Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa: Zorginkoop moet nog scherper

Zorgverzekeraars moeten volgend jaar nog scherper inkopen. Ook kan het inkoopproces eerder van start. Dit blijkt uit de monitor Zorginkoop van de NZa.
NZa: Zorginkoop moet nog scherper
Foto: ANP - Roos Koole

Verzekeraars kunnen volgens de NZa nog beter zorg inkopen als zij mogen kiezen om niets te vergoeden voor zorg geleverd door aanbieders waar geen contract mee is. Hiervoor is een aanpassing van de wet nodig (artikel 13 van de Zorgverzekeringswet). Omdat zorgverzekeraars nu  ook voor niet gecontracteerde zorg 75 tot 80 procent van het gebruikelijke tarief moeten vergoeden, blijft de premie onnodig hoog. Bovendien zorgt deze standaardvergoeding ervoor dat zorgaanbieders minder druk ervaren om betere of efficiëntere zorg te bieden.

Onvrede over zorginkoop

Verschillende aanbieders hebben hun onvrede geuit over de manier waarop zorgverzekeraars zorg hebben ingekocht. Ze vinden dat zorgverzekeraars teveel macht hebben waardoor kleine aanbieders uitgebuit worden. De NZa stelt dat zorgverzekeraars de taak hebben om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Deze zorg moet betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Enige inkoopmacht aan de kant van de zorgverzekeraars is juist nodig om deze publieke belangen voor de verzekerden en patiënten te beschermen. De NZa ziet dan ook geen noodzaak om in te grijpen.

Om de onderhandelingen tussen de vrije beroepsbeoefenaren in de zorg en de zorgverzekeraars te ondersteunen is een leidraad beschikbaar: de Good Contracting Practices.

Contracteerproces moet eerder

De contracten voor 2014 waren eerder klaar dan in 2013, dat noemt de NZa positief. Toch ziet de autoriteit nog verbeterpunten. Zorgaanbieders moeten voldoende tijd krijgen om te reageren op de voorstellen van zorgverzekeraars. Om dit mogelijk te maken, zorgt de NZa ervoor dat haar eigen regels voor 2015 uiterlijk op 1 juli 2014 beschikbaar zijn, zodat de verzekeraars en zorgaanbieders eerder kunnen starten met het contracteerproces. Dan kunnen de zorgverzekeraars bovendien uiterlijk half november in hun polisvoorwaarden exact aangeven met welke zorgaanbieders zij wel en niet een contract hebben in 2015.

Planbare en complexe zorg

Verder bleek dat zorgverzekeraars beter hebben ingekocht op het gebied van planbare en complexe zorg. Dit komt vooral doordat er voor deze zorg steeds betere informatie beschikbaar is over de verschillen tussen zorgaanbieders: de zogenoemde spiegelinformatie. Bij planbare zorg gaat het om fysiotherapie, heup- en knieoperaties. Bij complexe zorg vooral kankerbehandelingen.

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.
Bekijk het dossier

3 reacties

 • linkerkant

  De zorg moet uiteindelijk zelfverdienend worden, dit vergeleken met vroeger, toen de kosten zodanig opliepen, dat het dweilen met openstaande kranen was.
  Ben blij, dat ik, na afscheid van de zorg, me voor mijn aandeel in de zorg niet hoef te schamen, wetende, dat ik gehandeld heb naar een oprechte zorgverlener, met de juiste idealen, waarmee je moet zijn uitgerust.
  Maar dat het in deze tijd, in de wetenschap, dat er altijd geld bij moet in de zorg, niet makkelijk zal zijn om nog iets van je kennis op het gebied van zorg ten uitvoer te brengen?
  Daarom is voor mij de zorg met kleinschaligheid uitoefenen nog de meest beste zorg is.

 • Petrus

  Da's allemaal prima. Mag scherper, maar mag zeker ook een stuk simpeler. Iedereen dezelfde inkoopvoorwaarden. Iedereen dezelfde declaratievoorwaarden.
  De inkoopmacht is nu zo groot dat er sprake is van een oligopolie. De nza kan nu roepen wat ze willen, maar zonder sanctie zal er niets gebeuren. De zorgverzekeraar bepaalt wanneer en welk contract wordt afgesloten. Niet de aanbieder.

 • FJJ Conijn

  'Omdat zorgverzekeraars nu ook voor niet gecontracteerde zorg 75 tot 80 procent van het gebruikelijke tarief moeten vergoeden, blijft de premie onnodig hoog.'
  Huh? Dan bespaart men toch 20 tot 25 procent?

Of registreer u om te kunnen reageren.