Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Tilburg zoekt manier om topinkomens terug te dringen

Twaalf zorginstellingen hebben een waarschuwing gehad van de gemeente Tilburg. Als zorgbestuurder met een inkomen boven de WNT-norm niet matigen, dan wordt de subsidieverstrekking mogelijk stopgezet.
Tilburg zoekt manier om topinkomens terug te dringen
Foto: RGBstock

Hoe Tilburg de veelverdieners aan wil pakken is nog niet bekend. In de brief legt wethouder Erik de Ridder (CDA) uit dat zij het voornemen hebben om de subsidieverordening 2016 dusdanig te wijzigen dat instellingen die salaris(sen) boven de WNT-norm uitbetalen, uitgesloten worden van subsidiëring. Woordvoerder David Chapman verklaart dat de brief gezien moet worden als een waarschuwing. 'We kennen de onmogelijkheden, denk aan de casus Novadic-Kentron waarbij een subsidiestop niet mogelijk bleek te zijn. Komende periode willen we de mogelijkheden verder onderzoeken. De brief is vooral gestuurd om raden van bestuur in te lichten over de maatschappelijke onvrede in onze gemeenteraad.'

Voorbeeld 1: Subsidiecontract

Het eerste voorbeeld waarbij de gemeente topinkomens aan wil pakken, is een uitspraak van de Raad van State in een geschil tussen de gemeente Eindhoven en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. De gemeente Eindhoven had in haar subsidiecontract eisen gesteld aan de salariëring van de bestuurders van deze instelling, maar is hierop teruggefloten door de Raad van State. Het belangrijkste argument daarbij was dat gemeenten geen inkomenspolitiek mogen bedrijven.

Thebe

De Ridder noemde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak Thebe als een van de instellingen die hij graag aan zou pakken. Hij noemde het onbehoorlijk dat bestuurders een flink inkomen ontvangen en ondertussen de huishoudelijke hulpen op straat worden gezet. De Ridder heeft het over de 2000 medewerkers die onlangs de deur werden gewezen bij de Thebe's huishoudelijke hulp-tak.

Brief

Thebe is dus een van de twaalf instellingen die een brief heeft gehad. Welke andere instellingen een brief hebben gehad wil Chapman niet zeggen. 'Het is niet de bedoeling om aan naming en shaming te doen. We moeten ook goed kijken wat het betekent om een instelling uit te sluiten. Dat kan niet altijd omdat er bijvoorbeeld geen vervanger is. Daarvoor is nuance nodig. De landelijke wetgeving zal voor ons als norm gelden.'

Voorbeeld 2: Eisen bij contractering

In Oosterhout wilde de SP eisen stellen aan de overheadkosten en salarissen bij de contractering van zorginstellingen. Dat bleek niet mogelijk door een aangenomen amendement van VVD'er Bas van 't Wout. Deze wetswijzigingen zorgt ervoor dat gemeenten bij hun inkoop geen eisen mogen stellen aan bedrijfsvoering en uitvoering van zorgaanbieders.

WNT-2

Topinkomens in de zorg worden door de WNT-2 (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) verder omlaag gebracht. De WNT-2 is vlak voor 2015 aangenomen door de Eerste Kamer maar door een technische kwestie geldt de wet pas vanaf 1 januari 2016 voor de zorg- en welzijnssector. De verlaging houdt in dat topbestuurders niet meer dan 178.000 euro per jaar mogen verdienen.

2 reacties

  • Henk

    Zie toch liever dat gemeenten zich druk maken om de onderbetaling van de gewone medewerkers onder druk van de contracten met gemeenten.

  • Esther Nieuwenhuizen

    Interessant. Wellicht bewaakt gemeente Tilburg meteen ook de eigen salariëring, zodat de uit de hand gelopen topinkomens niet overwaaien naar bestuurlijke ambtenaren.

Of registreer u om te kunnen reageren.