van het jaar profiteren van de eigen bijdrage. In het eerste kwartaal zien we namelijk weer een opleving.' Berden streeft bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars naar een driejarig contract met nul procent groei. Zijn ziekenhuis wil onder meer het aantal overbodige onderzoeken en behandelingen terugdringen.

Praktijkvariatie
De meningen zijn verdeeld over hoeveel van de zorg die dokters leveren onnodig is. Internationale onderzoeken komen uit op percentages van 20 tot 25 procent. Door die overbodige zorg terug te dringen valt er volgens een conservatieve schatting van KPMG Plexus naar schatting zo'n 1,5 miljard euro te besparen. Dat het terugdringen van praktijkvariatie landelijk nog geen heet hangijzer is, komt volgens Berden doordat er een aanklager voor het probleem ontbreekt. 'Artsen vinden het lastig nee te verkopen aan patiënten. Verzekeraars zijn bang om verzekerden te verliezen. Politici vrezen het verlies van hun politieke aanhang. Voor iedereen is het makkelijker de status quo te bestendigen.'

KPMG Plexus
Toch is er de laatste jaren beweging. De onderzoeken van KPMG Plexus over praktijkvariatie hebben het onderwerp op de agenda gezet bij artsen, ziekenhuizen en verzekeraars. Door zich te verdiepen in de oorzaken, kunnen dokters het aantal onnodige handelingen verminderen en zo de zorg verbeteren. In het Zorgvisie Weekoverzicht 14 verschijnt een uitgebreide analyse over het terugdringen van praktijkvariatie.

3 reacties

 • A. de Boer

  @adje: 'werkt DUS ? ? ?' werkt voor of tegen wat? of wil je dat niet zeggen omdat je dan geen agrument voor je eigen stelling meer hebt?

 • adje rem

  De eigen bijdrage werkt DUS ? ? ? Moet nu weer onderzocht worden waarom ? ? Omdat anders de onderzoekers brodeloos worden ? ?

 • AvdH

  Dit is toch een bijzondere bevinding.
  Dit weekend verscheen een rapport van de NVZ waaruit bleek dat de Nederlander al een matige consument van curatieve zorg is (in 2011) toen er nauwelijks sprake was van eigen bijdragen.
  Je kan stellen dat in die dagen dus goede zorg werd geleverd en geconsumeerd, namelijk niet te veel en genoeg om een gezonde samenleving te hebben, zoals blijkt uit onder andere OESO rapporten.

  Uit dit bericht lijkt het of we enerzijds toch te veel consumeren of anderzijds dat we nu onder een 'curatieve' ondergrens komen. Want men wil of kan niet een eigen bijdragen betalen voor mogelijk noodzakelijke zorg.
  Zijn we verwent en denken we in NL dat we daar geen geld voor hebben of is er sprake van echte armoede waardoor mensen wegblijven vanwege een eigen bijdrage?

  We kunnen de praktijkvariatie terugdringen doch de vraag is of daarmee deze mensen aan goede curatieve zorg worden geholpen. En daarnaast welke praktijk is de ideale praktijk, waarin diagnose en therapie in balans zijn met de noodzakelijke zorg en waarbinnen we een gezonde samenleving behouden.

  anne van der heyden

Of registreer u om te kunnen reageren.