Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Loek Winter redt De Sionsberg

De curatoren van de Sionsberg kiezen voor het plan "Sionsberg 2.0" van ZuidOostZorg, DC Groep en Cardiologie Centra Nederland. Ongeveer de helft van de werknemers verliest zijn baan.
Loek Winter redt De Sionsberg
Foto: MC Groep

Dat melden de curatoren vandaag.

Sionsberg

Voormalig ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum gaat verder als transmuraal centrum. In het plan staat dat de werkgelegenheid zeker van tachtig fte tot honderd fte kan worden behouden. Dat komt overeen met honderd tot 125 van de 270 werknemers. De DC Groep, inmiddels DC Klinieken geheten, staat onder leiding van zorgondernemer Loek Winter. ZuidOostZorg exploiteert al een bestaand anderhalvelijns centrum in Dokkum en levert thuiszorg en verpleeghuiszorg. Bestuurder is Anke Huizenga. Cardiologie Centra Nederland is een landelijke organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Bestuursvoorzitter is cardioloog Igor Tulevski.

Cardiologie

Curator Hans Silvius erkent dat de cardiologie enkele jaren geleden juist voor de problemen zorgde waardoor De Sionsberg onder verscherpt toezicht kwam te staan: 'De kwaliteit van de cardiologie heeft niet bijgedragen aan economisch succes. Maar dat is lang geleden. De vakgroep heeft zich uitstekend hersteld en functioneert nu heel goed.' De cardiologen gaan binnen de Cardiologie Centra Nederland werken. Maar niet alle specialismen zullen blijven. Volgens Silvius is daar nu het overleg over gaande. 'In elk geval blijven de neurologie, cardiologie, interne geneeskunde, heelkunde en radiologie. De komende dagen moet zich dat verder uitkristalliseren.'

Anderhalve lijn

In het transmurale centrum wordt anderhalvelijnszorg gegeven. Bestaande poliklinieken komen hier onder te vallen, evenals de al bestaande huisartsenpraktijken, de 24-uurs huisartsenpost en de spoedapotheek. Daarnaast ontwikkelt ZuidOostZorg een anderhalvelijnscentrum en richten de DC Klinieken een diagnostisch centrum op. Een polikliniek cardiologie met eventueel dagbehandeling ter ondersteuning van de eerste lijn komt voor rekening van Cardiologie Centra Nederland.

De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar is positief over het plan en heeft laten weten de aangeboden zorg te gaan inkopen voor haar klanten. De overdracht van de curatoren naar de nieuwe eigenaren vindt plaats in de week van 12 januari 2015.

5 reacties

 • zvisie2014

  Een voorbeeld van mee gaan met de tijd

 • lbaas

  Hoe wrang de sitiuatie ook is voor heel veel direct betrokkenen, hij creeërt een veelheid aan kansen voor zorgvernieuwing op kleine schaal. Net als op veel andere terreinen van innovatie, zijn kleine kernen als de Sionsberg bij uitstek geschikt om nieuwe vormen en concepten van zorg op het grensvlak van traditionele echelons uit te proberen.
  Daar wens ik alle doorzetters succes mee.

 • van den oever

  Mooie ontwikkeling: complimenten !

 • Rob

  Dit is toch wrang voor degenen die hun baan verliezen; juist de cardiologen die de oorzaak zijn van al deze ellende hebben voor zichzelf weer iets geregeld te koste van de anderen.

 • FJJ Conijn

  Zou de redactie wat nader kunnen duiden hoe de nieuwe opzet verschilt van de oude? Er wordt bijvoorbeeld gesproken van de al bestaande huisartsenpraktijken, maar waren die vroeger ook al onderdeel de Sionsberg?

Of registreer u om te kunnen reageren.